De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Milieujaarverslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Milieujaarverslag"— Transcript van de presentatie:

1 Het Milieujaarverslag
Een kijkje in de keuken van 14 instellingen Marlein Noordanus Ziekenhuis St Jansdal

2 Inhoud presentatie Waarom beginnen we eraan?
Welke onderdelen zou het MJV moeten bevatten Het verschil tussen milieujaarverslag en duurzaamheidsverslag Verschillen en overeenkomsten tussen verslagen Leuke elementen uit de verslagen

3 Waarom beginnen we eraan?
50% heeft verplichting in vergunning MJV dient tevens als (input voor) managementreview ISO 14001 Tonen transparantie, inzicht in bedrijfsprocessen

4 Welke onderdelen bevat MJV
Beschrijving relevante processen Milieuaspecten: energie, emissies naar bodem, water, lucht, afvalstoffen, geluid, geur Externe veiligheid Milieuzorg Milieurelevante ontwikkelingen Milieuvergunning

5 Duurzaamheid Begrippen als: Eco-indicatoren Levencyclusanalyses
Milieukosten onderdeel van productprijs Ketenbeheer Maatschappelijk verantwoord ondernemen

6 Overeenkomsten Overwegend kwalitatieve beschrijvingen zowel beleid als terugkoppeling Technisch taalgebruik Vooral gericht op output van instelling, weinig ketengericht Veel aandacht voor kwantitatieve aspecten energie/afval/water Nauwelijks benchmarking

7 Verschillen Omvang sterk wisselend (5 - 40 pagina’s)
Detailniveau zeer verschillend vooral onderwerp milieuzorg- en organisatie en emissies Tweedeling in publieksverslagen en technische verslagen Plaats in algemene verslagen of juist niet Breed verspreid (internet) of juist alleen betrokkenen

8 Leuke elementen Kengetallen CO2, SO2, NOx
Publieksverslag Slingeland leuk UMCU milieukosten uitgebreid met milieubelasting vermijdende kosten Vervoer en mobiliteit Ketenbeheer UZM en Hagaziekenhuis en Slingeland m.b.t. inkoop Gebruik graaddagen

9 Tot slot Heb je een leuk verslag, mail het naar het MPZ zodat je collega’s er ook van kunnen leren!


Download ppt "Het Milieujaarverslag"

Verwante presentaties


Ads door Google