De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten bevraging voorzieningen “participatie ouders”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten bevraging voorzieningen “participatie ouders”"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten bevraging voorzieningen “participatie ouders”

2 Welke types voorzieningen? Totaal = 17 8 Begeleidingstehuizen 4 Dagcentra 4 Thuisbegeleidingsdiensten 1 Dienst voor Crisishulp aan Huis

3 Participatie op micro-niveau Vraag: Is er een mogelijkheid voor de ouders om tijdens dagelijkse activiteiten aanwezig te zijn in de leefgroep? Ja: 58 % (n=7; 3 dagcentra, 4 begeleidingstehuizen) Dagcentra: kans om mee te draaien in de werking. Begeleidingstehuizen: bv kind wassen en in bed stoppen,… Aandacht voor veiligheid van kinderen en hulpverleners en de werking van de voorziening. Over het algemeen wordt dit zowel door ouders, kind als voorziening als positief ervaren (althans volgens hulpverleners die vragenlijst invulden) Neen: 42% (n=5; 1 dagcentrum, 4 begeleidingstehuizen)  In meer dan de helft van de voorzieningen kunnen ouders deelnemen aan dagelijkse activiteiten van de leefgroep.

4 Participatie op micro-niveau Vraag: Kunnen ouders op daarop voorziene momenten deelnemen aan ontspanningsactiviteiten en/of feestjes in de leefgroep (vb. uitstapjes, sinterklaas, kerstfeest,…)? Ja: 92% (n=11; 4 dagcentra, 7 begeleidingstehuizen) Een verscheidenheid aan activiteiten: vb bbq, nieuwjaarsreceptie, … Binnen een bepaalde voorziening wordt zelfs een gezinsvakantie georganiseerd. Deze activiteiten worden steeds als erg positief ervaren door zowel ouders, kinderen als hulpverleners. Neen: 8% (n=1; 1 begeleidingstehuis)  In het merendeel van de voorzieningen worden ouders betrokken bij ontspanningsactiviteiten van de leefgroep.

5 Participatie op micro-niveau Vraag: Zijn er ouders die binnen de leefgroep een praktische taak op zich nemen (vb. verzorgen van planten, uitvoeren van kleine klusjes,…)? Ja: 25% (n=3; 3 begeleidingstehuizen) Meestal is dit eerder beperkt, zoals een keer per maand dat een ouder komt koken. Neen: 75% (n=9; 4 dagcentra, 5 begeleidingstehuizen)  In het merendeel van de voorzieningen kunnen ouders geen praktische taken op zich nemen.

6 Participatie op micro-niveau Vraag: Wordt binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd die zich focust op het bijbrengen van kennis en vaardigheden aan de ouders? Ja: 6 % (n=1; 1 dagcentrum) Neen: 94 % (n=16) zelfhulp? Ja: 12 % (n=2; 1 dagcentrum & 1 begeleidingstehuis) Neen: 88 % (n=15) dagelijkse werking van de leefgroep? Ja: 6 % (n=1; 1 begeleidingstehuis) Neen: 94 % (n=16) de participatie van ouders bij het beleid van de voorziening? Ja: 17,5% (n=3; 1 thuisbegeleidingsdienst, 1 begeleidingstehuis & 1 dagcentrum) Neen: 82,5% (n=14)  Het merendeel van de voorzieningen heeft nog geen oudergroep.

7 Participatie op micro-niveau Vraag: Indien er momenteel nog geen oudergroep actief is, zouden jullie graag zulk een oudergroep oprichten? Ja: 53 % (n=9; 2 dagcentra, 4 begeleidingstehuizen, 3 thuisbegeleidingsdiensten) Neen: 5 % (n=1; 1 begeleidingstehuis) Niet relevant/ niet geantwoord: 42 % (n=7; 2 dagcentra, 3 begeleidingstehuizen, 1 thuisbegeleidingsdienst,1 crisis aan huis)  Het merendeel van de voorzieningen die nog geen oudergroep heeft, wil wel een oprichten!

8 Participatie op micro-niveau Vraag: Ervaren jullie bepaalde problemen bij het organiseren van een oudergroep? Ja: 78 % (n=14; 2 dagcentra, 7 begeleidingstehuizen, 4 thuisbegeleidingsdiensten, 1 crisis aan huis) Neen: 0 % (n =0) Niet relevant/niet geantwoord: 18 % (n=3; 2 dagcentra, 1 begeleidingstehuis)  Het merendeel van de voorzieningen ondervindt problemen bij het organiseren van een oudergroep. Geen enkele voorziening heeft hierbij geen problemen.

9 Participatie op micro-niveau Vraag: Welke problemen ondervindt u bij het organiseren van een oudergroep? Gemeenschappelijke problemen: Gebrek aan tijd Motivatie ouders Vormgeving oudergroep: hoe eraan beginnen, op welke manier ouders uitnodigen, welke onderwerpen,… Praktische problemen: vervoer, kinderopvang,…

10 Participatie op micro-niveau Vraag: Op welke manier zouden jullie hierbij ondersteuning kunnen gebruiken? Gemeenschappelijke aspecten: Ondersteuning praktische organisatie: hoe ouders best uitnodigen, vervoer, kinderopvang, waar liggen de interesses van ouders, wat zijn de do’s en don’ts,… Sensibiliseren van hulpverleners Delen van ervaringen, knelpunten, oplossingen,…

11 Participatie op micro-niveau Vraag: Worden er binnen de voorziening bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ouders in groep kennis en/of vaardigheden bijgebracht worden? Ja: 18 % (n=3; 2 dagcentra, 1 begeleidingstehuis) Neen: 82% (n=14;2 dagcentra,1 crisis aan huis,7 begeleidingstehuizen,4 thuisbegeleidingsdiensten)  In het merendeel van de voorzieningen worden geen bijeenkomsten georganiseerd om ouders kennis/vaardigheden bij te brengen.

12 Participatie op meso-niveau Vraag: Is er binnen jullie voorziening een oudercomité/ouderraad werkzaam die actief betrokken is bij het beleid van de voorziening? Ja: 5% (n=1; 1 begeleidingstehuis) Bij begeleidingstehuis x wordt er 2 a 3 keer per jaar een oudercomité georganiseerd waarop alle ouders uitgenodigd worden. De ervaringen zijn wisselend: soms geen opkomst, soms wel hoge opkomst en goede participatie. Neen: 95 % (n=16; 4 dagcentra, 7 begeleidingstehuizen, 4 thuisbegeleidingsdiensten, 1 crisis aan huis)

13 Participatie op meso-niveau Vraag: Wordt er binnen de voorziening een tevredenheidsmeting afgenomen bij de ouders? En is er terugkoppeling naar beleid en ouders? Ja: 76 % (n=13; 6 begeleidingstehuizen, 3 dagcentra, 3 thuisbegeleidingsdiensten, 1 dienst voor crisis) Grote verschillen tussen voorzieningen: om de twee of drie jaar, een half jaar na start, enkele maanden na einde van begeleiding, … Vaak interne terugkoppeling, maar terugkoppeling naar ouders gebeurt niet vaak (in 4 gevallen gebeurt dit wel) Neen: 24 % (n=4; 2 begeleidingstehuizen, 1 dagcentrum en 1 thuisbegeleidingsdienst)  Merendeel voorzieningen houdt tevredenheidsmeting, maar NIET iedere voorziening!

14 Participatie op meso-niveau Vraag: Is er binnen de voorziening een coördinator/ verantwoordelijke die werkt rond initiatieven van ouderparticipatie Ja: 41% (n=7; 3 begeleidingstehuizen, 2 thuisbegeleidingsdiensten, 1 dagcentrum, 1 dienst voor crisis aan huis ) Verschillende vormen: iemand die de ouderwerking trekt of verantwoordelijk gesteld werd voor ouderparticipatie, elders een mandaathouder,… Neen: 59 % (n= 10; 3 dagcentra, 5 begeleidingstehuizen, 2 thuisbegeleidingsdiensten)  Slechts 40% van de voorzieningen heeft een verantwoordelijke voor ouderparticipatie.

15 Participatie op meso-niveau Vraag: Organiseren er binnen jullie voorziening (bepaalde) ouders zelf ook wel eens activiteiten? Ja: 8 % (n=1; 1 begeleidingstehuis) Binnen deze voorziening organiseren ouders mee de gezinsvakantie, hiervoor komen ze een aantal keer ter voorbereiding samen. Neen: 92 % (n=11; 4 dagcentra,7 begeleidingstehuizen)

16 Participatie op macro-niveau Vraag: Is er vanuit en/of buiten de eigen voorziening een werking actief waarbij ouders op de een of andere manier invloed hebben op regionaal, provinciaal en Vlaams beleid? Ja: 0% (n=0) Neen: 100 % (n=17; 4 dagcentra, 8 begeleidingstehuizen, 4 thuisbegeleidingsdiensten, 1 crisis aan huis)

17 Micro-niveau: ouderparticipatie leeft binnen de voorzieningen, maar erg grote verschillen tussen de voorzieningen. Binnen het merendeel van de voorzieningen kunnen ouders deelnemen aan ontspanningsactiviteiten. Soms ook deelname dagelijkse activiteiten mogelijk. Een groot deel van de voorzieningen wil een oudergroep oprichten, maar ondervindt hierbij problemen.

18 Meso-niveau: duidelijk minder participatie van ouders op dit niveau. Ouders worden vaak niet betrokken bij beslissingen die handelen over de leefgroep/voorziening. Het merendeel van de voorzieningen organiseert een tevredenheidsmeting, maar niet iedereen. Bovendien erg grote verschillen tussen de voorzieningen die wel een tevredenheidsmetingen houden. Bij 40% van de voorzieningen is er reeds iemand verantwoordelijk voor ouderparticipatie.

19 Macro-niveau: weinig beweging op macro- niveau.


Download ppt "Resultaten bevraging voorzieningen “participatie ouders”"

Verwante presentaties


Ads door Google