De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convenant Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008 Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convenant Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008 Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Convenant Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008 Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008

2 Samenstelling werkgroep 1.Vertegenwoordigers van de SROS 2.Geëngageerde burgers 3.Medewerkers stedelijke diensten (dienst Leefmilieu, Sportdienst, Jeugddienst, Reinigingsdienst, Sociale Zaken (N-Z, stedenband)) 4. Schepen voor internationale samenwerking

3 Timing 1.Verkennende vergadering in maart 2007 1.1 Toelichting wettelijk kader convenant 1.2 Evaluatie beleidsperiode 2005-2007 aan de hand van vragenronde rond bepaalde stellingen of thema’s 1.2.1 Werking in Oostende 1.2.2 Samenwerking met Banjul City Council 1.3 Ideeënstroom 1.3.1 Werking in Oostende 1.3.2 Samenwerking met Banjul City Council

4 2. Opmaak eerste structuur 3. Twee vergaderingen in april 2007 aan de hand van de structuur 4. Uitwerken ontwerp strategische doelstellingen door ambtenaren i.s.m. diverse deskundigen

5 5. Input vanuit Banjul 5.1 Verslagen van de vergaderingen werden binnen de week vertaald en bezorgd per e-mail aan de BCC 5.2 Vraag per e-mail en telefonisch om eveneens de denkoefening te maken omtrent de voorbije en volgende jaren 5.3 Eerste vergadering BCC in Banjul omtrent planning 10 mei

6 5.4 Input? 5.5 Bezoek delegatie BCC naar Oostende 14 – 24 juni 5.6 Reflectie ontwerp convenant + input vanuit de delegatie van BCC en opmaak eerste versie. (samenkomsten met werkgroep convenant en stedelijke diensten)

7 6. Eerste kladversie eind juni 2007 7. Laatste kritische reflecties van werkgroep convenant begin juli 2007 8. Definitief ontwerp – advies SROS begin augustus (of begin september?) 9. Strategisch plan – goedkeuring gemeenteraad eind augustus (of eind september?)

8 Thema’s 1.Lokale werking – SROS Acties/projecten opbouwen rond MDS a) naar lokaal bestuur b) 11.11.11.-werking c) Subsidiewerking (sensibilisatie- en projectsubsidies) Draagvlakverbreding d) Ondersteuning lokale spelers (NGO’s, scholen, verenigingen, …) Logistiek, informatie, educatie

9 2. Acties rond Fair Trade Met blijvende aandacht voor 6 criteria 1) Lokaal bestuur 2) Winkels en horeca 3) Bedrijven en organisaties 4) Media-aandacht 5) Trekkersgroep 6) Duurzame productie en consumptie

10 3. Directe samenwerking met het Zuiden 3.1Sensibilisatie in het Noorden/Zuiden via diverse kanalen 3.2 Bestuurskrachtversterking / capaciteitsopbouw 3.2.1 Afval en milieu 3.2.2 Jeugd en sport 3.2.3 ICT

11 3.3 Onderwijs 3.3.1 Basisonderwijs 3.3.2 Secundair onderwijs 3.3.3 Hoger Onderwijs 3.4 Gezondheidszorg 3.4.1 Directe steun aan RVTH in Banjul 3.4.2 Uitwisseling medische teams


Download ppt "Convenant Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008 Opmaak strategisch plan 2008-2010 + operationeel actieplan 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google