De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Lokale Economie 27/09/2013 Voorstelling Streekpact RESOC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Lokale Economie 27/09/2013 Voorstelling Streekpact RESOC."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Lokale Economie 27/09/2013 Voorstelling Streekpact RESOC

2 AGENDA Wat is RESOC? Streekpact 2013 - 2018: omgevingsanalyse - vogelvlucht Doelstellingen Dossiers

3 RESOC Werking per arrondissement: RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde Lokale besturen (provincie/gemeenten), werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en toegevoegde deskundigen (intercommunale – VDAB – onderwijs -…) Doel: opmaak streekpact (per legislatuur) inhoudelijke overleg ifv opvolging streekpact gebiedsgericht advies inzake werk en economie aan (hogere) overheden

4 STREEKPACT 2013 - 2018 Decretale opdracht Visie op gewenste sociaaleconomische streekontwikkeling Minimum in streekpact : omgevingsanalyse (cijfers + SWOT) beschrijving lange-termijn strategie Uitwerking 3 domeinen: werk, economie, voorwaardescheppend beleid beschrijving doelstellingen + concretisering in streekdossiers + Opnemen indicatoren

5 Werk Inzetten op competenties voor de toekomst Knelpuntenbeleid op maat Alle talenten benutten

6 Economie Ondernemerschap en handelskernversterking: KMO’s versterken: innovatie en samenwerking Ondernemersvriendelijke dienstverlening Handelskernversterking, in de steden en versterken basisaanbod op het platteland Nieuwe economische activiteiten op platteland (o.a. transitie)  Streekdossiers:  Ondersteuning starters en overname  Bekendmaking tewerkstellingsmaatregelen voor KMO  Netwerk ambtenaren lokale economie (samenwerking)  Project provincie inzake versterking detailhandel  Mogelijkheden subsidies hogere overheden o.a. dossiers gevelrenovatie (in steden)  Ontwikkeling van een kaart voor duurzame energie (draagvlak)  Toeristische mogelijkheden voor o.a. cultureel erfgoed (en kerkgebouwen)  Projecten van aanvullende diensten op het platteland en diversificatie landbouw

7 Economie (2) Focus op innovatie in speerpuntsectoren Duurzame economische ruimte Gebiedsgerichte aanpak V isie op functie en toekomst van de luchthaven van Zaventem als economische motor Visie op functie en toekomst van kennisinstellingen (KULeuven, Groep T, KHL, …)

8 Voorwaardescheppend beleid Mobiliteit: conditio sine qua non Over de grenzen: (Stads)regionale en intergemeentelijke samenwerking  Streekdossiers:  Versterken samenwerking tussen gemeenten onderling en met de partners

9 STREEKPACT 2013 - 2018 Voorbereiding en input Actualisatie streekpacten in 2010 – 2011 Voorbereidende gesprekken partners Documenten Actualisatie in 2011 Beleidsvoorbereiding provinciale diensten Streekvisie 2030 Haviland / nota’s Interleuven Adviezen RESOC voorbije periode Standpunten o.a. nota Vlotvlaanderen - …

10 STREEKPACT 2013 - 2018 Beslissing en opvolging Streektafels met lokale besturen RESOC partners Formele goedkeuring (september – november 2013) Alle partners, dus ook de gemeenteraden en de provincieraad! Deadline: eind november 2013 Dialoog met Vlaanderen (februari 2014) Vlaamse regering en administraties


Download ppt "Netwerk Lokale Economie 27/09/2013 Voorstelling Streekpact RESOC."

Verwante presentaties


Ads door Google