De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat vooraf ging ViA-rondetafel 3 december 2010 Partnerdialoog 6 oktober 2011 Beslissing Vlaamse Regering 28 januari 2011 Lentecampagne Partnerdialoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat vooraf ging ViA-rondetafel 3 december 2010 Partnerdialoog 6 oktober 2011 Beslissing Vlaamse Regering 28 januari 2011 Lentecampagne Partnerdialoog."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat vooraf ging ViA-rondetafel 3 december 2010 Partnerdialoog 6 oktober 2011 Beslissing Vlaamse Regering 28 januari 2011 Lentecampagne Partnerdialoog 16 mei 2011 Start werking kernteam Burgerevent 28 mei 2011 Mededeling Vlaamse Regering 15 juni Mededeling Vlaamse Regering 23 december 2011 Expertenforum, dagelijks bestuur, ambtelijke forum Strategisch stuurcomité Partnerdialoog 22 november 2011 Voorstel Groenboek kernteam

3

4 De rode draad in het groenboek Vlaanderen vandaag Realisatie Strategische thema’s VISIE 2050

5 Vlaanderen vandaag

6

7 Maatschappelijke uitdagingen Vlaanderen vandaag Globalisering Demografische evolutie Klimaatverandering Energietransitie Mobiliteitscapaciteit Innovatie Biodiversiteit Voedselproductie

8 Ruimtelijke visie 2050

9 De lat hoog leggen Hoge verwachtingen (zie burgerbevraging) Ruimte verandert traag Dus langetermijnvisie nodig Ruimtelijke visie 2050

10 Voortbouwen op de robuuste lijnen van het RSV Tastbare resultaten Robuuste lijnen: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Blijven vertrekken van bestaande structuur Basisdoelstellingen respecteren o Bundelen in steden en dorpen o Economische concentraties o Mobiliteit beheersen o Open ruimte vrijwaren Nieuwe uitdagingen Ruimtelijke visie 2050

11 Langetermijn doelstellingen Ruimtelijk condities voor evenwichtige maatschappelijke vooruitgang Integrerend werken Ruimtelijke kwaliteit als bindmiddel Slimme transformatie van de ruimte Toename bebouwde ruimte stapsgewijs halt toeroepen Manieren van zorgvuldig ruimtegebruik o Compacter, meervoudig, verweven o Hergebruik o Omkeerbaar ruimtegebruik Ruimtelijke visie 2050

12 De metropool Vlaanderen in 2050 Ruimtelijke visie 2050 Metropolitane allure Op maat van de mensen Veerkrachtige ruimte

13 Strategische thema’s

14 1. Groeien met minder ruimte 2. Vlaanderen verbinden 3. Innovatieve clusters 4. Metropolitane topomgevingen in aantrekkelijke stedelijke regio’s Strategische thema’s Metropolitane allure als stevige ambitie

15 Strategische thema’s 5. Herkenbaarheid en betrokkenheid 6. Nabijheid en bereikbaarheid als leidend principe 7. Meerkernige stedelijke regio’s 8. Keuzes maken in suburbane gebieden 9. Levenskrachtig platteland Strategische thema’s Verscheidenheid op mensenmaat

16 Strategische thema’s 10. Schokken opvangen 11. Spons voor klimaatverandering 12. Groenblauwe dooradering garanderen 13. Ruimte bieden aan energietransitie Strategische thema’s Van een weerbarstige naar een veerkrachtige ruimte

17 Samenwerken aan realisatie

18 Samen werken aan een gedeeld verhaal Geëngageerde partners vergroten de slagkracht Burgers, bedrijven, organisaties en investeerders doen mee Vlaanderen, provincies en gemeenten als gelijkwaardige partners Samenwerken aan realisatie

19 Beleidsplan Ruimte volgt RSV op Samenwerken aan realisatie Ingrediënten beleidsplanning: Visie Strategie Actie Verschillen tussen ingrediënten: Abstractiegraad Tijdshorizon, doorlooptijd Legitimatie Onderscheid explicieter in Beleidsplan Ruimte

20 Strategisch en realisatiegericht werken Een vernieuwd instrumentarium Actieprogramma’s als motor van het beleidsplan ruimte Focus op dertien strategische thema’s Strategische ruimtes kiezen Samenwerken aan realisatie

21 Hoe verder?

22 Vlaamse Regering Situering Beleidsplanning Van Groenboek naar Beleidsplan Ruimte Procesarchitectuur Van RSV naar Beleidsplan Ruimte Korte inhoud Groenboek Partnerschap tussen drie bestuursniveaus Korte termijn acties Nota voor de Vlaamse Regering

23 Hoe verder? Een groenboek om de discussie aan te wakkeren Een beleidsvisie uitwerken in een witboek Uw reacties op sleutelkwesties: Leer je ruimtelijke voetafdruk kennen: Hoe verder? www.beleidsplanruimte.be www.ruimtevoormorgen.be

24 “ Keuzes voor de toekomst

25 witboekproductie participatie & communicatie onderzoek realisatie juni 2012 juni 2013 dec 2012maart 2013 “ Traject van groen- naar witboek


Download ppt "Wat vooraf ging ViA-rondetafel 3 december 2010 Partnerdialoog 6 oktober 2011 Beslissing Vlaamse Regering 28 januari 2011 Lentecampagne Partnerdialoog."

Verwante presentaties


Ads door Google