De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie
SMC Strategie en Management Consultants Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie Uitnodiging voor discussie tijdens de Hart van Brabant Radendag over inkleuring van het programma 2014 Pieter van Ree, 6 april 2013

2 Uw discussie Uitgangsvraag:
wat gaan we als negen gemeenten in 2014 samen doen op het vlak van ruimte en mobiliteit? Voorstel herformulering: wat moet er in 2014 in de regio gebeuren om het economisch fundament te versterken en hoe kunnen we als overheid markt en maatschappelijke partners verleiden om daar een rol in te nemen?

3 Filosofie werkagenda Hart van Brabant
Profit Ruimte People Planet

4 Slimme regio’s….. Versterken bewezen sleutelsectoren
Verbreden het portfolio en zorgen voor kruisbestuiving Zorgen voor trickle down van top naar basis Brengen het economisch fundament toekomstgericht op orde Werken aan een globaal en lokaal profiel

5 Versterken van het economisch fundament
Wat is het economisch fundament (de “basics”)? Genoeg ruimte voor bedrijven, kantoren en winkels Complementair aanbod Optimale bereikbaarheid economische hotspots Arbeidsmarkt die in de pas loopt met innovatievermogen Aantrekkelijk woonklimaat en voorzieningen / groen kapitaal Weten waar je aan toe bent: continuïteit en harmonie

6 SWOT revisited Sterke punten Centrale ligging Veerkrachtige economie
Overzichtelijke steden Robuuste dorpen Mozaïek landschap …. Minder sterke punten Stuck in the middle Geen beeldbepalende sector Gefragmenteerde ruimte Verrommeling OV-bereikbaarheid ….. Kansen Kennis-kunde-kassa Schakel tussen oost en west Multimodaliteit Transformatie op knopen Contrast stad-land Gastvrijheid & vrije tijd Bedreigingen Besluiteloosheid Match onderwijs-arbeidsmarkt Leegstand / verouderd aanbod Vastgoed- en grondmarkt Tegendruk verstedelijking Publieke investeringsruimte ……

7 Je verhouden tot kansen en bedreigingen: kies positie!
Initiator Realisator Facilitator

8 toelatingsplanologie  uitnodigingsplanologie
blauwdrukplan, functies toedelen rode & groene contouren Toetsen wat kan en wat niet Ontwikkelingsplanologie: Ontwikkelopgaven Vraag gestuurd ruimte geven aan ontwikkelaars Grondexploitatie Uitnodigingsplanologie: perspectief in plaats van plan Kaders voor ontwikkelingen Faciliteren initiatiefnemers Meerwaarde creëren

9 Vanuit welbegrepen eigen belang….
Investeringsruimte overheid zeer beperkt Afwaarderen grondposities Maar er is 345 miljard opneembaar particulier bezit in NL 832 miljard pensioenvermogen zoekt investeringen Verdienvermogen uit slimme combinaties Maatschappelijk momentum zelforganisatie

10 Wat hebt u de afgelopen jaren samen gedaan?
Er is een regionale agenda verkeer & vervoer geschreven Er wordt gewerkt aan de N261 Er is gelobbyd voor A58, A59 en N65 Er komt een ruimtelijke visie op de regio aan Er is een kansenkaart voor Leisure gemaakt Er ligt een regionaal glazvezelnet voor bedrijven …..

11 Wat zijn de voornemens van uw ambtenaren?
Gemeenten stemmen plannen af (RRO, GGA) Er komen kansenkaarten voor zorg, logistiek en aerospace & maintenance Regionale ruimtelijke visie vertalen in locaal beleid Er komt regionaal beleid voor detailhandel Er komt een uitvoeringsprogramma voor wonen Regionaal glazvezelnetwerk ook voor burgers ….

12 VRAAG Wat vindt u dat er in 2014 moet gebeuren om het economisch fundament van de regio te versterken en welke rol speelt de regionale samenwerking daarbij?

13 Urgentie versus invloed
++ urgentie Invloed ++

14 Bonusvraag Wat verandert er in uw werk als raadslid naarmate we meer gaan werken vanuit governance en uitnodigingsplanologie?


Download ppt "Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie"

Verwante presentaties


Ads door Google