De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap"— Transcript van de presentatie:

1 Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap
BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap

2 RICHTLIJN ENERGIEPRESTATIE VAN GEBOUWEN (EPBD) 2010/31/EU

3 Richtlijn energieprestatie van gebouwen
Herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen (recast EPBD 2010/31/EU) EnergiePrestatieCertificaat Kostenoptimaal energieprestatieniveau Bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen Streefcijfers voor bestaande gebouwen  Voornamelijk gewestelijke bevoegdheid

4 Kostenoptimaal niveau
minimale energieprestatie-eisen  bereiken van de kostenoptimale niveaus kostenoptimale eisenniveau vastleggen volgens methodologisch kader Europese Commissie DOEL: focus initiële investering  kost totale levenscyclus

5 Bijna-energieneutrale gebouwen
Definitie BEN-gebouw volgens EPBD-recast Lage energievraag van het gebouw Compensatie met hernieuwbare energie

6 Bijna-energieneutrale gebouwen
PLUSENERGIE HERNIEUWBARE ENERGIE PRODUCTIE BEN-NIVEAU ENERGIENEUTRAAL ENERGIEVEREISTEN ENERGIEVRAAG

7 Bijna-energieneutrale gebouwen
2019: alle nieuwe overheidsgebouwen BEN 2021: alle nieuwe gebouwen BEN Nationaal plan (2012) definitie door lidstaten te bepalen maatregelen voor toename BEN-gebouwen stimuleren renovatie naar BEN Transitie naar een samenleving met bijna-energieneutrale gebouwen als norm…  grote maatschappelijke uitdaging !

8 VLAAMS ACTIEPLAN BEN-GEBOUWEN
Doelstelling, definitie & actievoorstellen

9 Doelstellingen Maatschappelijk draagvlak voor BEN-gebouwen
ism stakeholders Voorlopersbeleid voorbeeldrol door overheid Nieuwbouw: BEN-gebouwen als haalbare eis Bestaande gebouwen: minimaliseren discrepantie tussen energieprestatie bestaande en nieuwe gebouwen Kwalitatieve uitvoering HE & EE-technieken

10 Evolutie E-peil woningen
BEN?

11 Evolutie E-peil kantoren
Kantoorgebouwen < E40 niet vanzelfsprekend

12 Energieprestatie per provincie
aanvraag jaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen alle provincies 2006 85 88 92 2007 81 79 82 83 2008 78 76 77 80 2009 74 72 2010 64 60 63 67

13 Knelpunten realisatie BEN
TECHNISCH ECONOMISCH KNELPUNTEN PERSOONSGEBONDEN BELEIDSGERICHT

14 Vijf pijlers - 23 actievoorstellen
ENERGIEBELEID INNOVATIE ACTIEVOORSTELLEN FINANCIERING COMMUNICATIE KWALITEITSKADER

15 Pijler 1: INNOVATIE Van demo- naar volumemarkt
Doorgedreven energetische renovatie Onderzoek & ontwikkeling van innovatieve systemen/technieken EPB-kader voor erkenning & valorisatie van innovatieve systemen/technieken

16 Pijler 2: KWALITEITSKADER
Kennisverhoging in de bouwsector Build Up Skills Belgium: roadmap naar 2020 Kwaliteitskader Energie-Efficiëntie na-isolatie, ventilatie, luchtdichtheid... Hernieuwbare Energie Individuele certificering (EU-richtlijn HE) Bedrijfslabel Construction Quality - Quest

17 Pijler 3: COMMUNICATIE Branding merk ‘BEN’
BEN-label voor banken, architecten & aannemers

18 Pijler 4: FINANCIERING Erkenning energieprestatie door banken
Energiebeleidsovereenkomst Vlaamse overheid en banken Batibouw 2013 eerste overeenkomsten met banken Derdepartijfinanciering & ESCO’s o.a. Eandis en Infrax voor lokale besturen

19 Pijler 5: ENERGIEBELEID
Langetermijnpad energieprestatieregelgeving Kostenoptimaal niveau & minimum aandeel HE Verstrengingspad gebouwen naar 2020 Tweesporenbeleid (verplichtingen vs ondersteuning) Voorbeeldrol overheidsgebouwen Kennisontwikkeling Voorbeeldbestekken BEN-gebouwen BEN-overheidsgebouwen Vanaf 2019 verplicht  eerder starten! Renovatieverplichting 3% tot kostenoptimum Huren BEN-gebouwen

20 PLANNING INVOERING BEN-VEREISTEN

21 Planning verstrengingspad naar BEN
2013 Derde EPB-evaluatie Vastleggen kostenoptimaal niveau Bepalen en vastleggen definitie BEN Verstrengingspad EPB naar 2021 in regelgeving Minimum aandeel HE publieke overheden 2014 Verstrenging EPB-eisen: E60 voor woon, kantoor- en schoolgebouwen Minimum aandeel HE

22 De uitdaging is groot… voor iedereen
BEN Dank voor uw aandacht - vragen? -


Download ppt "Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap"

Verwante presentaties


Ads door Google