De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenstand Strategische Bereikbaarheidsagenda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenstand Strategische Bereikbaarheidsagenda"— Transcript van de presentatie:

0 Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag
Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Versie 26 maart 2013

1 Tussenstand Strategische Bereikbaarheidsagenda
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Tussenstand Strategische Bereikbaarheidsagenda Contouren als basis (resultaten bestuurlijke conferentie december 2012) Eerste invulling van contouren op drie punten: concurrerende economie kwaliteit van plekken kansen voor mensen Duurzame regio en efficiënt en rendabel zijn randvoorwaarden (resultaten bestuurlijk overleg maart 2013) Eerste invulling is onderdeel strategische agenda MRDH. Nadere uitwerking in strategische bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit. Gereed mei/juni 2013.

2 VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG

3 Uitgangspunt Basis versterken:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Uitgangspunt Basis versterken: Bestaande investeringsprogramma’s in beide regio’s vormen de basis (RIVV en IPVV) Effect vaststellen aan hand van succesindicatoren Verdere aanscherping op basis van opgaven strategische bereikbaarheidsagenda Ambities bundelen: Gezamenlijke ambitie definiëren aanvullend op bestaande programma’s Doelen en succesindicatoren uit contouren Strategische Agenda zijn hierbij leidend Grotere schaal biedt mogelijkheden tot verdere professionalisering van opdrachtgeverschap in OV en DVM Geeft invulling aan meerwaarde gezamenlijke metropoolambitie

4 Indicatoren voor succes:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Indicatoren voor succes: Toename van het aantal mensen van binnen en buiten de regio dat onze centra betrouwbaar en comfortabel kan bereiken binnen een aanvaardbare reistijd van 45 minuten. Toename van de betrouwbaarheid van reistijd op de belangrijkste logistieke verbindingen.

5 CONCURRERENDE ECONOMIE
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG CONCURRERENDE ECONOMIE Basis versterken: Verbeteren multimodale bereikbaarheid economische kernlocaties in de regio (werk- en voorzieningengebieden binnen een reistijd van 45 minuten ) Ambities bundelen: Verbeteren internationale verbindingen (bijvoorbeeld spoor richting zuid en oost, bereikbaarheid Rotterdam The Hague Airport en bereikbaarheid Schiphol) Verbeteren bereikbaarheid internationaal concurrerende topmilieus (bijvoorbeeld gebieden als Den Haag Centrale Zone, Delft High Techcampus, binnenstad Rotterdam) Versterken ‘OV-backbone’ (bijvoorbeeld capaciteit/frequentie, aantal stations en stationsomgevingen op spoor, metronetwerk en RandstadRail) Bereikbaarheid Mainport en Greenport (Westland, Oostland, Barendrecht inclusief relatie met kennisinstellingen en arbeidsmarkt, transport per spoor en over water, betrouwbare wegverbindingen)

6 Indicator voor succes:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Indicator voor succes: Gebruik en waardering van de (openbare) ruimte in een gebied

7 KWALITEIT VAN PLEKKEN Basis versterken:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG KWALITEIT VAN PLEKKEN Basis versterken: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit metropolitane ontwikkellocaties (bijvoorbeeld locaties als Plaspoelpolder, Alexander, Leisurestad Z’ meer) Verbeteren aantrekkelijkheid en sociale veiligheid OV-knooppunten (voorzieningenniveau, microbereikbaarheid, kwaliteit omgeving bijvoorbeeld op knooppunten als Laan van NOI, Schiedam, Voorburg, Zoetermeer) Toegankelijkheid groen en recreatiegebieden (Hof van Delfland - Rottemeren, Duin-Horst-Weide, Voorne Putten, Deltapoort – IJsselmonde) Ambities bundelen: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van internationale topmilieus (bijvoorbeeld gebieden als Internationale Zone en binnenstad Rotterdam)

8 Indicator voor succes:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Indicator voor succes: Aantal voorzieningen en arbeidsplaatsen dat mensen binnen 45 minuten kunnen bereiken.

9 KANSEN VOOR MENSEN Basis versterken:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG KANSEN VOOR MENSEN Basis versterken: Binnen een kwartier op de hoofdstructuur (relaties verbeteren met hoofdwegennet en ‘back-bone OV’ vanuit woongebieden in de hele metropoolregio) Ontwikkeling Snelfietsroutenetwerk in de regio (herkenbaar, comfortabel en direct, inspelen op rol electrische fiets) Nabijheid voorzieningencentra (ook per fiets en OV) Verbeteren verkeersveiligheid Ambities bundelen: Verbeteren bereikbaarheid grote woongebieden met een sociaal-economische opgave (bijvoorbeeld gebieden als Rotterdam Zuid, Den Haag Zuidwest, Spijkenisse)

10 Indicator voor succes:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Indicator voor succes: Afname van energiebehoefte, emissies en geluid per reizigers- en tonkilometer 10

11 Indicator voor succes:
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Indicator voor succes: Netwerkprestatie in termen van voertuigverliesuren, verbeterde reiskwaliteit of kwantiteit van reizigers of goederen op het netwerk per geïnvesteerde € (aanleg, onderhoud en exploitatie). 11

12 Vervolg Inhoudelijke basis voor de vervoerautoriteit
VERVOERSAUTORITEIT ROTTERDAM DEN HAAG Vervolg Inhoudelijke basis voor de vervoerautoriteit Concretisering (kaartbeelden, indicatoren) Aanscherping strategische opgaven Strategische Bereikbaarheidsagenda VA Gereed in juni


Download ppt "Tussenstand Strategische Bereikbaarheidsagenda"

Verwante presentaties


Ads door Google