De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1"— Transcript van de presentatie:

1 Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1
De ruimtelijke aspecten van het vervoer

2 Vervoer en ruimtelijke inrichting
Vervoer gaat over goederen Transport gaat over de vervoerswijze

3 Kenmerken van vervoersstromen
Omvang Soort goederen Richting Afstand Duur Frequentie Wijze van transport (intermodaal) Vertrek en aankomst punten (terminals

4 Waarom ontstaan vervoersstromen (theorie van Ullman)
Complementariteit tussen gebieden Gebied A heeft iets wat gebied B niet heeft maar waar wel behoefte aan is in gebied B 2. Transporteerbaarheid Is het goed bederfelijk of niet Is de waarde van het product in verhouding met de transportkosten 3. Tussenliggende mogelijkheden Kan het produkt ook van elders en goedkoper worden aangevoerd

5 Infrastructuur en transportnetwerken
Infrastructuur = de verzameling van verbindingswegen in een gebied. Bestaat uit transportlijnen en knooppunten die samen het transportnetwerk vormen

6 Transport en organisatie
Transportketen Transport en organisatie Collectienetwerk Verplaatsingsnetwerk Distrubutienetwerk A B

7 Schaalniveau’s Intercontinentaal Mainports 2. Continentaal
3. Landelijk

8 Netwerken van individuele bedrijven
Lijn netwerk Hub and spoke netwerk

9 Kenmerken van een Mainport
Intercontinentaal Intermodaal Grote vervoersstromen ( 1milj. Containers / 25 milj. passagiers) Gunstige ligging. Geografische ligging (aan zee en/of riviermonding) Economische ligging Dicht bij concentratie van economische aktiviteiten

10 Kwaliteit van een mainport
Aantal verbindingen, betrouwbaarheid, frequentie, bereikbaarheid Vervoersprodukt Terminal produkt Ontsluitingsprodukt Omgevingsprodukt Capaciteit van de mainport en de voorzieningen Mate van ontsluiting van het achterland Aanwezigheid van faciliteiten in de omgeving. ( bijv. distriepark)

11 Rotterdam Beste verbinding met de Noordzee (diepgang)
Monding van de Rijn Gunstig ten opzichte van Economische concentraties in Europa

12 Rotterdam + Activiteiten Gemeentelijk haven bedrijf
Multimodale transportfaciliteiten (binnenvaart trein en pijpleiding) Sucundaire haven functies (industrie, assemblage, distributie)

13 Schiphol een tweede Mainport ?
Intercontinentaal knooppunt (hub). Intermodaal (HSL, wegtranspoort). Omvangrijke vervoersstromen. Gunstige ligging binnen Europa. Groei problemen

14 Schiphol werkgelegenheid
Direct Werkgelegenheid op schiphol Indirect Werkgelegenheid bij de KLM en toeleveringsbedrijven. Verbonden Werkgelegenheid bij logestieke diensten en hoofdkantoren die bij een luchthaven willen zitten KLM en toeleveringsbedrijven. arbeidsplaatsen nu Tot 2015 tot

15 Einde hoofdstuk 1


Download ppt "Vervoer en ruimtelijke inrichting Hoofdstuk 1"

Verwante presentaties


Ads door Google