De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept programma: naar een toekomstvast OV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept programma: naar een toekomstvast OV"— Transcript van de presentatie:

1 Concept programma: naar een toekomstvast OV
Inhoudelijke en financiële opgave Aanpak/ hoofdboodschap programma Inzoomen onderdelen Besluitvorming en vervolgproces

2 Twee opgaven programma TOV
Hervorming OV-netwerk Aanbod +10% gegroeid, vraag stagneert Niet financieel toekomstvast/ lage Kostendekkingsgraad Reiziger wil snel, stipt, kwaliteitsvoorzieningen Begroting sluiten Opdracht in oktober: nog € 21,5 mln (10 jr) Meevaller aanbesteding bus: € 17 mln (7jr) Lijkt nog € 5 mln te gaan Echter: Kabinet en IenM/BDU na 2016? Ambities nieuwe kwaliteitsinvesteringen

3 Aanpak/ hoofdboodschap
Hoofdlijn programma: 2013: eerst gat begroting dichten, slimme investeringen (‘missie volbracht, we kunnen weer vooruit kijken’) : hervormen om te ontwikkelen (‘meer OV waar het druk is, minder waar het te rustig is’) 3. ‘Bijvangst’: alle resultaten deelonderzoeken Inclusief nieuw beleid sociale veiligheid, marketing Nieuwe ideeën voor toekomst: bijv. studie OV-tarieven

4 Deel 1: gat dicht, slimme investeringen 2013
Maatregelen exploitatie jaarlijks per 2013: Optimaliseren frequenties tram ,5 mln Start met differentiëren sociale veiligheid -2,5 mln Ontwikkelen maatwerkvervoer mln Efficiency vervoerders (nog onzeker!) mln -€ 5 mln Slimme investeringen eenmalig ( ) Keerlussen tram Marconiplein, station noord 7,5 mln Doorstroming OV 5,8 mln Innovatiebudget ‘andere’ bedrijven mln Toegankelijke trams en bushaltes 20 mln Fietsvoorzieningen bij stations mln +€ 44,3 mln

5 Deel 1: inzoomen Effecten bij tram: Effecten sociale veiligheid
Lagere frequentie lijn Vlaard/ Schied ( 5’-> 7,5’) Hogere frequentie lijn 23 CS Beverwaard (10’->7,5’) Trams R’dam zuid (minder ritten lijn 25 en 20, meer lijn 23) Enkele eerste/laatste ritten schrappen (niet generiek) Haltes ‘stadstram’ toegankelijk én meer fietsvoorzieningen Betere doorstroming (oa Rotterdam-Zuid) Reizigersgroei (+1,5%) tegen minder aanbod (-4%) per 2013 Effecten sociale veiligheid Verder uitwerken jaarplan RET 2013! Differentiatie naar tijd: minder conducteurs en controle vroege uren

6 Deel 2. per 2014/2015 hervormen om te ontwikkelen
Ontwikkelen (meer OV waar het druk is): Frequentieverhoging RaRa en ZoRo Investering Hoekse Lijn (indien nodig) Wellicht: betere airportshuttle, OV op Zuid, meer doorstroming Hervormen (financieel mogelijk maken ontwikkelingen): Verkoop & marketing meer inkomsten mln busnet per 2014 (-10% aanbod) mln Uiteinden tram Woudhoek, Spangen -2,9 mln Inclusief introductie busringlijn Schiedam Verder differentiëren sociale veiligheid per ,5 mln

7 Inzoomen deel 2 Verkoop & marketing. Potentieel zakelijke markt!
Busnet per 2014: -10% aanbod is conform plannen RET Tramnet: uiteinden kleine aanpassing met beperkte effecten reiziger, maar relatief grote besparing Sociale veiligheid: gaat verder dan maatregel 2013, ook differentiatie per lijn/ gebied

8 Deel 3: bijvangst resultaten deelonderzoeken
Beleidslijn sociale veiligheid: Tussenstap nodig tot Differentiëren. Intelligent omgaan met minder middelen. Niet meer generiek sturen (# incidenten) maar specifiek: (# toezichthouders risicogestuurd ingezet). Als basis op orde is: per 2015 inzetten op ‘aantrekkelijke reis’. Veiligheid als middel, niet doel. Doel: klanttevredenheid cijfer 8 Na de zomer: inzet instrumenten verder uitwerken

9 Deel 3: bijvangst resultaten deelonderzoeken
Alle studies in bijlagenboek programma, omdat: Studies bevatten meerdere scenario’ s Niet alle aanbevelingen overgenomen (oa tarieven) overdracht kennis bijv. voor nieuwe vervoerregio

10 Besluitvorming programma
Deel 1: vaststellen per 2013 (-5 mln en + 44 mln) met alle maatregelen Deel 2: ‘opdracht tot verder uitwerken’, go/no-go in 2013 of 2014 nemen Deel 3: beleidslijn sociale veiligheid en marketing vaststellen en opdracht uitwerking. De rest TKN.

11 Tijdpad besluitvorming
Tot 19 april: feedback op concept-programma Ambtelijke vrijgave programma (+bijlagen +vervoerplan 2013) 20 april ter voorbereiding consultatie Ontwerp 9 mei DB Sluiting consultatie 8 juni Definitief 20 juni DB en AB 4 juli


Download ppt "Concept programma: naar een toekomstvast OV"

Verwante presentaties


Ads door Google