De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knoop Moerwijk Ruimteconferentie 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knoop Moerwijk Ruimteconferentie 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Knoop Moerwijk Ruimteconferentie 2008
28 oktober 2008 Gert-Jan Meijer, gemeente Den Haag

2 Structuurvisie Den Haag 2020, Wéreldstad aan Zee

3 Knoop Moerwijk nu Verscholen Barrières Onveilig Leeg en onbenut

4 Knoop Moerwijk 2020 Gebiedsontwikkeling en Infrastructuur
Levendig en stedelijk maken Eigen identiteit in stad en regio Verkeersoplossingen Duurzame gebiedsontwikkeling

5 Gebiedsontwikkeling Binnenstedelijke woningbouwopgave (Rijk, Provincie Zuid-Holland, regio Haaglanden, gemeente Den Haag) Voorzieningen, waaronder een trekker, bv. een onderwijsvoorziening

6 Infrastructuur Auto: capaciteitsvergroting + betere doorstroming
OV: ketenmobiliteit, beter treinproduct, beter bereikbaar station en aanpak stationsomgeving Water: wonen aan en recreatie op het water Fiets: fietspaden met verbinding stad en groenstructuur

7 Ontwikkelingsvisie Masterplan voor de lange
termijn met een duidelijk en onderscheidend profiel Korte termijn acties: schoon, heel en veilig Voor de middellange termijn: een ontwikkelingsstrategie voor deelgebieden

8 Knoop Moerwijk en Stedenbaan
Stedenbaan als kader voor Knoop Moerwijk, Knoop Moerwijk als pilot voor Stedenbaan

9 Ontwikkeling door samenwerking
Samenwerking tussen verschillende overheden (gemeente, regio, provincie en rijk) Samenwerking van overheden met de spoorse partijen: NS en Pro Rail Publiek-private afspraken met ontwikkelaars en woningcorporaties per deelgebied

10 Financieel instrumentarium
Den Haag: Investeringprogramma Stedelijke Ontwikkeling Haaglanden en provincie Zuid Holland: investeringsprogramma’s Rijk: ISV, Verstedelijkingsafspraken, MIRT

11 Zet samen met ons het spoor uit!
28 oktober 2008

12 Financieel instrumentarium
Den Haag: Investeringprogramma Stedelijke Ontwikkeling Haaglanden en provincie Zuid Holland: investeringsprogramma’s Rijk: ISV, Verstedelijkingsafspraken, MIRT

13 Discussiestellingen (1)
Gebiedsontwikkeling en infrastructuur moeten op alle niveaus integraal opgepakt worden om de groei in de Randstad in goede banen te leiden en de kwaliteit van leven en de economische concurrentiepositie te verbeteren.

14 Discussiestellingen (2)
Samenwerking binnen de overheid tussen gemeente, regio, provincie en rijk, met marktpartijen en met de spoorsector zijn noodzaak voor succesvolle ruimtelijke ontwikkeling en duurzame bereikbaarheid

15 Discussiestellingen (3)
Voor ontwikkeling stationsgebieden is een Masterplan met een duidelijk en onderscheidend profiel voor het gebied als geheel en een ontwikkelingsstrategie per deelgebied samen de weg naar het succes

16 Discussiestellingen (4)
Binnenstedelijke woningbouwontwikkeling levert de gemeente geen geld op, maar kost geld. Voorinvesteringen en branding door samenwerkende overheden, NS en ProRail zijn nodig om locaties te kunnen ontwikkelen. Projectontwikkelaars voeren geen onrendabele projecten uit.


Download ppt "Knoop Moerwijk Ruimteconferentie 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google