De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijnwoude Kernberaad 2008 Koudekerk aan den Rijn Peter Bakker 30 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijnwoude Kernberaad 2008 Koudekerk aan den Rijn Peter Bakker 30 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Rijnwoude Kernberaad 2008 Koudekerk aan den Rijn Peter Bakker 30 september 2008

2 Rijnwoude Inhoud  Beleidsuitgangspunten  Transformatievisie  Wonen  Werken / Verkeer  Voorzieningen

3 Rijnwoude PvdA: beleidsuitgangspunten  Versterking kleine kernen  Behoud van voorzieningen  Rijnwoude Dorp tussen steden  Rijnwoude als recreatieve gemeente

4 Rijnwoude Versterking kernen en behoud voorzieningen  Evenwichtige bevolkingsopbouw  Groei van het inwoneraantal  Bouwen voor starters en senioren

5 Rijnwoude Rijnwoude: Dorp tussen steden  Behoud landschappelijke waarden  Behoud cultuurhistorische waarden  Behoud dorpse karakter  Versterking recreatieve functies

6 Rijnwoude Transformatievisie

7

8

9 Rijnwoude

10 Deelgebied Alphen-West/Rijnwoude-Oost Groen, water en recreatie In dit deelgebied zijn de overgangen van stad naar land van groot belang. De noordzijde van Koudekerk wordt begrensd door het cultuurhistorisch waardevolle bebouwingslint langs de Lage Waard. Dit bebouwingslint met zijn zichtlijnen op en vanuit het Groene Hart blijft behouden. Tussen de nieuwe bebouwing in het Oog van Koudekerk en de Lage Waard blijft een strook van circa 200 meter onbebouwd. Verbetering van de overgang stad-land en de zichtlijnen vanuit het Groene Hart zijn verder gepland bij de afronding van Alphen aan den Rijn. (…) De bestaande zichtlijnen op het landschap, groene vensters en verkavelingspatronen zijn de basis voor het stedenbouwkundige plan. (…) Bij de aanleg van de nieuwe woon- en werkgebieden ten noorden van de N11 moet worden voorzien in de ecologische verbinding. Daarnaast moet worden gewerkt aan een faunapassage onder de N11 ten westen van de Prinsenschouw. In de noordzuidrichting bestaat de mogelijkheid voor een groene verbinding vanaf de Elfenbaan, langs de Prinsenschouw over de Oude Rijn via het Oog van Koudekerk, naar de Bruimadesche Polder.

11 Rijnwoude Wonen (…) Aansluitend aan de bestaande voorzieningen van Rijnwoude is een nieuwe woningbouwlocatie in het Oog van Koudekerk gepland. Dat voldoet aan het woningbouwprogramma tot 2015. Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheden van binnenstedelijke transformatie van het oostelijk deel van het huidige bedrijventerrein Rijnhaven. Op de noordoever van de Oude Rijn is aan de rand van de polder Gnephoek voorzien in een transformatie van bedrijven naar wonen. (…) In het Oog van Koudekerk is een dorpsmilieu gepland (dichtheid 20-30 woningen per ha) met een groene zone tussen de nieuwe woningbouwlocatie en het bestaande cultuurhistorisch waardevolle lint en het bedrijventerrein. Het transformatiegebied Rijnhaven heeft het karakter van een stedelijk woonmilieu (45-60 woningen per ha), gebruikmakend van de kwaliteiten van wonen aan het water aan de bestaande Rijnhaven.

12 Rijnwoude Werken Herstructurering van het bestaande bedrijventerrein Rijnhaven/Hoogewaard is een van de belangrijkste onderdelen van deze Transformatievisie. (…) In de Hoogewaard is aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein voorzien in uitbreiding van de werkgelegenheid in combinatie met wonen en groen in de vorm van werklandschappen. In het zuidwesten van het gebied, aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein van Alphen aan den Rijn is een uitbreiding van bedrijventerrein Prinsenschouw voorzien, ten noorden van de spoorlijn. Het zorgt voor schuifruimte voor de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein. Infrastructuur Een goede ontsluiting is voor het functioneren van het deelgebied van groot belang. Zowel voor het bedrijventerrein Hoogewaard/Rijnhaven als de woonwijk in het Oog van Koudekerk is de aanleg van de Màximabrug noodzakelijk, in combinatie met een aansluiting over de Heimanswetering. (…) Deze lokale verbinding zal op termijn ook dienst doen als ontsluiting van de Gnephoek. Aan de zuidzijde is een logische verbinding met de N11 bij Prinsenschouw nodig. Op het bedrijventerrein staat een halte van de RijnGouweLijn gepland. Niet alleen het functioneren van het deelgebied is aan de orde in dit verband. Ook de leefbaarheid van de stad Alphen aan den Rijn vereist (op termijn) maatregelen. (…)

13 Wonen 30 %sociale woningbouw per project Rijnwoude

14

15 Wonen  Latexfalt: milieuvoorschriften uiteraard handhaven  locatie Bosbeton: faseren / optimaliseren Rijnwoude

16

17

18

19

20

21 Werken / verkeer  Uitbreiding bedrijfsterreinen voorzover schuifruimte nodig is  Maximabrug Rijnwoude

22 Voorzieningen  winkelverplaatsingen? Rijnwoude


Download ppt "Rijnwoude Kernberaad 2008 Koudekerk aan den Rijn Peter Bakker 30 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google