De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond

Verwante presentaties


Presentatie over: "DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond"— Transcript van de presentatie:

1 DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond
Laura van der Noort, IVAM UvA BV

2 Project Ontwikkelen prototype van een Ondergrondmodule voor DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie) In opdracht van Stadsgewest Haaglanden Deelfinanciering: SKB (Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem) Uitgevoerd door IVAM en Witteveen+Bos Pilots: Erasmusveld in Den Haag en Sion in Rijswijk

3 DPL Ondergrond Prestatie-instrument voor duurzaam gebruik van de ondergrond. Om het beschermen en het duurzaam benutten van de ondergrond in gebiedsontwikkeling te stimuleren

4 Beschermen en benutten
Door bij het benutten van de bodem gebruik te maken van de natuurlijke voordelen en tegelijkertijd de natuurlijke eigenschappen te beschermen tegen negatieve invloeden, levert bodembeheer een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving (Bodemvisie provincie Zuid-Holland).

5 DPL: Duurzame gebiedsontwikkeling
Realisatie van duurzamere wijken: Met een betere milieukwaliteit (Planet) Leefbare wijken (People) Concurrerend op langere termijn (Prosperity) Integraal, soms elkaar tegenwerkend

6 Duurzame gebiedsontwikkeling
Veel betrokkenen Veel verschillende belangen Veel interpretaties van ‘duurzaamheid’ DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie) biedt een taal om duurzaamheid bespreekbaar te maken

7 Methode: 3 P’s, 11 thema’s en 24 indicatoren
Brede interpretatie van duurzame gebiedsontwikkeling: People, Planet, Profit Onderverdeeld in 11 thema’s, 25 indicatoren, zoals duurzame energie, geluidhinder, sociale cohesie, lokale werkgelegenheid, etc. Drukt duurzame prestatie voor elk aspect uit in rapportcijfer 7

8 Duurzaamheidsaspecten in DPL 3.0

9 Doelen DPL berekening Integraal inzicht in duurzaamheid wijken
Eenduidige interpretatie duurzaamheid Sterke en zwakke punten voor duurzaamheid van plannen in beeld Kansen voor verbetering van plannen Mogelijk plannen te vergelijken Kwantificeren & communiceren van ambities Ambities borgen in loop planproces Voor nieuwbouw, herstructurering of wijkbeheer

10 Huidige positie DPL in Nederland
DPL toegepast in meer dan 35 gemeenten in Nederland voor circa 100 wijken Ontwikkeld vanaf 2003 in opdracht van VROM Sinds februari dit jaar een verbeterde versie 3.0

11 Ondergrond? 1 puur ondergrondthema in ‘moederprogramma’:
Bodemkwaliteit (verontreinigingen) Gedeeltelijk: Opwekking duurzame energie (WKO) Hemelwaterafvoer (infiltratie)

12 Verdiepingsmodules Ondergrondmodule: Los te gebruiken
Als verdiepingsmodule op het gewone DPL Op termijn: belangrijkste aspecten overnemen in DPL. Ook: Klimaatmodule BiodiverCity

13 Doelen DPL Ondergrond Ondergrondthema’s vroeg op de agenda
Samenhang boven- en ondergrondse ruimtelijke planning Ondersteunen communicatie over bodemthema’s tussen experts en niet-experts Plannen optimaliseren op duurzaam ondergrond gebruik

14 DPL Ondergrond biedt Een taal voor duurzaam gebruik van de ondergrond.
Benoemt belangrijkste aspecten Ondersteunt communicatie over bodemthema’s met projectleider, stedenbouwkundige, ontwikkelaar, etc. Het meten van de duurzame prestatie Om ambities te kwantificeren Planvarianten te vergelijken, etc. Voortgang tijdens ontwerpproces te monitoren

15 Aspecten Beschermen Benutten Aardkundige waarde
Archeologie en cultuurhistorie Bodemkwaliteit Grondwaterkwaliteit Ondergrondse biodiversiteit Benutten Draagkracht Energie Waterberging Ondergronds ruimtegebruik

16 Voorbeeld: archeologie
Hoeveel archeologisch waardevol gebied is er? Hoe wordt daar in planvorming mee omgegaan?

17 Voorbeeld: draagkracht
Restzetting na 30 jaar

18 Vervolg Juni 2012: eerste versie gereed
En dan… op zoek naar pilotprojecten om toe te passen, meer ervaring op te doen en door te ontwikkelen


Download ppt "DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond"

Verwante presentaties


Ads door Google