De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overbelaste gebieden 21/22 mei 2014 Brabantse Milieufederatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overbelaste gebieden 21/22 mei 2014 Brabantse Milieufederatie"— Transcript van de presentatie:

1 Overbelaste gebieden 21/22 mei 2014 Brabantse Milieufederatie
Urgentieteam veehouderij

2 Hoe is het zo gekomen? MEGASTALLEN NEE
Verbond van den Bosch antibiotica, gefaseerde aanpak, ketenbenadering,en perspectief landbouw Ruwenberg Integrale benadering (rapport), gezondheid voorop, terugdringing overbelasting, alle aspecten en alle vee. Kringlopen herstellen. Vergadering PS 7 februari 2014 Gemeenten aan zet, versoepeling fijn stof normen. Urgentiegebieden

3 procesgang Samenhang der dingen bepleit. Dan alleen zinvol. Dialoog
Gebiedsprofilering Maatlat bzv Verordening ruimte.

4 Samenhang of het ontbreken daarvan?
De Dialoog: voorwaardelijk, vertrouwen, gelijkwaardig, kennis wederzijds. Stappen: uitnodiging, verslaglegging, gemeente beoordeelt, evt. gebiedsniveau. De gebiedsprofilering: niet verplicht, initiatiefnemer? Gemeente belangrijk, grootte gebied. De Maatlat BZV De Verordening Ruimte/ Urgentiegebieden Team ……WGV/PAS/ammoniakgegevens

5 MOTIE na Commotie…………. Inspanning GS niet meer dieren er bij in tussenperiode Ondersteuning voor gemeenten Oproep aan gemeenten om tussenperiode niet te misbruiken Passende maatregelen als ze niet met een verbeterplan komen. Inzet gedeputeerde

6 Afspraken Brabantberaad
Onderdeel afspraken Brabantberaad over breed pakket om te komen tot zorgvuldige veehouderij (UBA): februari 2013 Afspraken geconcretiseerd in januari 2014 Geen gebieden meer met overlast door de veehouderij in 2020 door: Bepalen urgentiegebieden Opstellen en uitvoeren van verbeterplannen Gemeenten aan zet m

7 Wat is een urgentiegebied?
Gebied waar de kwaliteit van de leefomgeving en/of gezondheidssituatie onder de maat zijn: Indicatoren, tenminste: Geurhinder Fijn stof Beleving van bewoners TJA? Dus ook: de andere aspecten, zoals ammoniak, transport, natuur en landschap, lawaai, verlichting, etc. m

8 Bepalen urgentiegebieden
Indicatoren Beleving in beeld: o.a. klachtenregistratie, gesprekken met dorpsraden, te ontwikkelen apps etc. Goed naar omgeving kijken Samen in gesprek (maatwerk leveren) Omvang urgentiegebied bepaalt aanpak: Klein (straat) Middel (buurt) Groot (deel van een dorp) m

9 Verbeterplan / plan van aanpak
Gezamenlijk opstellen verbeterplan. Voorkom wantrouwen! Maak vooraf afspraken over bedrijfsontwikkeling en/of ontwikkeling wonen tijdens opstellen plan van aanpak. Procedure voor registratie en afhandeling klachten in urgentiegebieden. m

10 Planning Voor de zomer voorleggen van urgentiegebieden aan het Brabantberaad van 26 juni 2014 Eind 2014 minimaal 5 plannen van aanpak in uitvoering m

11 Urgentieteam helpt GGD, BMF, ZLTO, omgevingsdiensten, gemeenten, provincie, ondersteuningsteam Peelhorst Helpt op verzoek, daar waar energie zit Pragmatische aanpak Onafhankelijk ondersteuning Gezamenlijk zoektocht naar een concrete oplossingen Urgentieteam bereikbaar via: Communicatie via: en Viadesk (gemeenten) m

12 Spagaat Rol BMF in Urgentieteam ?
Belang van burgers en natuur gelijkwaardig positie geven. Blijf of ga aan tafel. Meld je!!!

13 Stand van zaken bij gemeenten I
Veel afstemming (geweest) over aanpak m.b.v. urgentieteam: groepen gemeenten en individueel Grote verschillen tussen gemeenten Zoektocht voor gemeenten, met veel vragen Instrumentenkoffer (groeimodel) Gemeenten hebben tijd nodig (nieuwe colleges, onderzoek/gesprekken, afweging i.o.m. politiek)

14 Stand van zaken bij gemeenten II
Steeds meer gemeenten beginnen aan proces afweging aanwijzing gebieden. Behalve oplossen knelpunten / aanpak urgentiegebieden, ook vaak aandacht voor aanpak langere termijn d.m.v. regulier gemeentelijk beleid (o.a. RO, stank). m

15 Zoek partners in je gebied bijv gemeente/bewoners
slot Help ons Zoek partners in je gebied bijv gemeente/bewoners Meld je


Download ppt "Overbelaste gebieden 21/22 mei 2014 Brabantse Milieufederatie"

Verwante presentaties


Ads door Google