De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid Zuid-Holland Waarom een MKBA voor bedrijventerreinen? Wiebe Brandsma Hoofd Afdeling Milieu 28 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid Zuid-Holland Waarom een MKBA voor bedrijventerreinen? Wiebe Brandsma Hoofd Afdeling Milieu 28 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid Zuid-Holland Waarom een MKBA voor bedrijventerreinen? Wiebe Brandsma Hoofd Afdeling Milieu 28 mei 2009

2 2 Opbouw presentatie •Ruimte voor Economie •Milieubeleid •Convenanten duurzame bedrijventerreinen •wat doet de provincie verder? •wat gaat goed, wat kan beter?

3 3 Wat gegevens •Totale oppervlakte provincie Zuid-Holland: •283.000 ha •Totaal ca. 10.000 ha aan bedrijventerreinen •Totaal te herstructureren: ca 3.000 ha •Vuistregel: 1 ha herstructureren kost: ca € 500.000 (bandbreedte : 300.000 tot 1.500.000)

4 4 Ruimte voor Economie Kwantiteit -voldoende werklocaties o.b.v. zorgvuldige planning -nadruk op herstructurering: 750 ha / 250 ha -ruimtewinst (10%) Kwaliteit -beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing -tegengaan verrommeling landschap -streefbeelden

5 5 streefbeelden: –bereikbaarheid –creatief ruimtegebruik –inpassing omgeving –beeldkwaliteit –duurzaam water –duurzame energie –voorzieningen –parkmanagement / samenwerking –veiligheid –vestigingsklimaat

6 6 Milieubeleid •BGWM: –Alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn duurzaam ontworpen, ingericht en beheerd •Energienota –warmte, wind, zonne-energie, groen gas, geothermie •Innovatieprogramma –o.a. gericht op duurzame bedrijventerreinen

7 7 recente ontwikkelingen Afspraken met rijk en regio's over: •Behoefteraming en planning •Regionale afstemming •Herstructurering •zuinig ruimtegebruik (SER-ladder) •Financiering Resulterend in concrete producten: •Convenant Bedrijventerreinen rijk-ipo-vng (najaar 2009) •Regionale strategieën en herstructureringsprogramma's Parallel op provinciaal niveau •Convenant duurzame bedrijventerreinen op provinciaal niveau

8 8 wat doet de provincie Zuid-Holland? naast beleid en kaders stellen: •kennis ontwikkelen en kennis uitdragen •ondersteunende instrumenten –subsidies : planvorming (€4 milj) en UHB (€46 milj) –MKBA –kwaliteitsmonitoring –infodesk bedrijventerreinen •netwerk opbouwen en onderhouden •beleidsterreinen verbinden •praktijkprojecten

9 9 Wat gaat er goed? •regionale aanpak •subsidie regelingen •steeds meer aandacht voor duurzaamheid •monitor kwaliteit bedrijventerreinen Wat kan beter? •realisatie van duurzame projecten op bedrijventerreinen vergt: –tijd en geduld –visie –samenwerking –middelen

10 10 Kan een MKBA hierin positief bijdragen?.....


Download ppt "Beleid Zuid-Holland Waarom een MKBA voor bedrijventerreinen? Wiebe Brandsma Hoofd Afdeling Milieu 28 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google