De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Recreatie & Toerisme Datum 9 juni 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Recreatie & Toerisme Datum 9 juni 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Recreatie & Toerisme Datum 9 juni 2005

2 Complete Drechtsteden Naast versterking kenniscentra, groen-blauw raamwerk, knooppunten en woonmilieus ook:  Groeipotentie toerisme voor de Drechtsteden  Onder andere inspelen op kansen “Verre buitenland markt”  Voor een complete regio

3 Bidbook Floriade 2012  Bidbook Floriade 2012: vernieuwend en ambitieus  Speerpunt: toeristische ontwikkeling Dordrecht – Drechtsteden  Concept ‘Holland Glorie’  Nieuwe inzichten en ambities

4 “Dit concept, dat al in 2005 in de markt wordt gezet onder de naam ‘Hollands Glorie’, kan de Holland Promotie (Classic Holland) een geweldige impuls en refreshment geven.” Hans van Driem, algemeen directeur NBT&C ‘Hollands Glorie’

5 Opgave “Benutten en positionering van bestaande c.q. aanwezige kernkwaliteiten (cultuur, historie, water en natuur) in onderlinge combinatie”

6 Beleidsomgeving  Vernieuwde Toeristische Agenda - Ministerie Economische Zaken  Accent op inkomend toerisme (kust, cultuur, steden, grootschalige evenementen)  Agenda Vrije Tijd – Provincie Zuid-Holland  Doelstelling 10% extra toeristische bestedingen  Symbiose Toerisme, Recreatie en Cultuur  Verbinding stedelijk met landelijk gebied  Ontwikkeling Wateras Rotterdam – Dordrecht  Ontwikkeling Kinderdijk

7 Beleidsomgeving  Manden Maken  Hofkwartier  City Lounge  Energiehuis  Mercon Kloos / Haven Zuid  Recreatief knooppunt Sliedrecht

8 Concept ‘Hollands Glorie’  Een samenhangende marketingstrategie voor de as Rotterdam/Dordrecht  Benoemen van logische Product-Markt-Combinaties (PMC’s)  Vergelijkbaar met toeristische ketenrelatie Amsterdam/Alkmaar/Zaanstad  Impuls citymarketing / regiomarketing  Versterking en synergie regionale projecten / toeristische attracties  Upgraden tot (inter)nationaal product (“Holland promotie”)  Centrale positie binnenstad Dordrecht voor diverse PMC’s

9 Uitgangspunten  Vergroting naamsbekendheid/imago Dordrecht / Drechtsteden  Versterking, verbreding en verdieping toeristisch aanbod  Meer bezoekers, die langer in stad en regio verblijven en die meer uitgeven, bijvoorbeeld in horeca en detailhandel (toeristische sector)  Werkgelegenheid  Economische impuls

10 Hollands Glorie Versterking

11 Toeristische as “Rotterdam – Dordrecht” Ketenonderdelen/integratie:  Mainport Rotterdam (wereldhavenstad)  Werelderfgoed Kinderdijk  Nationaal landschap Alblasserwaard / Hoekse Waard  Dordtse (historische) binnenstad  Hollandse Biesbosch / Nationaal Park De Biesbosch  Routes en verbindingen (o.a. Waterbus/Fast Ferry, Fietsknooppuntsysteem)

12 Planning  Verkenning met stakeholders als bedrijfsleven, NBT&C, provincie, ministerie van EZ, Rotterdam  Einde zomer: quickscan afgerond naar marketing-technische potenties en randvoorwaarden  Najaar: bestuurlijke conferentie ‘Hollands Glorie’  Uitwerking programmering, marketing, organisatie en productontwikkeling


Download ppt "Presentatie Recreatie & Toerisme Datum 9 juni 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google