De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame samenwerking voor verse groenten verhoogt kwaliteit voedselhulp in West-Vlaanderen Het Welzijnsconsortium is een samenwerkingsinitiatief tussen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame samenwerking voor verse groenten verhoogt kwaliteit voedselhulp in West-Vlaanderen Het Welzijnsconsortium is een samenwerkingsinitiatief tussen."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame samenwerking voor verse groenten verhoogt kwaliteit voedselhulp in West-Vlaanderen Het Welzijnsconsortium is een samenwerkingsinitiatief tussen 13 OCMW, 13 gemeentebesturen, Provincie West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal en 10- tal regionaal werkende welzijnsorganisaties in arrondissement Kortrijk & Wervik

2 1.Ontstaan

3 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be3 Ontstaan & kader Streekpact RESOC Zuid-West-Vlaanderen (Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité) : geen socio-economische streekontwikkeling zonder armoedebestrijdingsprogramma Recht op voeding en menswaardige, kwaliteitsvolle voedselhulp onder protest Regionale ontmoetingstafels van voedselhulpinitiatieven: vraag naar meer kwaliteit en verse producten

4 2. Partners

5 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be5 Partners Resoc Zuid-West- Vlaanderen REO Veiling Welzijnsconsortium - Regionale coördinatie en organisatie Voedselbedeelpunten OCMW’s Toemaatje Menen Voedselbank West- Vlaanderen voor logistieke steun

6 Zuid-West-Vlaanderen Brussel 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be6

7 3. Implementatie

8 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be8 Implementatie Vooraf (april, mei 2011) Raden van bestuur Resoc en REO Veiling (voorwaarden één aanspreekpunt & afhaal- moment, kisten veiling, buiten birb) Bevraging bij Voedselbedeelpunten Proefperiode (start juni 2011) Intekenformulier Draaiboek Formele overeenkomsten Evaluatie

9 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be9 Implementatie Resultaat 1 ton of 1.000 kg verse groenten/week (of 21.600 kg in 6 maanden proef) Snelle verdeling naar voedselbedeelpunten Unaniem positieve evaluatie, aanstekelijk enthousiasme bij klanten en vrijwilligers Consolidatie (juni 2012) Duurzame samenwerkingsovereenkomst REO Veiling – Voedselbank West-Vla Uitbreiding naar hele provincie

10 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be10 Implementatie Ruimere activiteiten Kooklessen Vorming rond gezonde voeding (voedings- driehoek, winkeloefening, hygiëne in de keuken) Inspiratiedag rond krachtenbenadering en sociale kruidenier OCMW’s en aanvullende steun Signaalbrief toekomst EU-programma …

11 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be11 Aanbevelingen voor creatieve partnerschappen tussen voedselhulp en voedingsindustrie & bedrijven Wie zijn partners op regioniveau -RWO Regionaal Welzijnsoverleg & Provincie West-Vlaanderen -RESOC (socio-economische partners, lokale en provinciale besturen) -OCMW-tafels -Regionaal Netwerk Voedselhulpinitiatieven incl. Voedselbank -Verenigingen waar armen woord nemen+Netwerk tg. armoede Luisteren (bedrijven, vrijwilligers, gebruikers, …) & Matchen, faciliteren Organiseren & coördineren op regioniveau Werken rond visievorming

12 4. Toekomst en uitdagingen

13 Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be13 Toekomst en uitdagingen  Regionale strategie armoedebestrijding  Voedselverlies in ketenperspectief Creatieve partnerschappen tussen voedselhulp en voedingsindustrie (winkels en bedrijven)  Regionale voedselstrategie Op regionaal niveau inzetten op duurzaam voedselproductie- en consumptiesysteem waarbij sociale component niet mag ontbreken (integrale benadering)  FEAD Fonds européen d’aide aux plus démunis

14 Contactgegevens Virginie Carlassara, Stafmedewerker Virginie.carlassara@welzijnsconsortium.be Tel 056 46 15 67 Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen VZW p./a. Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Doorniksesteenweg 218 8500 Kortrijk Brussel, 24/04/2013www.welzijnsconsortium.be14

15 Dank u voor uw aandacht !


Download ppt "Duurzame samenwerking voor verse groenten verhoogt kwaliteit voedselhulp in West-Vlaanderen Het Welzijnsconsortium is een samenwerkingsinitiatief tussen."

Verwante presentaties


Ads door Google