De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CEL ARMOEDEBESTRIJDING Cel Armoedebestrijding. CEL ARMOEDEBESTRIJDING Beleidscontext Werking 1. Overleg, dialoog en participatie 2. Interdepartementale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CEL ARMOEDEBESTRIJDING Cel Armoedebestrijding. CEL ARMOEDEBESTRIJDING Beleidscontext Werking 1. Overleg, dialoog en participatie 2. Interdepartementale."— Transcript van de presentatie:

1 CEL ARMOEDEBESTRIJDING Cel Armoedebestrijding

2 CEL ARMOEDEBESTRIJDING Beleidscontext Werking 1. Overleg, dialoog en participatie 2. Interdepartementale werkgroep 3. Vrijetijdsparticipatie 4. Opvolgen beleid 5. Projecten 6. Dataverzameling

3 CEL ARMOEDEBESTRIJDING Beleidscontext Oprichting cel armoedebestrijding  Bestuursakkoord stad Gent  Beleidsnota OCMW  Strategisch meerjarenplan LSB  Samenstelling: Els De Vos, coördinator vanuit Bevolking en Welzijn Eric Dirikx, dataverzameling vanuit Stafdiensten Nancy Adam, administratie vanuit Bevolking en Welzijn Joris Beaumon, vanuit OCMW – stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid

4 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 1.Overleg, dialoog en participatie Convenanten: 3 pijlers:  Dialoog met mensen in armoede: Verenigingen waar armen het woord nemen  Materiële hulpverlening: KRAS  Dak- en thuisloosheid: Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor

5 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 1.Overleg, dialoog en participatie  Forum Kritisch Inkomen (LSB) Klankbordgroep  Armoedeforum 2/jaar terugkoppeling

6 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 1 Overleg, dialoog en participatie Uitdieping participatie - Analyse bestaand materiaal - Thematische input - Vooraf toetsen van komende beleidsbeslissingen, procedures,… van Stad en OCMW

7 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 2.Interdepartementale werkgroep  Elk departement van de stad Gent en directies van het OCMW Creëren draagvlak Toetsen nieuwe initiatieven Antennefunctie Ad hoc werkgroepen

8 CEL ARMOEDEBESTRIJDING Profiel - Helikopteroverzicht - Affiniteit - Mandaat vanuit departement - Dienstoverschrijdend denken - Continuïteit - Aanspreekpunt departement

9 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 3.Vrijetijdsparticipatie  Participatiedecreet: kansengroepen  lokale netwerken vrijetijdsparticipatie  afsprakennota  Doel: financiële toegankelijkheid van cultuur, sport en jeugdwerk  Reglement 80/20  Uitwerken binnen stuurgroep VTP: Distributie tickets Vrijetijdspas Toeleidingsprojecten

10 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 4.Opvolgen beleid Anticiperen, implementeren en communicatie  Vlaams: decreet armoedebestrijding Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2005-2009  Federaal: Federaal Plan Armoedebestrijding  Europees: Eurocities

11 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 5.Projecten  Week tegen Armoede 2009 Week vóór 17 oktober Communicatie Coördinatie Doel = extra aandacht voor het thema armoede binnen diverse diensten en organisaties

12 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 5.Projecten 2010: Europees jaar armoedebestrijding Voorzitterschap EU 2e helft 2010 Eurocities: voorstel congres gezondheid Nationaal Actieplan Vanuit POD: OCMW’s  Gent: Week tegen Armoede Nieuwe Kansarmoedeatlas Milleniumdoelstellingen Andere mogelijkheden worden verkend: Internationaal congres vakgroep Huisartsengeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg,…

13 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 6.Dataverzameling  2009: Indicatorenrapport Armoede Demografisch achtergrond Inkomen en schuld Kinderen in kansarme gezinnen Huisvesting en wonen Onderwijs Gezondheid Dak- en thuisloosheid

14 CEL ARMOEDEBESTRIJDING 6. Dataverzameling  2010: startpunt Kansarmoedeatlas stad Gent  Insteek: statistische sectoren  Kaarten  Uitwerken set van indicatoren om sectoren met verhoogd risico te identificeren


Download ppt "CEL ARMOEDEBESTRIJDING Cel Armoedebestrijding. CEL ARMOEDEBESTRIJDING Beleidscontext Werking 1. Overleg, dialoog en participatie 2. Interdepartementale."

Verwante presentaties


Ads door Google