De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale dialoog over armoedebestrijding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale dialoog over armoedebestrijding"— Transcript van de presentatie:

1 Lokale dialoog over armoedebestrijding
Plattelandsacademie Sonja Bouts, Jozefien Godemont en Els Van Elsen 11 maart 2014, Leuven Samen met Sonja en Els van wzs Balen kom ik hier toelichten hoe lokale wzs groepen de lokale dialoog aangaan in de structurele strijd tegen armoede. Voor we overgaan naar het praktijkverhaal van wzs Balen, geef ik wat achtergrond bij wat wzs groepen zijn en wat ze doen. Als lokale groepen vormen ze de achterban van de vzw Welzijnsschakels.

2 Welzijnsschakels Organisatie Visie
Ontstaan vzw Welzijnsschakels in 1996 140 lokale welzijnsschakelgroepen in landelijk Vlaanderen 5 regionale en één Vlaams ondersteuningspunt Landelijke vereniging waar armen het woord nemen Sociaal-culturele organisatie Structurele (campagne)partner van Welzijnszorg Visie Verzet tegen armoede en sociale uitsluiting Vrijwilligers en deelnemers met en zonder armoede-ervaring Groepsvorming gericht op ontmoeting en informele leerkansen Samenwerking en dialoog om lokaal draagvlak te versterken Eerste lokale wzs groepen ontstonden in 1991 na de WZZ- campagne Armoede Uitsluiten die mensen confronteerde met armoede in hun eigen gemeente. In 1996 verzelfstandigde WZS Wzs groepen in landelijk Vlaanderen, zo complementair aan de verenigingen waar armen het woord nemen (58 lokale verenigingen, aangesloten bij het Netwerk tegen armoede, aanvullend bij verenigingen die vooral in (centrum)steden actief zijn Vanuit die bijzondere rol ook erkend als een landelijke vereniging waar armen het woord nemen: net als ATD Vierde Wereld Structurele campagnepartner: inhoudelijke voorbereiding van de campagne a.h.v. de themadialoog

3 Welzijnsschakels Werkwijze
Ontmoeting Ontmoetingsmoment, (ouder)gespreksgroep, huisbezoek Actie 17 oktober, themadialoog i.v.v. de Welzijnszorgcampagne, inleefweek Ontspanning Feest, toneel, crea, uitstap, tuinieren, vakantie Vorming Taalgroep, omgaan met papieren, tandem luidsprekers Steun Tweedehandswinkel, voedselhulp, huiswerkbegeleiding, huisraad

4 Welzijnsschakels Dialoog Ontmoeting tussen gelijkwaardige partners
Opbouwend, niet aanvallend Over beleving, vragen die leven en de wenselijke situatie Gericht op duurzame verbeteringen en partnerschappen Handelend, maar niet zonder te spreken over structuren Start op het lokale niveau

5 Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt)
Korte geschiedenis : lokaal sociaal beleidsplan en omgevingsanalyse 2007: resultaten van KHK onderzoek rond gebruik OCMW Sindsdien: armoedebeleid met wzs als betrokken partner Het begint met luisteren… De signalenlijst in wzs Balen Thematische werkgroepen OCMW …om dan in dialoog te gaan met OCMW, huisartsen, scholen, deurwaarders enz…. Nu geef ik graag het woord aan Sonja en Els. Sonja Bouts is vrijwilligster binnen Het Lichtpunt, de welzijnsschakel in Balen. Els Van Elsen is regiovrijgestelde bij Welzijnsschakels en begeleidt een aantal groepen in de Kempen. Ze is ook vrijwilligster bij Het Lichtpunt. Samen brengen ze voor u een praktijkverhaal over lokale dialoog in de strijd tegen armoede.

6 Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt)
… en tot concrete verbeteringen en inzet te komen… Herinrichting van het onthaal Vorming voor sociaal assistenten Verfijning van het intakegesprek en begeleidende documenten Betere toepassing van de sociale derdebetalersregeling Gebruik doorverwijskaarten Aanbod kooksessies Eerstelijnspsycholoog Huiswerkbegeleiding Vrijetijdscheques Info- en praatavonden over schulden en opvoeding Meer proactieve dienstverlening

7 Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt)
… maar bovenal tot … Persoonlijke groei van alle betrokkenen Open samenwerking Wederzijds respect

8 Belang van lokale dialoog
CONCRETE VERBETERINGEN IN DE GEMEENTE (GROEPEN) PERSONEN DIE ACHTERSTELLING ERVAREN (H)erkenning Sociaal netwerk Zelfvertrouwen Hoop LOKAAL BELEID IN RUIME ZIN Inclusieve en participatieve aanpak Lokaal draagvlak armoedebestrijding Structureel en proactief beleid Lokale armoedetoets MEDESTANDERS DIE ZICH SOLIDAIR VERZETTEN Voeling met achterstelling Beleidssignalering vanuit achterban Organisatienetwerk Armoedetoets eigen beleid

9 Lokale dialoognetwerken
Regionale vrijwilligerswerking dialoogondersteuners 15-tal vrijwilligers Versterken mee het maatschappelijk draagvlak Ondersteunen lokale welzijnsschakels om bekommernissen op te vangen en ze in dialoog te brengen Soorten dialoognetwerken Natraject bij de themadialoog Welzijnszorgcampagne Dialoogtraject o.b.v. eigen knelpunt/thema Voortraject om voorwaarden voor dialoog te scheppen Uiteenlopende thema’s: schuldhulpverlening, OCMW-dienstverlening, gezondheidskosten, vrijetijdsparticipatie… Groeiende aandacht voor lokale dialoog in WZS/Z: opstart themadialoog, lokale dialoog met gesprekpartners i.p.v. nationaal, lokale vertaalslag van politieke eisen en lokale dialoognetwerken als gezamenlijk project.

10 Taart van engagementen

11 Concrete inzet Houd als organisatie voeling met armoede en sociale uitsluiting Welke ervaringen hebben mensen die achterstelling ervaren? Welke structurele mechanismen spelen er mee? Verzamel bekommernissen vanuit je eigen achterban en signaleer ze aan betrokken beleidsactoren Ga in gesprek met organisaties die in jouw gemeente werken rond armoedebestrijding Wat kunnen jullie van elkaar leren? Waar liggen kansen op samenwerking? Onderwerp je eigen organisatiebeleid aan een armoedetoets Staat je organisatie open voor mensen die achterstelling ervaren? Welke drempels bouwt je organisatie misschien ongewild in?


Download ppt "Lokale dialoog over armoedebestrijding"

Verwante presentaties


Ads door Google