De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame ontwikkeling Voorontwerp van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 Raadpleging 15/02/2004 – 14/05/2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame ontwikkeling Voorontwerp van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 Raadpleging 15/02/2004 – 14/05/2004."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame ontwikkeling Voorontwerp van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 Raadpleging 15/02/2004 – 14/05/2004

2 Wat is een duurzaam ontwikkelingsbeleid ? Het is een beleid dat de gevolgen van elke actie beschouwt vanuit een sociaal, economisch en ecologisch oogpunt. Het is een beleid dat door een groot deel van de bevolking wordt gedragen.

3 Wat is de raadpleging ? Die wil aan de bevolking de kans geven om een bijdrage te leveren aan de opmaak van het plan inzake DO.

4 Wat gebeurt er na de raadpleging ? De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling zal de reacties in het ontwerpplan verwerken. Rond midden september legt de regering het plan vast.

5 Het plan is gebaseerd op 5 principes uit de Verklaring van Rio de Janeiro (1992) Erkenning door elk land van de eigen en de collectieve verantwoordelijkheid De dubbele billijkheid: binnen de huidige generatie en ten overstaan van de volgende generatie(s) Principe van de integratie van de 3 pijlers Voorzorgsprincipe Principe van de participatie van iedereen

6 6 thema’s en 30 acties De 6 grote thema’s vloeien voort uit de Europese duurzame ontwikkelingsstrategie (uitgewerkt in Lissabon en Göteborg) Elk thema is opgesplitst in 5 acties

7 De 6 thema’s T1 - Armoedebestrijding T2 - Vergrijzing van de bevolking T3 - Strijd tegen de gevaren die de volksgezondheid bedreigen T4 - Verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen T5 - Klimaatverandering en energie T6 - Zorgen voor een duurzaam vervoersysteem

8 Het thema voor het debat van vandaag Armoedebestrijding en sociale uitsluiting

9 T1 – Armoedebestrijding A1 Nationaal Actieplan Sociale Insluiting A2 Consumentenbescherming A3 Huisvesting A4 Tewerkstelling A5 Ondernemers en landbouw Is één van de topprioriteiten voor een duurzaam ontwikkelingsbeleid Alle acties kaderen ook in het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005 Vijf acties :

10 A1 – Plan Sociale Insluiting Een efficiëntere werking van de OCMW’s; Sociale tussenkomsten en fiscale voordelen voor de gezinnen; Uitgebreide juridische hulp; Lagere kostprijs voor gerechtelijke procedures en betere behandeling van de slachtoffers; Intensievere bestrijding van de schuldoverlast.

11 A2 – Consumentenbescherming (uitbreiden) Verder werken rond de problematiek van de schuldoverlast (info, sensibilisering, etc.) Volledige uitwerking van de wet op de basisbankdienst Het kritisch bekijken van de reclame (vorming, toezicht op de regels inzake kredieten, …) en vorming organiseren voor de consumenten Toegang van de consument tot het gerecht bevorderen

12 A3 – Woningen (meer leefbare en betaalbare woningen) Er is een « Task force huisvesting » opgericht  Aanbod aan sociale woningen verbeteren en uitbreiden  Harmonisering van de huurprijs met de kwaliteit van de woning  Voor een betere bescherming van de huurders zorgen  De integratie van de daklozen bevorderen  Stadsvernieuwing en toegang tot eigendom aanmoedigen via de fiscaliteit (= verlaging van de BTW op het bouwen en renoveren van sociale woningen)

13 A4 – Tewerkstelling (kwaliteitsvolle banen) De laagste lonen revaloriseren door een werkkredietbonus De inschakelingstrajecten evalueren Strijd tegen de discriminaties Het dienstenchequesysteem uitbreiden Het sociaal verantwoord ondernemen bevorderen in de uitwisselingen met de ontwikkelingslanden

14 A5 – Ondernemers en de landbouw (kwetsbaarder worden van de landbouwsector, de zelfstandigen en de KMO’s tegengaan) Onderzoek stimuleren in de beloftevolle sectoren (gezonde voeding, afval, …) Bijzondere aandacht voor de starters (administratieve vereenvoudiging) Streven naar een convergentie tussen statuut zelfstandige en loontrekkende Risico’s verminderen voor en de weerbaarheid vergroten van de familiale landbouwbedrijven


Download ppt "Duurzame ontwikkeling Voorontwerp van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 Raadpleging 15/02/2004 – 14/05/2004."

Verwante presentaties


Ads door Google