De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkboek kwaliteitszorg voorstelling 4/12/2004. Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen • Het boek is een instrument voor een collectieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkboek kwaliteitszorg voorstelling 4/12/2004. Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen • Het boek is een instrument voor een collectieve."— Transcript van de presentatie:

1 Werkboek kwaliteitszorg voorstelling 4/12/2004

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen • Het boek is een instrument voor een collectieve scan. Die gebeurt via een gestructureerd gesprek in een werkgroep ‘kwaliteitszorg’. • Geen inhoudelijke evaluatie van de vereniging. Wel een beschrijving wat heeft men al in huis heeft en wat niet. • Op die basis beslissing over acties en de te versterken terreinen 1. Algemeen idee

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 2. Praktisch a) scan via een werkgroep van 8-12 personen. Samenstelling op basis: •Diversiteit qua functie •Diversiteit qua anciënniteit Per onderdeel nagaan op welke vragen de vereniging positief kan antwoorden: •in consensus • met een concrete verwijzing naar de betrokken afspraken en instrumenten

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 2. Praktisch b) verslaggever en de gespreksleider •Verslaggever: noteert de antwoorden ‘verworven’, ‘opgestart’… en ook de argumentatie. • Gespreksleider: helpt de groep tot een consensus te komen De 9 aandachtsvelden van het boek vergen een drietal zittingen van een drietal uren.

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 3. Vervolg ? Nadien kan men per thema nagaan welke de Belangrijkste sterkste en zwakke punten zijn. Het verslag van de werkgroep vormt de grondslag van de toekomstige acties op het vlak van versterking en verbetering van de vereniging.

6 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 3. Vervolg ? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 O P D C A

7 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

8 4. Ondersteuning BBL ? • December-januari: de contactpersoon vereniging maakt een voorstel op over samenstelling werkgroep en de te behandelen aandachtsvelden. • Tegen eind januari: beslist de Raad van Bestuur vereniging: o principiële goedkeuring van het proces van zelfscan o de aandachtsvelden die men wil ‘scannen o de samenstelling van de werkgroep en aanduiden verslaggever en gespreksleider o timing van wanneer de RVB het verslag van de werkgroep zal bespreken • Zaterdag 21 februari: praktische briefing gespreksleiders en verslaggevers door BBL. BBL organiseert een vormingssessie • Tegen eind februari: het praktisch samenstellen en briefen van een werkgroep kwaliteitszorg (o.a.vastleggen van de data) • Half maart-half mei: sessies werkgroepen en opmaak verslag van de sessies.

9 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen 4. Ondersteuning BBL ? • Tegen eind juni: terugkoppeling en voorstelling verslag sessie aan de Raad van Bestuur en discussie over ontwerp-verbetertraject. BBL geeft elke vereniging ook een model-verbetertraject ter inspiratie. De inhoud is uiteraard door de verenigingen zelf in te vullen. Gedurende deze ganse periode staat de helpdesk van BBL ter beschikking voor praktische vragen, vragen om teksten na te kijken, informatie enz… 02/282 19 44 / chris.ceustermans@bblv.be Informatie die voor iedereen interessant is wordt gebundeld in een E-zine ‘kwaliteitsbabbel’


Download ppt "Werkboek kwaliteitszorg voorstelling 4/12/2004. Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen • Het boek is een instrument voor een collectieve."

Verwante presentaties


Ads door Google