De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen naar goed water in Rozenburg!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen naar goed water in Rozenburg!"— Transcript van de presentatie:

1 Samen naar goed water in Rozenburg!
Waterplan Rozenburg

2 Waterplan Rozenburg Inhoud Wat is een waterplan? Waarom een waterplan?
Werkwijze Gezamenlijke visie op water Huidige situatie en knelpunten Maatregelen

3 Wat is een waterplan? Gezamenlijk plan van gemeente Rozenburg en waterschap Hollandse Delta Waar willen we naar toe: visie op water met streefbeelden Hoe de streefbeelden te realiseren  maatregelenplan

4 Waarom een waterplan? Voorbereiden op klimaatsverandering
Onvoldoende goed water Oplossingen combineren met kansen voor ruimtelijke kwaliteit Goede basis voor afspraken gemeente en waterschap

5 Hoe is het plan tot stand gekomen?
Een project organisatie ondersteund door een adviesbureau Participatie van burgers Aansturing door bestuurders Vaststelling vindt nog plaats door gemeenteraad en bestuur waterschap Hollandse Delta

6 9 jan ‘07 22 nov.’0-7 feb.’08 Vaststelling

7 Visie Integraal: Doelstellingen: oppervlaktewater en grondwater
waterkwantiteit- en kwaliteit recreatieve en stedebouwkundige aspecten Doelstellingen: kwalitatief goed watersysteem kwantitatief goed watersysteem bijdrage van water aan belevingswaarde gebied

8 Uitwerking doelstellingen
Waterkwaliteit biologisch gezond (dus ook goede ecologie) variatie in ecosystemen (en ook viswatertypen) Waterkwantiteit bestand tegen intensieve regenval bestand tegen langdurige droogte Waterbeleving water bruikbaar voor ontspanning (hengelsport, spelevaren, fraai om langs te wandelen, etc) Duurzaam waterbeheer Zoveel mogelijk maatregelen aan de bron Robuuste inrichting voor een veerkrachtig systeem

9 Parkzone Woonwijken Dorpshart

10 Dorpshart Uitstralen dorpsgevoel
strakke oevers met licht glooiing; gras (geen steen); incidenteel bomen geen riet (zwerfvuil) fontein / waterkunstwerk

11 Parkzone Variatie in uitstraling: Recreatie:
afwisseling van riet, bomen, 'jungle', toegankelijke locaties Recreatie: vissen / hengelen op grens met wonen/ dorpshart speelvoorzieningen let op vandalisme!

12 Woongebieden Natuurlijke uitstraling, wonen aan het water:
toegankelijk: vlonders plaatselijk groot / breed variatie in uitstraling Speelvoorzieningen

13 Huidige situatie waterhuishouding
Slechte doorspoeling Algemeen: incidenteel hoge grondwaterstanden oeverbeschoeiing slecht Uit Verzakte duiker Doodlopende singel Ondiepe vijver Voldoende capaciteit? Moeilijk te onderhouden In

14 Waterkwaliteit

15 Waterkwaliteit Algemeen: zwerfvuil in wtg Geringe waterdiepte
Belasting door bladval ontbreken meldingregistratie

16 Te nemen maatregelen Doorstroming & debiet
baggeren - wordt al uitgevoerd verbeteren stuwen / duikers verdiepen van de wateren onderzoek naar benodigde debiet (360 m3/uur of meer?) en/of andere maatregelen

17 Te nemen maatregelen Wateroverlast drainage in wegen
afkoppelen verharding extra waterberging onderzoek grondwatersituatie bij nieuwbouw rekening houden met water

18 Te nemen maatregelen Communicatie Waterloket gemeente en WS
voorlichting / informeren inbreng bewoners op uitvoering participatie bewoners Waterloket gemeente en WS Bij nieuwbouw kansen voor water grijpen Beleid zwerfvuil / bouwafval bestrijdingsmiddelen / (kunst)mest

19 Keuze van maatregelen 1 Groslijst van mogelijke maatregelen opstellen
2 Prioritering van maatregelen op basis van: effect op doelstellingen samenloop met andere plannen en werken maatschappelijke aandacht 3 De voorgestelde maatregelen staan op de maatregelenkaart

20 Nog te doen kosten ramen afspraken maken over kostenverdeling
maatregelen plannen in de tijd waterplan afronden waterplan vaststellen

21 Bedankt voor uw aandacht
Namens de partners in het waterplan


Download ppt "Samen naar goed water in Rozenburg!"

Verwante presentaties


Ads door Google