De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen waterkwaliteitsbeheer zonder visstandbeheer Guido Waajen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen waterkwaliteitsbeheer zonder visstandbeheer Guido Waajen."— Transcript van de presentatie:

1 Geen waterkwaliteitsbeheer zonder visstandbeheer Guido Waajen

2 1 januari 2004 Waterschap Het Scheldekwartier Waterschap Mark en Weerijs Waterschap De Dongestroom Hoogheemraadschap van West-Brabant Waterschap Land van Nassau

3 Teneinde de omvang van het powerpointbestand te reduceren zijn in deze versie alle plaatjes en cartoons verwijderd. Als u de volledige presentatie wilt hebben kunt u contact opnemen met Guido Waajen, of met de stowa.

4 4 Geen waterkwaliteitsbeheer zonder visstandbeheer Guido Waajen waterschap Brabantse Delta

5 5 Inhoud •Taken en verantwoordelijkheden •Ontwikkelingen •Relatie waterbeheer – visstandbeheer •Samenwerking waterschappen - visrechthebbenden

6 6 Taken waterbeheerder

7 7 •Veiligheid

8 8 Taken waterbeheerder •Veiligheid (vanaf 13e eeuw) •Afwatering en wateraanvoer (vanaf 13e eeuw)

9 9 Taken waterbeheerder •Veiligheid (vanaf 13e eeuw) •Afwatering en wateraanvoer (vanaf 13e eeuw) •Beschermen waterkwaliteit

10 10 Taken waterbeheerder •Veiligheid (vanaf 13e eeuw) •Afwatering en wateraanvoer (vanaf 13e eeuw) •Beschermen waterkwaliteit (vanaf 20e eeuw) 1970: WVO

11 11 Taken waterbeheerder •Veiligheid (vanaf 13e eeuw) •Afwatering en wateraanvoer (vanaf 13e eeuw) •Beschermen waterkwaliteit (vanaf 20e eeuw) 1970: WVO •Integraal waterbeheer (vanaf 1985)

12 12 Doel waterbeheer Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.

13 13 Recente ontwikkelingen •Waterbeheer 21e eeuw (WB21): vasthouden –bergen - afvoeren

14 14 Recente ontwikkelingen •Waterbeheer 21e eeuw (WB21): vasthouden –bergen – afvoeren •Europese Kaderrichtlijn Water resultaatverplichting!

15 15 Aantal waterschappen •18503500 •19502500 •1988160 •200348 •200525

16 16 Invloed waterbeheerder op visstand •Waterkwaliteit •Inrichting –Waterdiepte –Paai- en opgroeigebieden –Oeverinrichting –Vistrappen –Stroming –Bereikbaarheid •Beheer –Baggeren –Peilbeheer –Aan- en afvoer van water –Maaien

17 17 Realiseren doelen KRW •Waterkwaliteit (chemisch) •Ecologisch (o.a. vis)

18 18 Nauwe relatie visstandbeheer - waterbeheer •Waterkwaliteit en waterbeheer beïnvloeden visstand •Visstand beïnvloedt waterkwaliteit

19 19 Nauwe relatie visstandbeheer - waterbeheer •Waterkwaliteit en waterbeheer beïnvloeden visstand •Visstand beïnvloedt waterkwaliteit •Waterbeheerder moet KRW-doelen voor visstand realiseren •Monitoring visstand Geen visstandbeheer zonder waterbeheer Geen waterbeheer zonder visstandbeheer

20 20 Visrecht: eigenaar van waterhuurder

21 21 Mogelijkheden •Volledig beheer van alle onderdelen watersysteem (ook visstand!) bij waterbeheerder •Doorgeleiden KRW-verantwoordelijkheden naar VBC-partners

22 22


Download ppt "Geen waterkwaliteitsbeheer zonder visstandbeheer Guido Waajen."

Verwante presentaties


Ads door Google