De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Natuurvriendelijke oever (NVO) Vogelenzang Gemeente Bloemendaal en Hoogheemraadschap van Rijnland Presentatie: Willem van der Heeden / Janine Veenstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Natuurvriendelijke oever (NVO) Vogelenzang Gemeente Bloemendaal en Hoogheemraadschap van Rijnland Presentatie: Willem van der Heeden / Janine Veenstra."— Transcript van de presentatie:

1 1 Natuurvriendelijke oever (NVO) Vogelenzang Gemeente Bloemendaal en Hoogheemraadschap van Rijnland Presentatie: Willem van der Heeden / Janine Veenstra adviesbureau Aquatuur / Waterpas Gemeente Bloemendaal

2 2 Wat is een natuurvriendelijke oever? Een waterkerende oever, waarbij rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Kenmerken: flauw talud (helling) verschillende soorten begroeiing diverse diersoorten Gemeente Bloemendaal

3 3 De verschillen Oever met beschoeiing Natuurvriendelijke oever Gemeente Bloemendaal

4 4 Doorsnede natuurlijke oever Gemeente Bloemendaal

5 5 Verschillende types NVO Gemeente Bloemendaal

6 6 Voordelen NVO Belangrijke functie voor planten en dieren Gemeente Bloemendaal

7 7 Voordelen NVO Belangrijke functie voor planten en dieren Betere waterkwaliteit Gemeente Bloemendaal

8 8 Voordelen NVO Belangrijke functie voor planten en dieren Betere waterkwaliteit Natuurbeleving Gemeente Bloemendaal

9 9 Voordelen NVO Belangrijke functie voor planten en dieren Betere waterkwaliteit Natuurbeleving Goede visstand Gemeente Bloemendaal

10 10 Functie voor dieren paaien eieren afzetten eten slapen broeden opgroeien doortrekken Gemeente Bloemendaal

11 11 Diversiteit planten Gemeente Bloemendaal

12 12 Voedselpiramide vogels en vissen mens vogel vis macrofauna of kleine vissen watervlooien algen Gemeente Bloemendaal

13 13 Successie stadia Gemeente Bloemendaal

14 14 Een NVO in Vogelenzang Huidige situatie Uitgangspunten: -landinwaarts -waterberging -steiger -wandelpad Gemeente Bloemendaal

15 15 Waarom op deze locatie? Waterberging / natuur- ontwikkeling vanuit waterplan Er is ruimte voor de compensatie van water- oppervlak (100 m 2 ) Huidige oever natuurvriendelijk? Gemeente Bloemendaal

16 16 Drie verschillende scenario’s scenario 1 Natuurvriendelijke oeverzone scenario 2 Natuurvriendelijke oeverzone in combinatie met geïsoleerde padden poelen scenario 3 Natuurvriendelijke oeverzone met inhammen Gemeente Bloemendaal

17 17 De verschillen Gemeente Bloemendaal scenariovoordelennadelen 1 geringe impact omgeving geen verlegging pad vraagt weinig onderhoud minst duur in aanleg minder ruimte voor natuurontwikkeling minder waterberging minder natuurlijke uitstraling 2 voortplantingsplaats voor amfibieën natuurlijkere uitstraling verleggen pad onderhoud iets intensiever hogere aanlegkosten minder waterberging 3 paaiplaats voor vissen meer waterberging natuurlijkere uitstraling weinig amfibieën verleggen pad onderhoud iets intensiever hogere aanlegkosten

18 18 Aanleg De beschoeiing zal gehandhaafd blijven, maar zal naar beneden worden gedrukt, tot onder de waterlijn. Talud flauwer maken door het afgraven van de bovenlaag De oever zal worden ingezaaid of ingeplant. Gemeente Bloemendaal

19 19 Planning Tot 20 oktober verzamelen reacties Begin november besluitvorming November uitwerken en bestek maken December aanbesteding Begin 2009 aanleg (uitvoeringsduur afhankelijk van het scenario) Gemeente Bloemendaal

20 20 Pas aangelegde oever Gemeente Bloemendaal

21 21 Natuurvriendelijke oevers Gemeente Bloemendaal

22 22 Natuurvriendelijke oevers Gemeente Bloemendaal

23 23 Vragen? Gemeente Bloemendaal


Download ppt "1 Natuurvriendelijke oever (NVO) Vogelenzang Gemeente Bloemendaal en Hoogheemraadschap van Rijnland Presentatie: Willem van der Heeden / Janine Veenstra."

Verwante presentaties


Ads door Google