De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Libost-Groep Provincie Antwerpen: opmaak van een ontwerp voor de aanleg van twee vispassages op de onbevaarbare waterloop Loeijens Neetje van tweede categorie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Libost-Groep Provincie Antwerpen: opmaak van een ontwerp voor de aanleg van twee vispassages op de onbevaarbare waterloop Loeijens Neetje van tweede categorie."— Transcript van de presentatie:

1 Libost-Groep Provincie Antwerpen: opmaak van een ontwerp voor de aanleg van twee vispassages op de onbevaarbare waterloop Loeijens Neetje van tweede categorie nr. 8.21 te Kasterlee - Retie Opdrachtgever : Provincie Antwerpen Dep. Leefmilieu Dienst Waterbeleid Koningin Elisabethlei 22 2018 ANTWERPEN

2 2 Presentatie infovergadering  Voorstelling van de werken  Invloed van de werken

3 3 Doelstelling en beschrijving van de studieopdracht  Herstel van de vismigratie in het Loeijens Neetje vanuit de Kleine Nete stroomopwaarts.  Er bevinden zich in het Loeijens Neetje nog drie vismigratieknelpunten die opgelost moeten worden. Stroomopwaarts zijn alle knelpunten al opgelost.  Uit de studie is gebleken dat de aanleg van een nevengeul voor het oplossen van de knelpunten de beste oplossing is.  Beheer Loeijens Neetje: Provincie Antwerpen  Beheer Kleine Nete: VMM – afd. operationeel waterbeheer

4 4 Migrerende vissoorten Kleine modderkruiperRivierdonderpadBrasem BermpjeGiebelRiviergrondel

5 5 Situering van de werken

6 6 Vispassage 010 – Knelpunt 8836-010: Verval met betonnen plaat

7 7 Vispassage 010 – Knelpunt: Vaste stuw met verval 1,4 m

8 8 Traject Vispassage 010

9 9 Vispassage 010  Lengte hermeandering: 300 m  Verval hermeandering: 70cm  Diepte nevengeul: maximaal 2m  Bodembreedte: 1,0m  Kruinbreedte: 5,0m  Lage debieten: alles via nevengeul Hoge debieten: zowel via nevengeul als oorspronkelijke loop  Er is bijkomend een winterbedding voorzien. Dit wordt uitgevoerd met een flauw talud waardoor de kruinbreedte groter wordt. Doel: meer water bufferen bij hoge waterstand.  De bodem van de bestaande loop achter de stuw wordt verhoogd om verdroging tegen te gaan.  Voor de verhoging is rekening gehouden met de aangesloten grachten

10 10 Vispassage 020 – Knelpunt 8836-020: Vaste stuw met verval 90 cm

11 11 Traject Vispassage 020

12 12 Vispassage 020  Lengte nevengeul: 127 m  Verval nevengeul: 15cm  Diepte nevengeul: maximaal 2m  Bodembreedte: 1,0m  Kruinbreedte: 5,0m  Meanderend, met verdeeld debiet, altijd deels via nevengeul en oude loop  Er is bijkomend een winterbedding voorzien. Dit wordt uitgevoerd met een flauw talud waardoor de kruinbreedte groter wordt. Doel: meer water bufferen bij hoge waterstand.

13 13

14 14

15 15 Voorbeeld vergelijkbaar project te Wuustwezel

16 16 Voorbeeld vergelijkbaar project te Wuustwezel

17 17 Voorbeeld vergelijkbaar project te Wuustwezel

18 18 Conclusies  Vismigratie is opnieuw mogelijk op Loeijens Neetje  De afvoercapaciteit van het Loeijens Neetje blijft behouden  Er wordt bijkomende buffercapaciteit voorzien in het winterbed  Gunstig effect op fauna en flora  Het Loeijens Neetje blijft watervoerend tijdens de werken  Aandacht voor het potentieel voorkomen archeologisch erfgoed

19 19 Planning van de werken  Aanvraag MER-ontheffing ingediend  Aanvraag bouwvergunning na goedkeuring MER, circa juli  Afronding nodige grondverwervingen  Goedkeuring bestek in provincieraad van juni 2011  September 2011: Publicatie  November 2011: Aanbesteding  Toewijzing werken aan de aannemer in 2011  Start der werken in 2012  Voorafgaand aan de werken: algemene infovergadering met de aannemer in verband met werfverkeerd, e.d.

20 20 Vermoedelijke toegang tot de werkzones

21 Einde De infovergadering wordt afgesloten met een wandeling langs het Loeijens Neetje. Vragen kunnen gesteld worden tijdens of na de wandeling. Inzage plannen na de wandeling. Alvast bedankt voor de aandacht.


Download ppt "Libost-Groep Provincie Antwerpen: opmaak van een ontwerp voor de aanleg van twee vispassages op de onbevaarbare waterloop Loeijens Neetje van tweede categorie."

Verwante presentaties


Ads door Google