De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- Achtergrondinfo casus - Aan de slag!

Verwante presentaties


Presentatie over: "- Achtergrondinfo casus - Aan de slag!"— Transcript van de presentatie:

1 - Achtergrondinfo casus - Aan de slag!
Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case

2 Delft Zuidoost Tegen de binnenstad TU Campus Woonwijken
Bedrijventerreinen In 2009 leidden plannen voor de nieuwbouw van meer dan 400 woningen tot een MER-procedure. Begin 2011 is de MER klaar en blijkt dat de groenstructuur onder druk komt te staan en de waterstructuur niet voldoet.

3 Project Groenblauw Delft Zuidoost
Gemeente Delft (initiatief) Hoogheemraadschap van Delfland FMVG: Vastgoed TU Delft DUWO AM Belangenvereniging TU Noord Kansenkaart met 180 maatregelen om de water- en groenstructuur in het gebied te verbeteren: keuzemenu. Methode: Onderdeel van proces Samenwerking Niet TOP-down Ambitie is vast, uitvoering is vrij Kansen “meekoppelen” verleiden van de stakeholders tot investeren is nodig > TEEB-stad

4 TEEB-stad in Delft Zuidoost
TEEB berekening van de kosten en baten van de 180 Groenblauw maatregelen Voorbeeld van de werkwijze Herinrichting Julianalaan

5 STAP 1. Redeneren Welke baten treden er op wanneer een wegdeel heringericht wordt als groenblauwe openbare ruimte?

6 STAP 1. Redeneren Woongenot meer woongenot door uitzicht op groenlijn
meer woongenot door uitzicht op blauwlijn Wateroverlast vermeden schade wateroverlast door meer waterberging vermeden kosten RWZI (hardware) gemengd > gescheiden stelsel Luchtkwaliteit verbetering luchtkwaliteit > meer gezondheid: fijnstofafvang door bomen fijnstofafvang door gras fijnstofafvang door riet

7 STAP 1. Redeneren STAP 2. Rekenen
Om te kunnen rekenen is een (technische) uitwerking nodig

8 kratten STAP 2. Rekenen gracht singel 3 verschillende uitwerkingen:
Waterberging in kratten onder de weg en onder het groen Een gracht in het wegdeel voor de particuliere woningen Een singel in het midden van de weg waarbij het tweezijdige verkeer behouden blijft. gracht singel

9 kratten STAP 2. Rekenen 50 woningen x 5% stijging woningprijs x ,- (WOZ-waarde) x 16,1 (discontovoet 40 jr.) = ,- 50 bomen x 0,1 (kg stof per boom per jaar) x € 377,- (€/kg) x 16,1 (discontovoet 40 jr.) = ,- Plaatsafhankelijke gegevens (zelf rekenen, meten en opvragen) Kengetallen (TEEB-stad tool)

10 kratten gracht singel

11 singel STAP 3. Verdienen Wie zijn de baathouders ?
Hoe kunnen zij bijdragen?

12 Casus: Kanaalhof en Kanaalweg
Ingrediënten: Spelers / belangen Eisen / wensen functies Vragen: Welke baten? Welke baathouders? aanbevelingen

13 Spelers / belangen: Bewoners Botaniestraat en Kanaalweg Provincie: waterwegbeheerder DUWO – studentenhuisvester en grondeigenaar TU Botanische tuin: onderzoek en onderwijs biotechnologie Gemeente: groen- waterbeleid en verkeersbeleid, RO. Hoogheemraadschap: waterberging TU Science center: educatief museum en bedrijfsverzamelgebouw. TU vastgoed: eigenaar gebouwen

14 Gebruik ook de informatie uit het groen-blauw boekje, pagina 34-35
Wensen / eisen: Provincie: doorgaande vaarroute Provincie: aanleg sebastiaansbrug Bewoners: bomen, parkeren, verkeersveiligheid DUWO – studentenhuisvesting. Geld! TU Botanische tuin: onderzoek en onderwijs biotechnologie Hoogheemraadschap: waterberging Gemeente: groen- en waterbeleid Gemeente: Kanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer TU Science center: educatief museum en bedrijfsverzamelgebouw. TU Science center: aanlegsteiger met toegang TU vastgoed: eigenaar gebouwen. Kostenreductie. 30% vastgoed afstoten, waaronder biotechnologie Gebruik ook de informatie uit het groen-blauw boekje, pagina 34-35


Download ppt "- Achtergrondinfo casus - Aan de slag!"

Verwante presentaties


Ads door Google