De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Overijsselse energiebesparingsaanpak 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Overijsselse energiebesparingsaanpak 2"— Transcript van de presentatie:

1

2 De Overijsselse energiebesparingsaanpak 2
De Overijsselse energiebesparingsaanpak 2.0 voor particuliere woningeigenaren Johan Dolstra (provincie Overijssel) Projectleider Overijsselse aanpak 2012 – 2015

3 Waarom de Overijsselse aanpak 2012-2015?
Kansen voor meer werkgelegenheid, lastenverlichting en grotere onafhankelkheid fossiele brandstoffen In Overijssel circa particuliere woningeigenaren Meer dan 80% van de woningen heeft een energielabel C of lager Meer dan de helft van de woningen heeft een label C of D We zien kansen met een investeringsvolume van 100 miljoen euro

4 Waar komen we vandaan? Eind 2008 gestart met programma Energiepact
Eind 2009 start met energiebesparingsaanpak in de particuliere woningbouw via gemeentelijke energieloketten De kern van deze aanpak (1.0) bestaat uit: Informatie via gemeentelijke energieloketten Financieringsmogelijkheden via gemeenten in de vorm van een lening of subsidie Afgelopen drie jaar ervaringen opgedaan met deze aanpak Toen differentiatie qua uitvoering op gemeentelijk niveau Alle gemeenten in Overijssel hebben een energieloket Ruim 3500 particuliere woningen energiezuiniger in de periode

5 Waar willen we heen? Doelstelling:
Energiezuiniger maken van woningen in Overijssel met circa twee (indicatieve) labelstappen in de periode 2012 tot en met 2014 Ambitie: Het op gang brengen van een transitie bij marktpartijen naar een energiebesparingsmarkt die in stand wordt gehouden door een normaal mechanisme van vraag en aanbod en die niet langer afhankelijk is van overheidstimulering

6 Wat is nodig voor realisatie doelstelling?
Kritische succesfactoren Continuïteit / betrokkenheid bedrijfsleven Gerichte (markt)benadering particuliere woningeigenaren Kennisontwikkeling en coördinatie Lokale actieve marktbenaderingen gemeenten-bedrijfsleven Voortzetten energieloketten gemeenten Ondersteunend financieel instrumentarium Samen de schouders eronder Markt & Overheid (Rijk-Provincie-gemeenten)

7 Wat is nodig voor realisatie doelstelling?
Stimulering particuliere woningeigenaar Premieregeling: 1 labelstap €300,--, 2 labelstappen €600,--, 2 labelstappen + 2 buren ieder €900,-- Verwachting circa 8000 premies te verstrekken (circa 4,8 miljoen euro) Laagrentende duurzaamheidlening: max. €20.000,-- en 3% lagere rente dan de markt Verwachten circa 4000 leningen te verstrekken, circa 40 miljoen Onafhankelijk informatiepunt (gemeentelijk Energieloket) Gerichte en actieve benadering, samenwerking gemeenten + bedrijven

8 Wat is nodig voor realisatie doelstelling?
Activering bouw- en installatiebranche Enthousiaste bouw- en installatiebedrijven Succesvolle proposities en uitvoeringsstrategieën Deelname aan actieve marktbenaderingen met gemeenten Kennisuitwisseling (collectief) (procesinnovatie) 1 op 1 ondersteuning (individueel) (productinnovatie, proposities) Kennis- & Coördinatiepunt Ter activering & Stimulering Kennisuitwisseling Afstemming Zie verder voor toelichting

9 Wat is nodig voor realisatie doelstelling?
Opschaling: provincie Overijssel is proeftuin voor Nederland Leren van pilots: Duurzaam (T)huis Dalfsen Maatschappelijke Investerings Opgave (MIO) Enschede, Blok-voor-Blok Deventer Blok-voor-Blok Hardenberg, Opgedane ervaringen delen met andere provincies en gemeenten in Nederland en vice versa Rijk neemt deel in de Overijsselse aanpak 2.0

10 Organisatie Concept Adviesgroep Provincie Kennis & Coördinatiepunt
Syntens Actieve marktbenadering (gem) Marktpartijen Provincie Adviesgroep Energieloketten Meer met Minder SVn Concept

11 Verbinden, opschalen en versnellen!
De Overijsselse Aanpak 2.0 Verbinden, opschalen en versnellen!


Download ppt "De Overijsselse energiebesparingsaanpak 2"

Verwante presentaties


Ads door Google