De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaat en Duurzaamheid Beleidskeuzes en routebepaling Informele raad, 7 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaat en Duurzaamheid Beleidskeuzes en routebepaling Informele raad, 7 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaat en Duurzaamheid Beleidskeuzes en routebepaling Informele raad, 7 maart 2011

2 Terugblik Ambitie raad: CO 2 -neutraal in 2025 Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2009-2012 in december 2008 door raad vastgesteld Duurzaam Dalfsen twee jaar onderweg –Succesvolle projecten: Duurzaam (T)huis –Landelijke bekendheid als duurzame gemeente –Voorbeeldfunctie

3 Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2009-2012 Raad heeft keuzes gemaakt: –Op basis van toen beschikbare informatie –Primaire focus op CO 2 - besparing –Ook aandacht voor duurzaam inkopen, duurzaam beheer openbare ruimte en millenniumdoelen Speerpunten : energiebesparing (gebouwde omgeving en MKB) en duurzame energieproductie (zon, wind, biomassa)

4 Huidige situatie 39 succesvolle projecten –Duurzaam (T)huis heeft landelijke voorbeeldfunctie –Niveau goud voor Duurzaam beheer openbare ruimte –Nominatie Meest Duurzame Gemeente (door Natuur en Milieu Nederland) Vliegwieleffect begint op gang te komen Bedrijven zijn enthousiast over duurzaamheid en komen met eigen plannen Duurzaamheid leeft in Dalfsen

5 Effect op CO 2 -uitstoot JaarTotaalParticulierZakelijkVerkeer en vervoer 2008 187,752,163,771,9 2009 192,951,969,072,0 2010 195,653,070,672,0 in kiloton

6 Groei wordt afgeremd

7 Echter…. … 2015-doelstelling én 2025-doelstelling worden met de huidige projecten en inzet van financiële middelen niet gehaald… Scenario 2025 Dalfsen CO 2 -neutraal financieel niet haalbaar (bij huidige stand techniek) Geschatte maatschappelijke kosten circa € 900 miljoen

8 Windenergie Meerjarenprogramma: ‘ Zo is de 2015 doelstelling niet of nauwelijks te bereiken zonder realisatie van minimaal 8 tot mogelijk zelfs 10 extra windturbines (van 3 MW)…’ Raad juni 2010: Tijdens de raadscommissie is op zijn minst twijfel gerezen of extra windenergie, ondanks de prominente rol van wind in het Meerjarenprogramma 2009 –2012 nog een optie is.

9 Vervolgstappen Te komen tot een CO 2 -neutraal Dalfsen in 2025 zonder inzet van extra windturbines –Kleine stappen nemen en stand van techniek goed bijhouden –Tweejaarlijkse terugkoppeling en eventuele bijstelling van koers duurzaamheidsbeleid Centrale vraagstelling bij elke koerswijziging in het duurzaamheidsbeleid: welke principiële keuzes moeten wij maken om te komen tot een CO 2 -neutraal Dalfsen in 2025

10 Afwegingskader INVLOED & FOCUS GEMEENTE Grote bijdrage CO 2 -reductie Kleine bijdrage CO 2 -reductie Grote invloed gemeente ++ Volume-maatregelen + Voorbeeldfunctie Kleine invloed gemeente -/+ Moeilijk bereikbaar -- Moeite niet waard

11 Afwegingskader (2) Energiebesparing én Duurzame Energieproductie Daadwerkelijk beschikbare potentieel = realistisch haalbare hoeveelheid! Kosten per ton vermeden CO 2 = €/ton CO 2 Totale kosten en rol gemeente

12 Maatregelenoverzicht CO 2 besparings potentieel in kton €/ kton CO 2 Totaal € Kosten gemeente (schatting) Energiebesparing huishoudens, bedrijven, verkeer en gemeente 61,9€ 75.000€ 4.640.000 (alleen gemeente) € 4.640.000,- Zon (max.)107,6€ 9.250.000€ 996.000.000,- (maatschap. kosten) € 249.000.000,- Wind (max. 10)27,3€ 2.075.000€ 56.600.000,- (maatschap. kosten) € nihil Biomassa (max. 3)20,7€ 76.500€ 1.582.710,- (maatschap. kosten) € nihil

13 Realisatiemogelijkheden duurzame energie Zon –Makkelijk te integreren in landschap –Veel interesse van bedrijven en bewoners –Bereidheid te investeren bij burgers en bedrijven is lager –Gemeente zal forse investeringen moeten doen (stimuleringspremies en eigen aanschaf) om grootschalige zonne- energieproductie van de grond te krijgen Wind –Vallen op in landschap –Weerstand van omwonenden –Grote slagen om snel bij CO 2 -neutraal Dalfsen te komen –Investeerders zijn bereid om windmolens te plaatsen en te beheren –Gemeentelijke investeringen minder noodzakelijk Biomassa –Valt op in landschap –Weerstand van omwonenden –Relatief goedkoop –Agrariërs zijn bereid om biomassavergisters te plaatsen en te beheren –Gemeentelijke investeringen minder noodzakelijk

14 Speerpunten komende jaren 1.Duurzaam (T)huis 2.Duurzaam Bedrijf 3.Biomassa 4.Zonne-energie

15 Rol gemeente We zetten ons maximaal in om energiebesparing bij bedrijven en huishoudens te bewerkstelligen: –Bewoners en bedrijven verbinden –Faciliteren –Stimuleren Verkeer en vervoer is grote ‘CO 2 -uitstoter’, maar hierop hebben we nauwelijks invloed

16 Rol gemeente (2) Biomassa: Als gemeente faciliteren en ondersteunen wij initiatieven voor het oprichten van biomassavergisters. We hebben een positieve grondhouding, maar houden de ruimtelijke kwaliteit in de gaten. Zonne-energie: Er is grote maatschappelijke interesse voor zonne-energie. Zonne-energie is echter relatief duur en vraagt investeringen vanuit gemeente om vliegwieleffect te creëren

17 Rol gemeente (3) Windenergie: Er wordt niet gekozen voor nieuwe windlocaties, met de huidige vier windturbines wordt al een behoorlijke slag gemaakt. Het is echter wel verstandig om een uitbreiding van windturbines op de huidige locatie in de toekomst te overwegen Maatschappelijke initiatieven: De gemeente is actief op zoek naar maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en faciliteert deze waar nodig: zie Duurzaam Hoonhorst en Stichting Duurzaam Vechtdal


Download ppt "Klimaat en Duurzaamheid Beleidskeuzes en routebepaling Informele raad, 7 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google