De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kulturhus Oudehaske Presentatie voor bewoners (participanten) in Oudehaske Ontleend aan rapport “Projectbureau Kulturhus d.d. 20 januari 2006” Stuurgroep:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kulturhus Oudehaske Presentatie voor bewoners (participanten) in Oudehaske Ontleend aan rapport “Projectbureau Kulturhus d.d. 20 januari 2006” Stuurgroep:"— Transcript van de presentatie:

1 Kulturhus Oudehaske Presentatie voor bewoners (participanten) in Oudehaske Ontleend aan rapport “Projectbureau Kulturhus d.d. 20 januari 2006” Stuurgroep: 10 mei 2006

2 Lange gekoesterde wens vanaf eind jaren tachtig vorige eeuw.
Inleiding Lange gekoesterde wens vanaf eind jaren tachtig vorige eeuw. Onderzoek Marktplan in 2003; mfc en sportvoorziening en standpunt gemeente Skarsterlân 2003 en 2004 oriëntatie dit onder aansturing van Dorpsbelang Inleiding

3 Instelling stuurgroep en 3 werkgroepen te weten:
N.a.v. opdracht gemeenteraad om te komen tot een mfc in centrum van Oudehaske Instelling stuurgroep en 3 werkgroepen te weten: - Inhoud en ruimte - Financiën en exploitatie - Beheer, management en juridische constructie Inleiding2

4 Huidige situatie - Geen dorpscentrum Verkeersdrukte Jousterweg
en Badweg - Verspreiding van lokaliteiten

5 - Ideaal is één gebouw maar niet noodzakelijk maar wel Julianastraat
Aandachtspunten: - Ideaal is één gebouw maar niet noodzakelijk maar wel Julianastraat - Bestaande aanwezige bebouwing - Renovatie en verbouw kerk - Woningbouw Julianastraat - Integratie sport & horeca Aandachtspunten

6 Scenario’s: Update gymzaal Vergroting 880m2 gymzaal
1: Kulturhus aan kerk met doortrekken naar gymzaal Update gymzaal Vergroting 880m2 gymzaal Scenarios

7 Kulturhus Patchwork Voordelen
- Inspelen op huidige ontwikkelingen, aansluiten op nieuwbouw/verbouw kerk - Geen zware consequenties (o.a. financieel) m.b.t. slopen gebouwen Nadelen - Uitstraling lappendeken – het is het net niet - Gemis gezamenlijke meerwaarde één gebouw - Onduidelijke richting gebruikers - Patchwork is voor investeerders minder interessant Kulturhus Patchwork

8 organisatie. 2: Één Kulturhusgebouw; meest optimale resultaat qua

9 - Uitstraling, imago (zowel binnen als buiten Oudehaske
Één Kulturhus-gebouw Voordelen - Uitstraling, imago (zowel binnen als buiten Oudehaske - Vorming van een centrum – kloppend hart - Herkenbaarheid voor gebruikers - Interessant voor investeerders / subsidieverstrekkers Interessant voor Oudehaske breed (combinatie zorg-welzijn, zorgwoningen en dorpsvisie Voordelen

10 - Boekwaarde sommige panden nog hoog
Nadelen - Kostenaspect - Consequenties: onder andere sloopwerkzaamheden - Boekwaarde sommige panden nog hoog - Gemis directe koppeling kerkgebouw Nadelen

11 Kortom wonen, werken en leven in Oudehaske!
Welke keuze dan ook: het gaat om dorpsvisie (dorpsplan) met als aandachtsvelden: Levensloopbestendige woningbouw, Bredeschool en voorzieningen. Kortom wonen, werken en leven in Oudehaske! Welke keuze dan ook

12 Participanten: Hoofdparticipanten: - Peuterspeelzaal - Bibliotheek
- Thuiszorg - Kerk - Sportverengingen met horeca - Welzijnswerk - Ouderenzorg Basisscholen Participanten

13 - Ontwikkeling en mogelijk eigenaar
Woningstichting: - Ontwikkeling en mogelijk eigenaar Koop/huur relatie met WMO (18 mei presentatie gemeente) Participanten onder voorbehoud: Huisarts Fysiotherapeut - Kinderopvang Dorpsbelang: - Facilitering Participanten

14 Programma van eisen: - Optimalisering van ruimte door gezamenlijk gebruik en gemeenschappelijk ruimten - Totale m Programma van eisen

15 Beheer en management: - Aanstellen kultuurmanager (40% parttime)
Eerst periode bestuur dichtbij door DB en AB door vertegenwoordigers van gebruikers - Aanstellen kultuurmanager (40% parttime) - Vorm: stichting Beheer en management:

16 Financiën: - Totale investering ongeveer € 2.300.000
- Jaarlijkse kosten begroot op € ; uitgaande van investeringsbijdragen

17 Conclusie/advies/vervolg
- Stuurgroep gaat uit van scenario 2 - Behoefte aan dorpsvisie - Rol en positie woningstichting Gedrevenheid en ambitie is aanwezig Conclusie/advies/vervolg

18 Advies: - Blijvende snelheid - Plaatsing politieke agenda
- Kiezen voor kaders voor gehele dorp Blijven communiceren over voortgang Vervolg: - Na statusbepaling gemeente opstellen projectplan Advies:

19 Tot slot: Het woord is aan u.
De realisatie van en deelname aan een Kulturhus is meer dan het realiseren van een gebouw, maar is intensief samenwerken, open communiceren en vergt uithoudingsvermogen om het meest optimale resultaat te kunnen behalen. Het woord is aan u.


Download ppt "Kulturhus Oudehaske Presentatie voor bewoners (participanten) in Oudehaske Ontleend aan rapport “Projectbureau Kulturhus d.d. 20 januari 2006” Stuurgroep:"

Verwante presentaties


Ads door Google