De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baggernet: technische aspecten Hollandsche IJssel 20 november 2007 Roel van Swam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baggernet: technische aspecten Hollandsche IJssel 20 november 2007 Roel van Swam."— Transcript van de presentatie:

1 Baggernet: technische aspecten Hollandsche IJssel 20 november 2007 Roel van Swam

2 Inhoud presentatie Projectbeschrijving Historie project Techniek –Onderzoek –Sanering –Herinrichting Stand van zaken Planning 2

3 Projectbeschrijving HIJ overall 3

4 Projectbeschrijving HIJ scope RWS Saneringen Herinrichting Ø20 km vaarweg Ø40 zellingen 4

5 Historie project (1) RWS –Resultaatsverplichting saneren –Inspanningsverplichting herinrichting zellingen 1998 - 2004 –Planvorming –6 zellingen gesaneerd –Vaarweg km 0 –1,5 gesaneerd –Monitoring resultaten 5

6 Historie project (2) 2005: heroverweging aanpak –Vaarweg <> zellingen: kip <> ei discussie >> locaties bundelen en vaarweg naar voren –4 deelprojecten ØGouda: 2 km vaarweg + 4 zellingen ØCapelle & Krimpen: 6 km vaarweg + 6 zellingen ØVaarweg km 3,4 – 14 ØZellingen km 3,4 – 14 + “losse eindjes”: 23 locaties 6

7 Impressie: huidige situatie 7

8 8

9 Impressie: huidige situatie ☺ 9

10 Techniek: onderzoek (1) Van “alles zelf doen” naar “wat kunnen we wegleggen”: gestuurd door risico’s Onderzoeken –Flora & fauna –Explosieven –Archeologie –Grof vuil –Asbest –Waterbodem 10

11 Techniek: onderzoek (2) Onderzoeken vloeien (vaak) voort uit wettelijke eisen –Flora- & faunawet, natuurbeschermingswet –Explosieven –Archeologie: overeenkomst van Malta –Asbest: arbo –Waterbodem: wet bodembescherming Wijzigende wetgeving en beleid leiden tot andere invulling van onderzoeken 11

12 Techniek: waterbodemonderzoek (1) Op basis van Wet bodembescherming > Richtlijn nader onderzoek waterbodem –Milieu-chemische kwaliteit –Risicosporen Maar doel ook: –Modellering t.b.v. ontwerp Wijziging 1-1 2006: meer nadruk op evaluatie 12

13 Techniek: waterbodemonderzoek (2) Relatie tussen onderzoek, saneringsdoelstelling en evaluatie, –Bij onderzoeksopzet rekening houden met evaluatie: indien uitgebreid onderzoek vooraf minder inspanning vereist bij evaluatie en vice versa –Saneringsdoelstelling op maatregelniveau of op hoger abstractie niveau: heeft gevolgen voor inhoud evaluatie 13

14 Techniek: waterbodemonderzoek (3) Overdracht verantwoordelijkheden –Vergunningaanvraag door markt én –Vergunningen op naam van marktpartij! ØDaarmee dient OG nog meer na te denken over beste risicoverdeling Verschuiving contractvormen –Meer vrijheid naar de markt, impliceert eerder in het proces naar de markt  Leidt tot andere insteek onderzoek 14

15 Techniek: sanering Gestuurd door risico’s van verontreinigde waterbodem Oplossingsvrijheid ingeperkt, vanwege –Nautische eisen –Herinrichtingsplannen –Wensen omwonenden en eigenaren 15

16 Techniek: herinrichting Herinrichtingsplaatjes uit 1998 ØVerzet vanuit omgeving tegen inrichting ØDaardoor loskoppeling sanering en herinrichting Herinrichtingsplaatjes actualisatie 2007 ØSobere herinrichting Ø“No regret” uitvoering ØLeidend voor saneringsoplossing 16

17 Herinrichting: huidig 17

18 Herinrichting: streefbeeld 18

19 Herinrichting: streefbeeld 19

20 Contractbeheersing Systeem gerichte contractbeheersing Risicogestuurd Gecontroleerd vertrouwen Ø Zeg wat je doet Ø Doe wat je zegt Ø Toon aan dat je doet wat je zegt 20

21 Aandachtspunten Implementatie Kwalibo (Heel) verschillend abstractieniveau binnen 1 contract 21

22 Stand van zaken Gouda: in uitvoering de Vries & van de Wiel Capelle: in voorbereiding Boskalis & van Haaften van Oord Vaarweg km 3,4 – 14: gunningsproces loopt 22

23 Planning Gouda: gereed voorjaar 2008 Capelle: gereed najaar 2008 Vaarweg km 3,4 – 14: gereed november 2009 Zellingen middendeel –Publicatie D&C-contract: 1 e helft 2008 –Aanbesteding: 2 e helft 2008 –Gereed: eind 2010 23

24 Vragen? 24


Download ppt "Baggernet: technische aspecten Hollandsche IJssel 20 november 2007 Roel van Swam."

Verwante presentaties


Ads door Google