De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Verkeer en Waterstaat"— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nationale Sluizendag: Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat

2 RWS Bouwdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat 03-02-2005
Nationale Sluizendag: Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat

3 Symposium Nationale sluizendag
Symposium Nationale sluizendag Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat H.J. van der Graaf (RWS Bouwdienst) Nationale Sluizendag: Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat

4 Inhoud… Eisen Ontwerp Onderhoud Ontwikkelingen

5 Functionele eisen Betrouwbaarheid = in bepaalde mate voldoen aan de functionele eisen Functionele eisen: Schutten Sluis Water keren Sluis, stormvloedkering Stuwen Stuw Spuien Spuisluis

6 Functionele eisen Falen = NIET voldoen aan de functionele eisen Falen:
Schutten Niet sluiten/openen Niet beschikbaar Stuwen Niet sluiten/openen Spuien Niet sluiten/openen Water keren Niet sluiten (openen) Bezwijken

7 Wetten, normen en richtlijnen
Eisen aan waterbouwkundige constructies Wetten: Water keren: Wet op de waterkering (WoW, 1996) Constructief falen: Bouwbesluit (2001), TGB-serie Richtlijnen: Water keren: Leidraad Kunstwerken (TAW, 2003) Richtlijn Waterkerings- en beschikbaarheidseisen (Bouwdienst, sept. 1998)

8 Wetten, normen en richtlijnen
WoW: per dijkvak acceptabele kans per jaar van overstromen (norm) 1/1250, 1/2000, 1/4000 en 1/10000 per jaar

9 Nationale Sluizendag: Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat

10 Wetten, normen en richtlijnen
Leidraad Kunstwerken TAW (eis): Overstroming 1,11 * norm of Overlopen/overslag 1,0 *norm Niet sluiten 0,1 * norm Bezwijken 0,01 * norm

11 Wetten, normen en richtlijnen
TGB: per constructie(deel) acceptabele kans voor de (geplande) levensduur op bezwijken Richtlijnen Commissie Vaarwegbeheerders: Eisen aan schutpeilen, vaarbreedten, etc. Richtlijn Waterkerings- en beschikbaarheidseisen (Bouwdienst): Economische optimalisatie van niet-beschikbaarheid van sluizen

12

13 Veiligheid in het ontwerp
Verdelen van veiligheidseisen en beschikbaarheid over civiel, werktuigbouw en installaties Computer programma’s voor optimalisatie van ontwerpkeuzes en onderhoud Beheer- en onderhoudsconcepten vanuit het ontwerp.

14 ONDERHOUD IN HET ONTWERPPROCES
ONDERHOUD IN HET ONTWERPPROCES ONDERHOUDS-DOCUMENT ONDERHOUDS- CONCEPT project- opdracht programma van eisen voorontwerp nota ontwerp nazorg notitie P.V. van overdracht bestek ONDERHOUD EN HET PvE EN HET (VOOR-) ONTWERP EN DE REALISATIE EN HET GEBRUIK ONDERHOUDSPLAN BESLISDOCUMENT ONDERHOUDS-ASPECTEN In diverse stadia van het ontwerp worden ten aanzien van het onderhoud eisen geinventariseerd en keuzes vastgelegd in een tijdens de ontwerpfase groeiend document Het onderhoudsconcept. PvE: randvoorwaarden, eisen betrouwbaarheid en beschikbaarheid, mogelijke opgelegde onderhoudsritmen, gebruikte materialen en systemen. Voorontwerp: varianten studies met kostenkentallen t.a.v. inspectie, onderhoud en vervanging, life cycle cost beschouwingen en multicriteria analyses Ontwerp: onderhoudsstrategie per onderdeel vaststellen, totaal tunen op prestatie en beschikbaarheidseisen Bestek: onderhoudsdocument aanpassen aan geaccepteerde afwijkingen t.o.v. het bestek Nationale Sluizendag: Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat

15 Veiligheid in het onderhoud
Constante aandacht voor beheersing en verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid tegen minimum kosten: Beheersplannen Nat (BPN) als basis voor de onderhoudssystematiek Inspectietechnieken met voorspelling van veroudering en dus faalkansbeheersing Onderhoudsmaatregelen o.b.v. functionele eisen als betrouwbaarheid en beschikbaarheid

16 Onderhoud Materialen: conserveringen, kunststoffen, beton
Technieken: glij- I.p.v. rolgeleidingen Beslistechnieken: computermodellen voor levensduur verlengend onderhoud (LVO Bouwdienst) o.b.v. LCC

17 Voorschrift Toetsing Veiligheid
Opgesteld door TAW Verplichting voor beheerders van primaire waterkeringen om de veiligheid van de dijken, duinen en kunstwerken vijf-jaarlijks te toetsen (APK keuring) Geeft een kwalitatief oordeel over de veiligheid van de waterkering Aspecten: hoogte, niet-sluiten, sterkte en stabiliteit Gespiegeld aan de norm-eis 1/1250, 1/2000, 1/4000 of 1/10000 per jaar Vereist betrouwbare gegevens van het object

18 Coupure Tiel

19 Sluis Farnsum

20 Coupure Limburg

21 Sterkte en stabiliteit:
Onder- en achterloopsheid

22 ontwikkelingen Project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) bij RWS DWW
T.a.v. kunstwerken, dijken en duinen van kwalitatief naar kwantitatief oordeel op basis van faalkansen Van overschrijdingskansen per mechanisme in een dijkvak/kunstwerk naar overstromingskans van de dijkring Overstromingsrisico’s kwantificeren Vereist meer inzicht in de objecten

23 Principe van de risicobenadering

24 ontwikkelingen Taakveranderingen binnen RWS
Ontwerp, realisatie en onderhoud gaat naar de markt RWS zal objecteisen functioneel moeten specificeren RWS behoudt een toetsende taak t.a.v. kwaliteit van de producten en tijdens de levensduur


Download ppt "Ministerie van Verkeer en Waterstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google