De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Verbeteringsmaatregelen Weststad I & II

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Verbeteringsmaatregelen Weststad I & II"— Transcript van de presentatie:

1 Project Verbeteringsmaatregelen Weststad I & II

2 Proces Subsidie regeling provincie Noord Brabant (PHP 2014)
tweede tranche Shortlist Gesprekken BOM/Provincie oktober 2013 Onderhoudsprogramma gemeente Oosterhout Doorlopend onderhoud en verbeteringen in de stad

3 Voorwaarden subsidieaanvraag PHP 2014
Alléén verbeteringsmaatregelen die functionaliteit verbeteren zijn subsidiabel Subsidie op 50% van de investeringskosten Breed maatschappelijk draag vlak Verklaring ondertekend door Burgemeester en Bestuur Weststad / De Wijsterd Verouderd bedrijventerrein Geen sprake van achterstallig onderhoud Project is gericht op revitalisering en/of herstructurering Verdeelcriteria - Multimodale ontsluiting - Relatie Topsector Logistiek

4 Trimodaliteit Weststad

5 Eisen subsidieaanvraag PHP 2014
Projectplan Masterplan Agenda Economie , Structuurvisie, JOR 2013 Integraal ontwerp Verklaring maatschappelijk draagvlak Sluitende projectbegroting Besluit college Aanvraag indienen vóór 17 maart 2014 bij Provincie

6 Knelpunten Wateroverlast Vrachtwagenparken Bebording Leegstand Goederenspoor Bromtol

7 Inrichtingsplannen provincie
subsidie verlangt concrete inrichtingsplannen alleen verbeteringsmaatregelen subsidiabel gemeentelijk beleid alleen financiële ruimte voor onderhoud geen ruimte voor verbeteringen analyse welke onderhoudsopgaven welke verbeteringen noodzakelijk voor onderhoud uitgangspunt onderhoudsmaatregelen Handelsweg en Koopvaardijweg

8

9 Inrichtingsplannen verkeer wegenstructuur wegprofielen
vrachtwagen-parkeren personenauto parkeren straatnamen en infoborden wegen klinkers en asfalt smalle bermen water bermen afwatering groen en ruimtelijk beeld bomen eenvormig en eentonigheid

10 inrichtingsplannen in vogelvlucht

11 Weststad I

12

13

14

15

16 Weststad II

17

18

19

20

21

22 verbeteringsmaatregelen

23 vervolg subsidie toekenning standpunt nieuw college ambitie en planning voorstel aan de gemeenteraad uitwerking tot bestek aanbesteding realisatie eis provincie klaar mei 2016, optie 1 jaar uitstel

24 vragen


Download ppt "Project Verbeteringsmaatregelen Weststad I & II"

Verwante presentaties


Ads door Google