De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet

2 Korte geschiedenis Stand van zaken Participatiewet Doel Participatiewet WWnV  Participatiewet Sociaal akkoord Randvoorwaarden

3 Geschiedenis Wet Werken naar Vermogen Participatiewet Sociaal akkoord
‘Kansen geven, kansen grijpen’ - PvdA-plan Wet Werken naar Vermogen Participatiewet Sociaal akkoord

4 Stand van zaken Contourenbrief Participatiewet Sociaal akkoord
21 december 2012 Sociaal akkoord 11 april 2013 Contourenbrief 2 Participatiewet Laatste week juni 2013 Behandeling wetsvoorstel najaar

5 Doel Participatiewet Alle mensen moeten mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, dan participatie op een andere manier. De Participatiewet is er voor de mensen, met voldoende beleidsvrijheid voor gemeenten en betrokkenheid van sociale partners voor een goede uitvoering.

6 WWnV  Participatiewet
Samenvoegen Bijstand, Wajong en Sociale werkvoorziening tot één regeling Gemeenten worden verantwoordelijk Loondispensatie (pilots) Ingangsdatum

7 WWnV  Participatiewet (2)
Meer inspanning van werkgevers: quotum Werkgevers > 25 medewerkers 5% Geen herkeuring zittend bestand Wajong Herstructurering SW in 6 jaar ipv 3 jaar Meer gemeentelijke vrijheid, minder bureaucratie Gemeenten organiseren zelf beschut werk plekken tegen minimumloon SW per dicht voor nieuwe instroom, geen verplichting meer om 1/3 vrijgevallen plaatsen op te vullen.

8 Sociaal akkoord Ingangsdatum Participatiewet 1-1-2015
Wajong per alleen nog toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Per geen nieuwe instroom meer in de WSW Mensen die niet meer in de WSW of voor Wajong in aanmerking komen, kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf 35 regionale Werkbedrijven (plaatsing) Samenwerking gemeenten, sociale partners en het UWV. Gemeenten hebben de lead. Loonwaardebepaling in samenspraak met werkgever Werkbedrijf zorgt voor begeleiding op werkplek Verkenning één indicatieorgaan (UWV + CIZ)

9 Sociaal akkoord (2) Mensen met een beperking
Duurzaam geen arbeidsvermogen (Wajong-uitkering) Iedere 5 jaar herkeuring; zittend bestand wordt herkeurd Beschut werk (Werkbedrijf) Iedere 3 jaar herkeuring, financiering voor plekken In dienst bij het Werkbedrijf, en daarmee bij de gemeente Beloning conform gemeente-cao (beloningsregeling), of indien bij een reguliere werkgever werkzaam die cao. Loonkostensubsidie ter grootte van verschil loonwaarde en wettelijk minimumloon. Is de cao hoger? Meerkosten voor werkgever.

10 Sociaal akkoord (3) Mensen met een beperking
Gedeeltelijk inzetbaar bij reguliere werkgever Jaarlijkse loonwaardemeting Beloning conform cao werkgever. Loonkostensubsidie ter grootte van verschil loonwaarde en wettelijk minimumloon, gemaximeerd op 70% WML. Is de cao hoger? Meerkosten voor werkgever. Gedeeltelijk inzetbaar, werkloos en zorgindicatie?  Gevolgen kostendelersnorm worden gecompenseerd

11 Sociaal akkoord (4) Afspraken over banen!
Werkgevers extra banen Overheid extra banen Jaarlijkse monitoring, quotum wordt geactiveerd indien er onvoldoende banen worden gerealiseerd.

12 Randvoorwaarden Voldoende beleidsvrijheid en budget
Waarborging rechten en plichten burgers Evenwicht: Bezwaar en beroep Recht op een second opinion Ondersteuning bij keukentafelgesprek Objectieve indicatiestelling Deskundige gespreksvoerders Recht op een deugdelijk plan Persoonsgebonden budget (individuele voorzieningen)


Download ppt "Participatiewet."

Verwante presentaties


Ads door Google