De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad

Verwante presentaties


Presentatie over: "BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad"— Transcript van de presentatie:

1 BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad
STADSLAB II 9 juni 2011

2 BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD 2012
Bestemmingsplan algemeen Procedure Planning

3 Procedure Onderzoeksfase -> Voorontwerp bestemmingsplan
Voorontwerp BP ter inzage (4 weken), inspraak mogelijk Verwerken inspraakreacties -> Nota Inspraak en Overleg Behandeling door college en raadscommissie Ontwerpfase -> Ontwerp bestemmingsplan Ontwerp BP ter inzage (6 weken), indienen zienswijzen Verwerken zienswijzen -> Nota Zienswijzen Vaststellingsfase -> bestemmingsplan Vaststelling raad Beroep

4 Planning September 2011 Voorontwerp in B&W
Oktober Voorontwerp ter inzage (4 weken) December/januari 2011/2012 Opstellen Nota Inspraak & Overleg Februari Behandeling college en raadscommissie (t.k.aan de Raad) Februari t/m april Opstellen Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad Mei/juni Ontwerp ter inzage (6 weken) Eind Uiteindelijke vaststelling bestemmingsplan

5 Planning Vandaag Stadslab bestemmingsplan Binnenstad II
September Voorontwerp in B&W Oktober Voorontwerp ter inzage (4 weken) Oktober Informatieavond/stadslab December/januari 2011/2012 Opstellen Nota Inspraak & Overleg Februari Behandeling college en raadscommissie (t.k.aan de Raad) Februari t/m april Opstellen Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad Mei/juni Ontwerp ter inzage (6 weken) Eind Uiteindelijke vaststelling bestemmingsplan

6 BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD 2012
Context Visie op de binnenstad (Sfeer) gebieden

7 Bestemmingsplan = consoliderend van aard

8 ……en gaat over de stad

9 Context: Ruimtelijke structuurvisie ‘Ontmoetingen met Delft 2030’
Actieprogramma Binnenstad Beschermd Stadsgezicht Bestemmingsplan Binnenstad (2002) Maar ook: Nota stadsmarketing met aanbevelingen van Berenschot Evenementennota …..

10 Visie op de binnenstad Bebouwingsmogelijkheden: Beschermd stadsgezicht
Gebruik: Vitale, levendige en leefbare binnenstad Huiskamer Ontmoeten: 4 kernwaarden van Delft

11 Beschermd stadsgezicht: veel monumenten
Rijksmonumenten Gemeentelijke monumenten Cultuur historisch waardevol

12 (Sfeer) gebieden benoemen
Kernwoord Omschrijving Bestemming Percentage Regulering? Kans

13 Contouren voor een actueel bestemmingsplan
noordelijk en zuidelijk winkelgebied apart kwalificeren: kernkwaliteiten Markt niet meer primair “kernwinkelgebied” Alternatief voorstel voor functieregulering Transformatielocaties niet meer planologisch geregeld

14 Filiaalwinkelgebied Kernwoord: grootschalig Ketens, groot opp.
“Centrum 1” 80% winkels Zelfregulering Kans: compact gebied

15 Bijzonder (of speciaal) winkelgebied
Kernwoord: gezellig, kleinschalig Bijzondere winkels, horeca “Centrum 2” 60% winkels Dienstverlening: max. 2 naast elkaar Horeca: max: 3 naast elkaar Kans: kwaliteit, aantrekkelijkheid

16 Aanloopgebieden Kernwoord: route Aantrekkelijke mix “Centrum 3”
40% detailhandel 40% dienstverlening 20% horeca Horeca max. 3 panden naast elkaar Kans: ná spoorzone Vraag: Breestraat ná spoorzone

17 Creating history Kernwoord: creativiteit, het oude Delft
Statige panden, woningen en (ontwerp)bureaus “Gemengd” 70% panden bevatten woningen Ontheffing als regulering Kans: kernwaarden, verbindingen

18 Spoorzone, stadsrand Kernwoord: stadsrand
Appartementen met commerciële plint “Gemengd” Profiel afhankelijk van programmering spoorzone Ontheffing toepassen Kans: verbindingen

19 Pleinen Kernwoord: huiskamer Levendig, cultuur, horeca “Centrum 4”
Tot 70% horeca, uitgaan Voor ‘zware’ horeca maatbestemmingen Kans: de binnenstad voor de regio

20 Wonen Kernwoord: mooiste woonlocatie Wonen, overige incidenteel
specifieke bestemmingen voor de niet-woonfuncties Kans: Paardenmarkt

21 Kansen voor transformatie
Benoemen in toelichting, regelen met (postzegel) bestemmingsplan

22 Bronpunten, routes

23 (Sfeer) gebieden samen
Contouren voor een actueel bestemmingsplan

24 (Sfeer) gebieden samen
noordelijk en zuidelijk winkelgebied apart kwalificeren: kernkwaliteiten Markt niet meer primair “kernwinkelgebied” Alternatief voorstel voor functieregulering Transformatielocaties niet meer planologisch geregeld

25 VRAGEN?


Download ppt "BINNENSTAD DELFT naar een actueel bestemmingsplan voor de binnenstad"

Verwante presentaties


Ads door Google