De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3. Het Hart van De Meern Stappenplan na conferentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "3. Het Hart van De Meern Stappenplan na conferentie"— Transcript van de presentatie:

1 3. Het Hart van De Meern Stappenplan na conferentie
Bestuurs- en Concerndienst 3. Het Hart van De Meern Stappenplan na conferentie 18 december 2012

2 1. Besluitvorming gemeente
Raadsbrief 29 juni 2012 “ Nog steeds is het onze ambitie om De Meern een functie te geven, die deze centrale plek meer betekenis geeft en aansluit op het karakter van De Meern waarbij we de opmerking van het behouden van het dorpse karakter regelmatig hebben terug gehoord.” Raadsbesluit 5 juli 2012 “ Af te zien van een nieuw winkelcentrum in het centrum van de Meern. Het Mereveldplein blijft het primaire winkelcentrum van de Meern.“

3 1. Besluitvorming gemeente
Motie 65: oppakken en doorhakken in De Meern Ambitie van de raad: “ nog in deze raadsperiode voor elk van de resterende drie kwadranten van het centrum van De Meern een uitvoerbaar plan vast te stellen en de uitvoering van die plannen ook zo spoedig mogelijk ter hand te nemen “

4 1. Besluitvorming gemeente
Raadsbrief 13 september 2012 “ Om te voorkomen dat er een tweede winkelcentrum in het centrum van De Meern aan de noordkant van de Leidsche Rijn komt en rekening houdend met de gewenste ruimtelijke concentratie is het uitgangspunt dat rondom de brug geen m2 detailhandel worden toegevoegd, behalve die al aanwezig zijn, dan wel planologisch toegekend (zoals Castellum Novum).

5 2. Conferentie: workshop Hart van de Meern

6 3. Doelstelling Hart voor de Meern
De Meern een hart te geven die deze centrale plek meer betekenis geeft. Veelgehoord op conferentie (zie ook sheet) 1a. Een plek waar je graag naar toe wilt komen 1b. Een plek waar je graag wilt verblijven

7 3b. Welke projecten vallen hieronder?
Nieuw Hart voor de Meern NW-kwadrant: ontwikkelgebied Bon Groep volgens SOK NO-kwadrant: Castellum Novum & plein rondom Kerk ZO-kwadrant: ontwikkelgebied Bon Groep volgens SOK ZW-kwadrant: Rhenomare Dit stappenplan richt zich op de ontwikkelgebieden waarover met de Bon Groep een overeenkomst is gesloten. Voor de overige gebieden geldt in principe dat hiervoor particuliere initiatieven liggen (Castellum Novum en Rhenomare). Wel zal de samenhang tussen de diverse kwadranten bewaakt worden. In het kort wordt op de volgende sheets wel ingegaan op beide initiatieven.

8 4. Castellum Novum Stand van Zaken:
Hiervoor ligt een onherroepelijk bestemmingsplan en bouwvergunning. De ontwikkelaar kan starten. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met partijen die geïnteresseerd zijn om de commerciële ruimte in te vullen. Verwachting is dat de ontwikkelaar eerste kwartaal gaat starten met de verkoopactiviteiten voor de appartementen. Huidig programma: 22 woningen, 1300 m2 bvo: detailhandel, dienstverlening, horeca (max 400 m2 bvo). Actie: Voorlopig geen. Wel maandelijks overleg met ontwikkelaar om stand van zaken te bespreken.

9 4b. Rhenomare Stand van Zaken:
Op 12 oktober 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de VOF Rhenomare en de wethouder om de resultaten van de zoektocht naar een aangepast plan te bespreken. Duidelijk is dat er nog géén financieel haalbaar plan ligt. Op verzoek van gemeente heeft de VOF Rhenomare op vrijdag 9 november hun laatste plan opgestuurd, om inzicht te krijgen ‘ hoe groot’ het financiële probleem is. Dit plan wordt zal zowel intern als extern getoetst worden. Oorspronkelijk programma: 79 appartementen, 8 woningen, ondergrondse parkeergarage, 1030 m2 bvo: Dienstverlening, Maatschappelijke functies, horeca & bedrijvigheid. Nieuw plan 75 appartementen

10 5. Stap 1 Stap 1: Op basis van de conferentie en datgene wat door de gemeenteraad is besloten, een beperkt aantal spelregels op te stellen voor toekomstige ontwikkelingen in het Hart van De Meern. Onder meer: Aansluiten en versterken van het karakter van De Meern, wat onder andere betrekking heeft op de maat en schaal die er gebouwd kan gaan worden. Aansluiten op de behoefte die er nog in De Meern bestaat qua programma, zoals: woningbouw, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Versterken van de relatie met het water de Leidsche Rijn. Planning: December tm april 2012: gereed

11 5. Stap 2 en 3 Stap 2: Gesprekken met de Bon Groep
Over wijziging dan wel beëindiging van huidige overeenkomst. Een mogelijke ontwikkeling zal rekening moet houden met de spelregels die voor het gebied worden opgesteld. Planning: start 6 december 2012, vervolg begin 2013 Stap 3: Bespreken spelregels met belanghebbenden in De Meern Mei tot en met september 2013

12 5. Stap 4 Stap 4: opstellen ontwikkelingsvisie/-strategie
Op basis van vastgestelde spelregels zal vervolgens een ontwikkelingsvisie/- strategie opgesteld worden. Zoals dit ook gedaan is voor het werkspoorkwartier. Deze strategie vormt een draaiboek om te komen tot het gewenste eindplaatje: een betekenisvolle plek in het historisch/geografisch centrum van De Meern. Hierbij zal onder andere ook in worden gegaan op de rol van alle betrokken en welke samenwerkingsvorm tussen de betrokken partijen hiervoor het meest geschikt is. Planning: mei 2013 tm februari 2014: gereed

13 6. Beschikbare budgetten
Kosten: sinds overname door gemeente Utrecht: Totaal € , waarvan: € 8,7 miljoen in grondaankopen (70%) € 2,6 miljoen plankosten (21%) Inkomsten: Toekomstige inkomsten hangen af van nieuwe programma. Uitgangspunt is een sluitende grondexploitatie.

14 7. Projectorganisatie & communicatie
Zie project- & organisatieschema. Tijdens conferentie hebben zich belangstellenden aangemeld voor werkgroep Hart van De Meern. Eerste bijeenkomst werkgroep Hart van De Meern is in eerste kwartaal 2013 gepland. Werkgroep zal 2 a 3 keer per jaar bij elkaar komen. Raad krijgt elk half jaar een overzicht van stand van zaken rondom leefbaarheid.


Download ppt "3. Het Hart van De Meern Stappenplan na conferentie"

Verwante presentaties


Ads door Google