De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerpbestemmingsplan “Stationskwartier” Welkom op deze informatieavond Woensdag 11 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerpbestemmingsplan “Stationskwartier” Welkom op deze informatieavond Woensdag 11 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerpbestemmingsplan “Stationskwartier” Welkom op deze informatieavond Woensdag 11 september 2013

2 Doel van deze informatieavond  Informeren + betrekken van bewoners, eigenaars, gebruikers bij het bestemmingsplan “Stationskwartier”  Informeren over ontwikkelingslocaties  Uw vragen beantwoorden

3 Opbouw van de presentatie 1.Doel van het bestemmingsplan 2.Het plangebied 3.Wat regelt het bestemmingsplan? 4.Toelichting Brede School 5.Toelichting andere ontwikkelingslocaties 6.Toelichting nieuwe ontsluitingsweg (Ronald de Jong) 7.Afsluiting

4 1. Doel van het bestemmingsplan  Eenduidige juridische regeling voor bouw + gebruik  Juridisch bindend voor burger én overheid  Actuele regeling  Mogelijk maken diverse ontwikkelingslocaties  Digitaal

5 2. Het plangebied Sir Winston Churchilllaan Gen. Spoorlaan Huis Te Landelaan Steenvoordelaan

6 3. Wat regelt het bestemmingsplan? 1.Vastleggen bestaande situatie (hierna nader toegelicht) 2.Rechtstreeks mogelijk maken Brede School Stationskwartier 3.Rechtstreeks mogelijk maken nieuwe ontsluitingsweg 4.Andere ontwikkelingen: a.Woongebouw “De Colijn” (afzonderlijke procedure) b.Benedictuslocatie (wijzigingsbevoegdheid) c.Huidige schoollocatie (wijzigingsbevoegdheid) d.Beperkte uitbreiding Hoogvliet (wijzigingsbevoegdheid) e.Gebouw Cor Ruysstraat (TRIAS) (wijzigingsbevoegdheid)

7 Overzicht ontwikkelingslocaties

8 3. Wat regelt het bestemmingsplan? Toelichting op “vastleggen bestaande situatie”  Op basis van vorige bestemmingsplanregeling, in combinatie met feitelijk aanwezige situatie.  Bestemmingsplan bestaat uit:  Verbeelding  Regels  Toelichting

9 3. Wat regelt het bestemmingsplan? De verbeelding

10 3. Wat regelt het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld: bestemming “Wonen – 2” Bijbehorend artikel in de regels:  Bestemd voor gestapelde woningen  Tevens voor andere functies indien aangeduid (zoals detailhandel, horeca)  Bouwregels  Gebruiksregels  Flexibiliteitbepalingen Uitsnede verbeelding

11 1.Brede School komt ten oosten van de huidige basisschool De Piramide (nieuwbouw). Directe bestemming. 2.Doel: creëren van een veilige, vertrouwde en hechte omgeving om een kind een zelfstandig en maatschappelijk betrokken burger te laten worden. 4. Toelichting Brede School

12 3.Samenwerking tussen: –Onderwijs- Basisschool De Piramide –Welzijn- Welzijn Rijswijk –Kinderopv.- Stichting Rijswijkse Kinderopvang –Sport- o.m. RKSV Vredenburch, tennisclub Te Werve –Cultuur- Trias, Bibliotheek en andere cultuurpartners –Wijk- SBRM 4.De brede school Stationskwartier heeft een 'buurtfunctie' en biedt voor wijkbewoners een plek om te ontspannen en ontmoeten. 4. Toelichting Brede School

13 Globale schetsverkaveling Brede School

14 4. Toelichting Brede School Vertaling naar bestemmingsplan: maximale rooilijnen via een bouwvlak ingetekend. Maximale bouwhoogte = 17 meter.

15 5. Toelichting andere ontwikkelingslocaties a.Woongebouw “De Colijn” Nieuwbouw woongebouw in voormalig CBR-gebouw. Afzonderlijke procedure voor doorlopen; onherroepelijk. Artist impression Vertaling naar het bestemmingsplan

16 5. Toelichting andere ontwikkelingslocaties b.Benedictuslocatie Nieuwbouw op de oude Benedictuslocatie (kerk in 2004 gesloopt, m.u.v. toren). Globale plannen voor appartementen of andere maatschappelijke functie. Wijzigingsbevoegdheid. Vertaling naar het bestemmingsplan  Max. 20.000 m 2 b.v.o. maatschappelijk en/of wonen  Max. 160 appartementen  Max. 5 bouwlagen, deels 12  Parkeren, ook ondergronds  Milieuonderzoeken

17 5. Toelichting andere ontwikkelingslocaties c.Huidige schoollocatie Nieuwbouw op locatie huidige school. “Begeleiding” van het tunneldakpark. Globale plannen voor appartementen of andere maatschappelijke functie. Wijzigingsbevoegdheid. Vertaling naar het bestemmingsplan  Max. 12.000 m 2 b.v.o. maatschappelijk en/of wonen  Max. 100 appartementen  Max. 5 bouwlagen, deels 15  Parkeren, ook ondergronds  Milieuonderzoeken Vertaling naar het bestemmingsplan

18 5. Toelichting andere ontwikkelingslocaties d.Beperkte uitbreiding Hoogvliet Beperkte uitbreiding achterzijde Hoogvliet, ter vergroting bestaande supermarkt. Plannen nog niet uitgewerkt. Wijzigingsbevoegdheid. Vertaling naar het bestemmingsplan  Max. 4 meter hoog  Milieuonderzoeken, met name inrichtingslawaai

19 5. Toelichting andere ontwikkelingslocaties e.Gebouw Cor Ruysstraat (TRIAS) Mogelijke ontwikkeling naar woningbouw. Huidige gebouw verouderd. Wijzigingsbevoegdheid. Vertaling naar het bestemmingsplan  Max. 50 woningen  Max. 12 meter hoog  Milieuonderzoeken

20 6. Toelichting nieuwe ontsluitingsweg (Ronald de Jong)

21 7. Afsluiting Procedure:  Voorontwerpbestemmingsplan (nu gereed)  Indienen inspraakreactie t/m 10 oktober 2013  Reactie (schriftelijk) richten aan college van B&W  Vooroverleg met o.a. provincie, waterschap e.d.  Hierna: behandelen inspraakreacties + vooroverleg, opstellen ontwerpbestemmingsplan: eind 2013  Indienen zienswijzen  Hierna: behandelen zienswijzen, opstellen vast te stellen bestemmingsplan  Vaststelling door gemeenteraad: begin 2014

22 7. Afsluiting Bedankt voor uw aandacht! We beantwoorden uw vragen graag aan de tafels:  Tafel ‘Brede School’  Tafel ‘Verkeer’  Tafel ‘Bestemmingsplan’


Download ppt "Voorontwerpbestemmingsplan “Stationskwartier” Welkom op deze informatieavond Woensdag 11 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google