De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Zoetermeer Voorontwerpbestemmingsplan Zorghart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Zoetermeer Voorontwerpbestemmingsplan Zorghart."— Transcript van de presentatie:

1 gemeente Zoetermeer Voorontwerpbestemmingsplan Zorghart

2 gemeente Zoetermeer Proces bestemmingsplan (1) Voorontwerpbestemmingsplan Zorghart in Commissie Ruimte (4 februari 2009) Voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage voor inspraak en overleg (Postiljon / website)

3 gemeente Zoetermeer Proces bestemmingsplan (2) Verwerken inspraakreacties en overlegreacties Het bestemmingsplan kan dus nog gewijzigd worden tussen voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan Vaststellen ontwerpbestemmingsplan door B&W (augustus 2009)

4 gemeente Zoetermeer Proces bestemmingsplan (3) Ontwerpbestemmingsplan Zorghart gedurende zes weken ter inzage voor zienswijzen (Postiljon / website) Verwerken zienswijzen en opstellen definitief bestemmingsplan Vaststellen bestemmingsplan Zorghart door gemeenteraad (februari 2010)

5 gemeente Zoetermeer Proces bestemmingsplan (4) Vastgesteld bestemmingsplan Zorghart gedurende zes weken ter inzage en mogelijkheid tot instellen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State De mogelijkheid voor belanghebbenden om voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak

6 gemeente Zoetermeer Inspraakreacties inzake het voorontwerp Een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie kan door een ieder bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend binnen zes weken nadat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd Een inspraakreactie dient gemotiveerd te zijn

7 gemeente Zoetermeer Vragen Zodra het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan dit worden ingezien op het Publieksplein in het Stadhuis; hier kunt u ook vragen stellen omtrent het voorontwerpbestemmingsplan Het voorontwerpbestemmingsplan is dan ook digitaal raadpleegbaar via www.zoetermeer.nl / de stad en de wijken/ bouwen en wonen/ ruimtelijke plannenwww.zoetermeer.nl

8 gemeente Zoetermeer Vragen In maart zal een inloopavond worden georganiseerd over het voorontwerpbestemmingsplan

9 gemeente Zoetermeer


Download ppt "Gemeente Zoetermeer Voorontwerpbestemmingsplan Zorghart."

Verwante presentaties


Ads door Google