De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in de transitie naar een

Verwante presentaties


Presentatie over: "in de transitie naar een"— Transcript van de presentatie:

1 in de transitie naar een
Kansen voor NME centra in de transitie naar een circulaire economie Lidwien Reyn 7 februari 2013

2 Thema’s in deze presentatie
Transitie Netwerken Gedragsverandering- competenties Kansen NME centra

3 Transitie van lineaire naar circulaire economie
een fundamentele verandering op systeemniveau van: structuur (infra; institutionele opbouw) cultuur (beelden, waarden, perspectief) werkwijzen (routines, regels gedrag) Voorbeelden van transities: Internet – van fysiek naar digitaal Watermanagement – van keren naar accomoderen Energie – van fossiele naar duurzame energievoorziening

4 Transitie In alle delen van de maatschappij
1 tot 2 generaties voordat een systeem veranderd is Grillig verloop

5 Transitieproces: fasen
circulaire economie Stabilisatiefase Versnellingsfase Take-off fase Voorontwikkelfase lineaire economie

6 Transitieproces: niveaus
Macro Druk van macro en vernieuwing op microniveau brengen transities op gang; Doorbraak ontstaat als deze gekoppeld worden Meso Micro

7 Rol van netwerken I Take-off fase: losse experimenten
Volgende stap: verbinden losse experimenten in netwerken Volgende stap: verbinden van netwerken door knooppunten

8 Rol van netwerken II Transities gaan altijd over hardnekkige problemen (complex, onzeker en moeilijk stuurbaar) die niet zijn op te lossen binnen de grenzen van 1 organisatie. Een sociaal netwerk zorg voor variëteit in kennis, ervaring en hulpbronnen. Risico’s worden gespreid, meer partijen hebben verantwoordelijkheid Bij transitie-experimenten is het oprichten van een netwerk soms een doel op zich (om bestaande structuren te doorkruisen)

9 Selectie van partners combineer een netwerkanalyse (wie zijn de trekkers, wie de blokkeerders, wie heeft nog geen positie bepaald), met werken aan coalities voor verandering. zorg voor een balans tussen een breed en een slagvaardig netwerk is belangrijk. kies insiders en outsiders. Mensen (individuen) met mobiliseerpotentieel.

10 Transitiearena Tijdelijke leernetwerken, vaak gericht op visieontwikkeling: vb: Transitiearena Texel Proeftuin voor duurzame ontwikkeling in nederland. Bewoners, gemeente en Urgenda zijn belangrijkste trekkers

11 Duurzaamheidknooppunten
Duurzaamheidsknooppunten die de theorie van Transitiemanagement als leidraad gebruiken kunnen strategischer en effectievere keuzes te maken voor interventies. Een breed draagvlak is niet het enige dat belangrijk is!!!

12 Kansen voor NME-centra in transitie naar circulaire economie
Als we doen wat we altijd al deden, krijgen we wat we altijd al kregen. Maar we willen anders! Educatie, participatie, communicatie en bewustwording nodig voor benodigde gedragsverandering

13 Kansen voor NME-centra in transitie naar circulaire economie
De waarde van een netwerk wordt bepaald door de kwaliteit van de onderlinge relaties. Netwerken bestaan vaak uit ons soort mensen. Verbinden met nieuwe netwerken. Schakels (of knooppunten) tussen netwerken maken ze productiever.

14 Wat zijn dan ontwikkelpunten voor NME-centra?
Van ….. naar ………. bv. van subsidieafhankelijk naar ondernemend bv. Van uitleg over soorten afval en afvalscheiding naar gesprek voeren over vragen als ‘waarom afval produceren als het toch wordt weggegooid?’


Download ppt "in de transitie naar een"

Verwante presentaties


Ads door Google