De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NME: kiezen, leren, meedoen

Verwante presentaties


Presentatie over: "NME: kiezen, leren, meedoen"— Transcript van de presentatie:

1 NME: kiezen, leren, meedoen
Versterking van NME in Nederland Natuur- en Milieueducatie

2 Natuur en milieueducatie
Gaat over waardeontwikkeling natuur en milieu (planet in beeld) Is nodig voor het ontwikkelen ‘groene’ strategieën Vormt de basis voor duurzame ontwikkeling

3 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011
Wensbeeld Het onderwijs ziet de onderwijskundig en pedagogisch waarde van NME. Burgers (jong en oud) vinden leren over-, en van de natuur waardevol en krijgen zich op relatie met natuur en handelingsmogelijkheden. Bestuurders zien waarde NME als basis voor duurzame samenleving. Natuur- en Milieueducatie

4 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011
Hoe? NME-ers kennen belangen van lokale partijen en weten NME in dit krachtenveld te plaatsen. NME-professionals en vrijwilligers delen kennis van inhoud, methodieken en strategieën. Er zijn voldoende mogelijkheden voor opleiding en nascholingscholing. De vernieuwing van NME (en ecologische basisvorming) wordt doorgezet. Natuur- en Milieueducatie

5 Landelijk NME beleid: Vernieuwing op vijf speerpunten
Gezamenlijke agenda Vraaggestuurd werken Jeugd en jongeren centraal Denken en doen Bestuurlijke samenwerking Natuur- en Milieueducatie

6 Aanpak programmabureau
Specifiek Stimuleren lokale arrangementen rond water, groen en energie Generiek Kennis, communicatie, kwaliteit gekoppeld aan arrangement (breder dan sector) ondersteuning NME sector (kwaliteit, professionalisering, kennismanagement) Natuur- en Milieueducatie

7 Toelichting arrangementen rond NME
Natuur- en Milieueducatie

8 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011
Doel Arrangementen Versterking van NME op lokaal niveau Vraaggericht Bestuurlijk ingebed Ontwikkelen vernieuwende aanpak Natuur- en Milieueducatie

9 Voorbeeld: Groene speelplekken ‘De Sliedrechtse dorpstuin’
Bestuurlijke partijen Gemeente (beleid), Ministerie’s LNV en VWS (beleid) Aanbieders NME centrum (aanbod), springzaad (ontwerp), medewerkers sociale werkplaats (onderhoud, beheer) Eindgebruikers Sliedrechtse jeugd en hun ouders (via welzijnswerk en allochtonen organisaties) Vernieuwers Jantje Beton, Forum (sociale integratie, leefbaarheid) Natuur- en Milieueducatie

10 Voorbeeld: Groen in de kinderopvang ‘Een Brede Schooltuin Zutphen’
Bestuurlijke partijen Gemeente Zutphen, bestuurlijk netwerk GDO (beleid) Aanbieders NME centrum (educatie), Oase (ontwerp inrichting en activiteiten), Pabo’s (begeleiding kinderen), AOC (onderhoud) Eindgebruikers Kinderen die gebruik maken van BSO (via Brede School Organisatie, schoolbestuur ed) Vernieuwers Op terrein van onderwijs en brede school: Sardes, Oberon. Natuur- en Milieueducatie

11 Voorbeeld: Energie in de stad ‘De energieke winkelstraat (Arnhem)’
Bestuurlijke partijen Gemeente (Arnhem), klimaat- en energiebeleid, GDO (vereniging voor duurzame gemeenten) Aanbieders Lokaal NME centrum, KvK, lokale jongerenorganisatie Eindgebruikers Arnhemse jeugd- en jongeren, leerlingen VMBO (detailhandel) in Gelderland Vernieuwers Programma ‘leren ondernemen’, nationale jeugdraad, Triple E. Natuur- en Milieueducatie

12 Criteria Arrangementen
Robuuste thema’s binnen: water, energie, groen Gericht op educatie (leren van, leren over) Er is ingespeeld op behoefte van de eindgebruiker ofwel: vraaggericht werken is uitgangspunt. De eindgebruiker heeft handelingsperspectief. Arrangement sluit bij voorkeur aan bij trends en ontwikkelingen (onderwijs, maatschappij). Natuur- en Milieueducatie

13 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011
Vervolg criteria Mogelijkheid en bereidheid tot delen van kennis en inzichten. Contract met gemeente, provincie of waterschap. Vertegenwoordigers vanuit 4 assen participeren en commiteren zich aan arrangement. Relatie met lokale beleidsthema’s en bestuurlijk commitment. Maximaal 50% cofinanciering. Natuur- en Milieueducatie

14 Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011
Vragen subgroepen Kies een onderwerp (inhoudelijke afbakening)? Benoem gewenste partijen (uitbouw naar een arrangement)? Reflecteer samen op eigen rol (rol van de NME-er / rol van bestuurder)? Natuur- en Milieueducatie

15 Programmabureau NME nme@senternovem.nl
Vragen, wensen, ideeën Programmabureau NME Natuur- en Milieueducatie


Download ppt "NME: kiezen, leren, meedoen"

Verwante presentaties


Ads door Google