De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OnderwijsServicebus. De OnderwijsServicebus is een mobiele mediatheek ter ondersteuning van het onderwijs in kleine kernen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OnderwijsServicebus. De OnderwijsServicebus is een mobiele mediatheek ter ondersteuning van het onderwijs in kleine kernen."— Transcript van de presentatie:

1 OnderwijsServicebus

2 De OnderwijsServicebus is een mobiele mediatheek ter ondersteuning van het onderwijs in kleine kernen.

3 OnderwijsServicebus Doelgroepen:  jeugd  jongeren  leerkrachten  ouders  organisaties die betrokken zijn bij jeugd, onderwijs en opvoeding

4 OnderwijsServicebus Uitgangspunten: Het aanbod van de OnderwijsServicebus sluit aan bij bij de kerndoelen van het basisonderwijs De OnderwijsServicebus wordt ingezet als geïntegreerd onderdeel van het lesprogramma:

5 OnderwijsServicebus Speerpunten:  Leesbevordering - taalstimulering  Themagericht aanbod  Mediawijsheid - mediacoach

6 OnderwijsServicebus Leesbevordering/taalstimulering  Gevarieerd aanbod van leesboeken en informatieve boeken  Ondersteuning bij leesactiviteiten(voorlezen in de bus of klas, voorleesontbijt,organisatie rondom leesprogramma’s)

7 OnderwijsServicebus Themagericht  Losse thema’s op verzoek van de school  Leskisten van derden ( GGD, MICMEC etc.)  Digitale leskisten  “themabus” project water

8 OnderwijsServicebus Voorbeelden van thema’s :  Water: watersnood, Deltawerken  Seizoenen  Oosterschelde  Veiligheid – Politie - Verkeer  Duurzaamheid  Omgaan met geld  Milieu  2e Wereldoorlog

9 OnderwijsServicebus

10 Surface table:  Leren samenwerken  Samen leren  Fun en motiverend

11 OnderwijsServicebus mediawijsheid/mediacoach op de bus Media zijn niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen en invloeden? De mediacoach als spin in het web. De coach begeleidt leerkrachten bij initiëren van projecten en ondersteunt leerlingen. Ict-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik

12 OnderwijsServicebus  Didactisch lesmateriaal voor leerkrachten.  Speel-leermaterialen  Aanschouwelijk lesmateriaal

13 OnderwijsServicebus Hoe: Samen met  Het onderwijs ( klankbordgroep, contactpersoon per deelnemende school)  De onderwijsbibliotheekdienst  De basisbibliotheken  De samenwerkingspartners

14 OnderwijsServicebus De samenwerkingspartners o.a: Regionaal pedagogisch centrum Zeeland Mileu Educatieve Centra - Nationaal park Oosterschelde Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst – Centra voor jeugd en gezin Veilig verkeer Nederland Bureau Halt – Politie Zeeuws Museum, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archief, Centra voor cultuureducatie

15 OnderwijsServicebus De OnderwijsServicebus als 1 centraal loket voor het onderwijs. Gericht aanbod dat aansluit bij de kerndoelen voor kinderen en leerkrachten Beschikbaar stellen van leskisten van andere organisaties Gekwalificeerd personeel ter ondersteuning van de leerkracht Bundeling van informatie van allerlei organisaties

16 OnderwijsServicebus

17

18

19

20

21 De OnderwijsServicebus komt naar u toe in 2011 Dank voor uw aandacht


Download ppt "OnderwijsServicebus. De OnderwijsServicebus is een mobiele mediatheek ter ondersteuning van het onderwijs in kleine kernen."

Verwante presentaties


Ads door Google