De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Dijk van een Kust

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Dijk van een Kust"— Transcript van de presentatie:

1

2 Stichting Dijk van een Kust
Stichting opgericht door ISW gemeenten Doelstelling vanuit economisch perspectief Promotie Waterland/LH via T&R/cultuur Markermeerdijk is verbindend element 1e editie 2009 Windstilte In 2012 evaluatie en nieuw bestuur 2e editie: Herdenking watersnood 1916 Water Kust Land

3 De doelstellingen van het project
Bewoners, bezoekers, organisaties en bedrijven in de regio Waterland (Laag Holland) vieren een jaar lang dat ze droge voeten hebben en houden met activiteiten op gebied van sport, spel cultuur, kunst, educatie, ecologie,historie etc Promotie van Laag Holland Platform bieden voor presentatie van innovatieve ontwikkelingen in Nederland op gebied van waterbeheersing en ecologie

4 Wat willen we bereiken? Alle organisaties en verenigingen van gemeenten in regio Waterland doen in samenwerkingsverband mee met de herdenking-toekomstvisie Groot aantal deelnemers en positieve waardering voor de activiteiten Meer kennis over waterbeheersing en groter draagvlak voor noodzakelijke maatregelen voor dijkversterking Hogere bezoekersaantallen in Laag Holland (Inter)nationale aandacht voor Nederlandse waterwerken

5 Wie zijn onze partners? Culturele organisaties in Laag Holland e.o. zorgen voor een aan/inpassing van hun programmering 2016 gericht op de watersnoodramp 1916 en de gevolgen daarvan Instellingen uit het maatschappelijk middenveld organiseren specifieke activiteiten vanuit hun eigen organisatie en ontwikkelen tools voor 2016 Organisaties uit het bedrijfsleven en de wetenschap organiseren workshops en symposia over water, waterbeheersing, milieu, klimaatverandering Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden verzorgen specifieke programma´s rond de herdenking in Laag Holland

6 Onze werkwijze Aansluiting zoeken bij bestaande lokale en regionale initiatieven 5 programmalijnen om lokale initiatieven te ondersteunen, te verbinden en te verbreden (Podiumkunst, Beeldende kunst, Erfgoed, T&R en Waterbeheersing/ecologie) Trekkers vormen projectteam met ondersteuning vanuit de Stichting DveK

7 Wat kan de stichting Dijk van een Kust bieden?
Inspiratiebijeenkomsten met deelnemende partners Onderlinge afstemming van een jaarrond cross-over programma Faciliteiten voor gezamenlijke publiciteit en promotie (website, logo, apps etc) Ondersteuning bij lokaal overstijgende subsidieaanvragen

8 Regionale ideeën Langs de hele kust verbranding van de Waterwolf op 13-1 Openingsfestijn bij FC Volendam Kunstproject langs de nieuwe fietsroute langs de Markermeerdijk Hoogwerkers langs de dijk om hoogteverschil te ervaren etc

9

10 Stand van zaken Bestuurlijk draagvlak bij provincie en ISW gemeenten
2 inspiratiebijeenkomsten met tal van ideeën Her en der al uitwerking concrete plannen Lokale herdenkingscomités in oprichting Interesse bij andere partijen voor samenwerking Inrichting van de organisatie met stevige projectgroep en CvA (Dijkwachten) Samenwerkingsverband met BTLH Huidige kwartiermakers maken plaats voor regionaal bestuur

11 www.eendijkvaneenkust.nl Contact: Jetty Voermans jvoerman@xs4all.nl
/


Download ppt "Stichting Dijk van een Kust"

Verwante presentaties


Ads door Google