De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FysioGroepTwente : Ondersteunen, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FysioGroepTwente : Ondersteunen, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010."— Transcript van de presentatie:

1 FysioGroepTwente : Ondersteunen, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010

2 Voorgeschiedenis: Stand van zaken Fysiotherapie in Twente medio 2009 Onvoldoende kennis kansen/ bedreigingen integrale bekostiging Allerlei verschillende initiatieven en/of pilots Weinig uniforme werkwijze, ondanks richtlijnen/ protocollen Geen of onvoldoende onderlinge afstemming Geen overkoepelend regionaal samenwerkingsverband Geen centraal aanspreekpunt

3 Nut en noodzaak van regionale monodisciplinaire samenwerking: Bundelen en delen van kennis en ervaring Onderlinge afstemming en coördinatie Efficiëntere inzet van tijd en middelen Behoud van kwaliteit Regie ligt bij de eigen beroepsgroep Centraal aanspreekpunt voor eigen beroepsgroep Eén gesprekspartner voor andere partijen

4 Initiatief tot regionaal monodisciplinair samenwerken: FysioGroepTwente Regionaal doen wat beter samen gedaan kan worden Lokaal doen wat beter op maat gedaan kan worden

5 Regionaal monodisciplinair samenwerken als FysioGroepTwente  Behoud eigen identiteit aangesloten fysiotherapeuten essentieël  Tussenstap op weg naar multidisciplinaire regionale samenwerking

6 FysioGroepTwente: proces tot september 2010  Kartrekkersgroep geformeerd  Daarbij gelet op  - geografische spreiding  - aansluiting bij al bestaande netwerken in de regio  Taken onderling verdeeld

7 FysioGroepTwente: proces tot september 2010 (2)  Drie plenaire vergaderingen met Kartrekkers Twente  Gesproken over- nut en noodzaak samenwerkingsverband - taken en taakafbakening - missie en visie - knelpunten - verschillende rechtsvormen - financiën - tijdpad

8 FysioGroepTwente: proces tot september 2010 (3)  Advies ingewonnen: - KNGF / RGF - nieuwe regionale samenwerkingsverbanden fysiotherapeuten - juristen  Feedback en mandaat gevraagd: - bij bestaande fysiotherapeutische netwerken in de regio - bij zoveel mogelijk collega’s in Twente

9 FysioGroepTwente: proces tot medio september 2010 (4)  Informele Vereniging “FysioGroepTwente”opgericht om KvK inschrijving te kunnen doen Bankrekening te kunnen openen Startkapitaal te verzamelen Juridisch advies in te kunnen winnen Website te kunnen bouwen

10 FysioGroepTwente: Proces tot september 2010 (5)  Juridisch advies ingewonnen over verschillende rechtsvormen: - Stichting - Coöperatie - BV - Maatschap  Oriëntatie op verschillende invalshoeken: - voordelen/ nadelen - NMA / NZA - BTW - zeggenschap - aansprakelijkheid

11 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Een regionale organisatie van en voor fysiotherapeuten in Twente Een coöperatie waarbij de algemene ledenvergadering de koers van de organisatie bepaalt

12 Waarom een Coöperatie FysioGroepTwente ?  Democratisch: - de leden bepalen de koers van de organisatie - de leden kiezen het bestuur  Toetreding op maat: - individueel, praktijk, B.V. - geografisch bepaalde netwerken - vakinhoudelijke netwerken - mono- en multidisciplinaire netwerken  Flexibel toe- en uittreden is mogelijk  Aansprakelijkheid kan volledig uitgesloten worden  Groeiscenario mogelijk : “open architectuur”

13 Waarom een FysioGroepTwente U.A? U. A. = Volledige uitsluiting van aansprakelijkheid

14 Doelstelling Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Ondersteunen, delen en verbinden Dienstverlening op concrete onderdelen van de praktijkvoering Vakinhoudelijk samenwerken op basis van zorgstandaarden

15 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Ondersteunen Bundelen van regionale kennis en ervaring Regionale coördinatie en differentiatie Verbetering en verspreiding van bestaande producten Ontwikkelen van nieuwe producten Efficiëntere inzet van tijd en middelen Borgen en verbeteren van kwaliteit ICT, Kwaliefy, scholing Onderhandelen met zorgverzekeraars

16 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Delen Delen van kennis en ervaring Delen van protocollen, regionale zorgstandaarden Delen van bestaande faciliteiten Inrichten van nieuwe faciliteiten Delen van medewerkers, onderhandelaars, deskundigen Gezamenlijke scholing, inkoop

17 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Verbinden Twents samenwerkingsverband Democratisch, transparant, open, toegankelijk Regie bij de eigen regionale beroepsgroep Samen sterk Centraal aanspreekpunt voor eigen beroepsgroep Eén gesprekspartner voor andere partijen

18 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Structuur Algemene ledenvergadering kiest klein bestuur Algemene ledenvergadering bepaalt de algemene koers Compacte directie en secretariaat voeren die uit Bestuur stuurt aan en bij, controleert Subgroepen bepalen eigen koers Vertegenwoordigers subgroepen vormen stuurgroep Directie en secretariaat zorgen voor coördinatie Directie, bestuur en stuurgroep stemmen onderling af

19 Lidmaatschap FysioGroepTwente  Getrapt : een sober algemeen lidmaatschap op praktijkniveau  Modulair: een gedifferentieerd lidmaatschap op individueel niveau  Afhankelijk van omvang van individueel gebruik

20 Lidmaatschap FysioGroepTwente Toelatingseisen  Voor het algemeen lidmaatschap: - Big-registratie als fysiotherapeut - Werkzaam in Twente  Voor de vakinhoudelijke groepen op basis van o.a. - doelgroepen - kwaliteit - opleiding/ scholing - inrichting/ voorzieningen

21 Algemeen Lidmaatschap FysioGroepTwente Bekostiging van  Secretariaat  Website  Directeur  Bestuur Kosten per praktijk per jaar circa € ???

22 Modulair lidmaatschap FysioGroepTwente  Een gedifferentieerd lidmaatschap op individueel niveau  Afhankelijk van de omvang van het individueel gebruik: - wel of geen deelname aan vakinhoudelijke groepen - aantal vakinhoudelijke groepen - gebruik van bestaande protocollen - gebruik van scholing, ICT, gezamenlijke inkoop - gebruik van specifieke deskundigen, b.v. onderhandelaar  Kosten afhankelijk van de kosten van specifieke onderdelen

23 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Nog te nemen stappen  Jurist: - NMA - BTW  Notaris: - Statuten en huishoudelijk reglement - Oprichtingsakte  Ledenregistratie  Algemene Ledenvergadering bijeenroepen  Bestuur kiezen, opdracht formuleren

24 Coöperatie FysioGroepTwente U.A. Nu al van start: Beweegprogramma’s 2011

25 Vragen? Reacties?

26 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "FysioGroepTwente : Ondersteunen, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google