De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek

2 AGENDA  Ontvangst en opening door voorzitter Rene.  Landelijke ontwikkelingen door Johan Peeters, voorzitter RGF Maasvallei.  Aanleiding en proces tot nu toe door Jos.  Missie/visie/doelstellingen door Bert.  Presentatie/toelichting website door Paul.  Presentatie Meditta door Jos Cober, Alg. dir.  Vragen beantwoorden door bestuur FyWest.

3 DE AANLEIDING Fysiotherapie  vrije markt  kansen/bedreigingen Kansen benutten } = samen werken } = samen werken Bedreigingen het hoofd bieden (vanuit IOF)  behoud eigen positie behoud eigen positie

4 DE AANLEIDING Kansen? De markt blijkt weerspannig: Benutten kost veel tijd/moeite (terwijl het gewone werk doorgaat) om: - een product te ontwikkelen - in kaart brengen wat is de regelgeving? wie is wie? wie is wie? Bovendien: zeer beperkte naamsbekendheid

5 DE AANLEIDING Bedreigingen? Ook mogelijkheden voor andere serieuze marktpartijen met professionele managers: - goed inzicht in de markt (gemeente - WMO / verzekeraar - DBC) (gemeente - WMO / verzekeraar - DBC) - goed inzicht in de veranderende zorgvraag (toename chronici / complexere zorgvraag) (toename chronici / complexere zorgvraag) - beschermen (ook) eigen positie Bovendien: wel naamsbekendheid

6 DE AANLEIDING Het dreigt niet goed te gaan: AZM  PAV Orbis  Oefengroepen diabetici Kunnen we dat niet zelf? Even goed? De macht van het getal.

7 DE AANLEIDING FKB + John  collega’s FKB + John  collega’s  RGF / Johan  Rene  RGF / Johan  Rene  Beyaert  Beyaert  Missie/visie/doelstellingen  Blauwdruk voor een professionele organisatie in 2010?

8 MISSIE o Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten in W-M. o Ontwikkelt en biedt regionaal gespreide zorg en producten. o Behartigt belangen aangesloten praktijkhouders. o Hét aanspreekpunt voor eerstelijns fysiotherapie in W-M.

9 VISIE o Regiodekkend samenwerkingsverband. o Uniforme uitstraling. o Onderscheidt zich door innovatief, professioneel en kwalitatief handelen

10 VISIE (vervolg 1) o Is dé gesprekspartner en hét aanspreekpunt voor fysiotherapeutische eerstelijnszorg in W-M. o Gezamenlijk fysiotherapeutische producten ontwikkelen en implementeren. o Nadruk ligt in eerste instantie op de zorg voor chronisch zieken, ouderen en post- operatieve zorg.

11 VISIE (vervolg 2) o Bij doelgroepen (chronisch zieken, ouderen, post-operatieve zorg) participeren in multidisciplinaire zorgprogramma’s (DBC’s). o Fysiotherapeutische zorg vormt hiervan een onderdeel in de vorm van beweegprogramma’s.

12 VISIE (vervolg 3) o Fysiotherapeutische zorg volgens wetenschappelijke inzichten en standaarden vorm gegeven. o Afspraken worden hierbij gemaakt over de kwaliteit van zorg én de inzichtelijkheid die deze zorg moet hebben.

13 VISIE (vervolg 4) o Ook zal FyWest nieuwe producten in de markt zetten aansluitend op veranderende behoeften in de samenleving. o Deze zullen in gezamenlijkheid vormgegeven worden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen én betrokken zorgverleners.

14 DOELSTELLINGEN (2008) o Op 1 december 2008 zullen verkennende gesprekken gevoerd zijn met relevante zorginstellingen in W-M, w.b. toekomstvisie, beleid en afstemming in ketenzorg (DBC’s). o Op 1 januari 2009 vormt FyWest een rechtspersoon waarin een substantieel aantal van de praktijkhouders in W-M participeert.

15 DOELSTELLINGEN (2009) o 30 juni 2009 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan diabetespatiënten, binnen DBC/zorgketen (regionaal gespreid in W-M). o 30 juni 2009 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten, binnen DBC/zorgketen (regionaal gespreid in W-M).

16 DOELSTELLINGEN (2009) o 1 januari 2010 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan mensen met THP en TKP, binnen DBC/zorgketen met andere ketenpartners. o 1 januari 2010 FyWest staat er als organisatie én is een volledig operationele instelling, die als volwaardige marktpartij de fysiotherapie en m.n. de praktijkhouders, in o.a. de ketenzorg in de W-M vertegenwoordigt.

17 HOE NU VERDER?  FyWest als BV! Waarom!  2e Bijeenkomst 18-11-2008 (met notaris!)

18 COMMUNICATIE  Onze website:  Onze website: www.fywest.nl  Ons emailadres: info@fywest.nl  Vragen zoveel mogelijk via email. Via website onder “contact”  vraag online

19

20 WEBSITE  Op onze website staat allerlei informatie m.b.t. FyWest. Voor leden en niet-leden.  Aanmelden als lid kan via het invullen van het vragenformulier bij “contact”  Onder “leden” vindt men informatie en de downloads. Hier is ook deze presentatie te vinden.

21 WEBSITE  Ook bestaat er een forum waar o.a. de verschillende vragen met de antwoorden te vinden zijn.  De werkgroepen kunnen hier met elkaar communiceren.

22 MEDITTA  Presentatie door Jos Cober, Algemeen directeur Meditta.

23 NOG VRAGEN?  Paneldiscussie

24 Bedankt voor uw aandacht en tot 18 november 2008


Download ppt "Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek."

Verwante presentaties


Ads door Google