De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 agrarische familie’s Grote boerderijen

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 agrarische familie’s Grote boerderijen"— Transcript van de presentatie:

1 2 agrarische familie’s Grote boerderijen Brandkast van Rabobank (basis) Familiedrama’s: Psychose Ton < medicatie Hans langs het randje Michiel redt het wel en zoekt zijn eigen weg (pionieren)

2 Bestuurlijke informatiekunde & Bedrijfseconomie
USA: Harvard van de Mid-West 4 maanden worstelen om aan te sluiten Donderdagavond: niemand naar de kroeg Volvo + mountainbike + tentje Veel logeeradressen,

3 Traineeprogramma GAS: Are you interested In studeerkamer begonnen 2 jaar: 18 medewerkers Verkeerde kant van de tafel IPO: USA: 9-11 Obvion keten gerealiseerd Project- en programmamanagement In de kelder: De nieuwe verzekeraar = De nieuwe bank Rabobank als missionaris RvB: tientallen miljoenen > kredietcrises. 7 jaar laten….. CBA: MT nieuwe dingen Niet mijn omgeving (politiek, klant niet centraal)

4

5 Wat gebeurt er? Groei chronische aandoeningen “De kwaliteit van de zorg zal als gevolg van het bijna onoplosbare tekort aan menskracht, in het bijzonder in de verzorging van ouderen, ernstig tekortschieten.” Multi- morbiditeit Aantal patiënten en zorgvraag neemt toe Groei chronische aandoeningen (+50% in 10 jaar) Multimorbiditeit stijgt door toename ouderen Diagnose chronische aandoening op jongere leeftijd gesteld Maar tekort aan personeel dreigt Groepen patiënten willen eigen gezondheid managen Patiënt: 70% ouderen = multimorbide Zorggroepen breiden uit en professionaliseren Zorggroepen gaan meer aandoeningen aanbieden Geïntegreerde zorgaanpak stijgt Organisatiegraad stijgt Maar, kwaliteit en uitkomsten zijn sterk wisselend Onzekerheid in financiering Macro dreigt een financieringsprobleem Zorginspectie is op zoek naar procescompliance Verzekeraars overwegen andere financiering Financiering: VZ: huidige prijzen zijn onhoudbaar • Samenwerking is onderdeel van de zorgstandaarden. Zorgvuldige communicatie en informatie is verplicht onderdeel hiervan. Praktisch dus een KIS. Zorginspectie: zorggroep is aanbieder. Dit jaar verkenning met 20 zorggroepen Kosten en financiering Capaciteitstekort Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

6 Visie op chronische zorg
Geïntegreerde zorg Zorg op maat Transparantie Toekomst = geintegreerde zorg & zelfmanagement. NZA & LHV. In het beleid van VWS staat samenwerking in de gezondheidszorg voorop (VWS 2011). Daarbij wordt integrale zorgverlening op basis van zorgstandaarden, richtlijnen en individuele zorgplannen als bouwsteen gezien. (NHG) Zelfmanagement: rol van de patient zal gaan veranderen  onderdeel behandelteam, regisseur eigen aandoening Patiënt: 70% ouderen = multi-morbide Financiering: VZ: huidige prijzen zijn onhoudbaar Lichtere processen + betrekken patiënt: Van specialisat naar specialist op afstand Van huisarts naar paramedici Naar patiënt Verantwoording: Resultaten nu nog sterk wisselen Zorginspectie: zorggroep is aanbieder. Dit jaar verkenning met 20 zorggroepen. Procescompliance wordt hot item Inspectie: Zorgveld moet eenduidige afspraken maken over uitwisseling patiëntinformatie en gebruik van ICT daarbij. Actueel en compeet dossier. 1 dossier! Betrekken patiënt Lichtere processen

7 #1: Zorg op maat Een protocol is goed voor de gemiddelde patiënt, maar niemand is gemiddeld Diabeet van 25 ≠ kwetsbare oudere 55+ = multi morbide 20-30 bereidt tot zelfmanagement

8 x De spagaat van de zorg Proces resultaat Zorgverleners
Thoon/Van Ict naar iCt Zorgverleners Proces efficiency verzekeraars

9 Massa-Individualisering: iedereen een eigen behandelplan
Proces resultaat Thoon/Van Ict naar iCt Proces efficiency

10 #2: Geïntegreerde zorg Hoe gaat u dit regelen?
Aanname: huisarts delegeert zorg aan POH, blijft medisch-eindverantwoordelijk Groeit continue: Ouderenzorg: mantelzorger GGZ: verslavingsdeskundig

11 #3: Vraaggestuurd Wachten voor een verkeerslicht of de eenvoud van de rotonde? Wat kiest u? Hiervoor: explosie van mogelijkheden = complex. Bijv. diabeet > CVRM > depressie Logistiek: Veldhoven naar Centrum eindhoven = overdag=30, spits = 30 en ‘s avonds 25 minuten Retour: rotondes minuten. Plus goedkoper: techniek + verkeerslichtplannen. Innovatie = dubbele rotonde > 1 ½ *capaciteit 2 routes: Standaard, top down. Verkeerslicht bepaalt het ritme. Verzekeraars, standaard voor iedereen gelijk. Aantal mogelijkheden beperkt (# stoplichten, volgorde, hoe lang op groen) Sneller = Zelf sturen + spelregels: zelf opletten (= uw professionaliteit) + op rotonde gaat voor. Oneindig veel mogelijkheden (# auto’s, elk moment, in elke volgorde). Toekomst mogelijkheden exploderen (ouderen, zelfmanagement, specialisatie) Verschil concurrent: Caresharing = geen logistiek Vitalhealth = stoplichten (=baan á la SAP)

12 Zorgprogramma op maat Maak uw eigen zorgprogramma met de “blokkendoos”
Configuratie: Zorgprogramma’s: Welke modules (consulttypen, verwijzingen) Wie doet welk blokje Verplicht, vrijwillig Hoe vaak Locatie Lab: meetwaarden Blokjes: Consulten Communicatie met ketenpartners Telezorg PFA Vragenlijsten Als vastgelegd, dan rapporteerbaar: Evt. aanpassingen om Menzis te rapporteren included DM2, COPD, Astma, CVRM, GGZ, Ouderenzorg

13 Hoe werkt de keten? 3 3 HIS 4 1 2 Huisarts Ketenpartner Laboratorium
POH Patiënt

14 Klanten Partners Aandeelhouders
Even voorstellen Klanten Partners Afgelopen jaar flinke groeistap: 350 HA – 100 K patiënten 2 klanten > verplicht Klanten: PoZoB + DOH = aangesloten. Nu naar verplicht RCH in aansluiting Betrouwbaarheid: BeeOne: 40 ICT’ers Team: 12 man MedicInfo: MGP (enige) + medische kennis Aandeelhouders

15 Kerncijfers 2009 2010 2011 2012 Klanten 1 3 Patiënten 100 K
Medewerkers 2 4 Omzet (* 1000) 60 250 400 1400 Resultaat (* 1000) -500 -284 - Hiervoor: explosie van mogelijkheden = complex. Bijv. diabeet > CVRM > depressie Logistiek: Veldhoven naar Centrum eindhoven = overdag=30, spits = 30 en ‘s avonds 25 minuten Retour: rotondes minuten. Plus goedkoper: techniek + verkeerslichtplannen. Innovatie = dubbele rotonde > 1 ½ *capaciteit 2 routes: Standaard, top down. Verkeerslicht bepaalt het ritme. Verzekeraars, standaard voor iedereen gelijk. Aantal mogelijkheden beperkt (# stoplichten, volgorde, hoe lang op groen) Sneller = Zelf sturen + spelregels: zelf opletten (= uw professionaliteit) + op rotonde gaat voor. Oneindig veel mogelijkheden (# auto’s, elk moment, in elke volgorde). Toekomst mogelijkheden exploderen (ouderen, zelfmanagement, specialisatie) Verschil concurrent: Caresharing = geen logistiek Vitalhealth = stoplichten (=baan á la SAP)

16 KISmarkt blijft groei, maar met onzekerheden
Aantal cliënten en zwaarte stijgen Aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt sterk (+50% in 10 jaar) Multi-morbiditeit stijgt snel door toename zeer ouderen Zorggroepen breiden uit en professionaliseren Groei aanbod zorgprogramma’s houdt aan Organisatie graad en KIS penetratie stijgt van 30% Maken zich zorgen over tekort aan personeel Willen patiënten online inzicht en informatie geven (stapsgewijs) meer aandacht voor procesmanagement Zorggroepen willen patiënt meer betrekken en inzicht geven Onzekerheid t.a.v. financiering houdt aan Onzekerheid in financiering Macro: door sterke toename (mn CVRM) dreigt een financieringsprobleem VWS Verzekeraars: overwegen betaling naar uitkomsten en procescompliance Bron: MedicInfo 2011, RIVM 2012

17 Er zijn circa 105 zorggroepen, maar dit is geen homogene groep
Grote verschillen in omvang van de zorggroep Omzet van € 6ok tot € 5 M DMU: Directeur medisch en bedrijfsmanagement Huisartsen Adviseurs en gebruikers secundair Overgrote deel nog alleen diabetes actief en zijn bezig met implementatie van 2e zorgplan Grote verschillen in IT volwassenheid en IT uitgaven. Klein deel beschikt over gedeelde infrastructuur of KIS Norm IT uitgaven: ca. 5% van de omzet. Nu 6-7% met KIS Bron: IC25, MedicInfo, 2011

18 Marktgroei in conservatief en groeiscenario
Positie zorggroep onduidelijk Huisartsen blokkeren innovatie en transparantie uit onvrede over financiering Verdikking en vergrijzing VGZ eist KIS Meer zorgprogramma’s, meer ketenpartners Kwaliteit KIS aanbod neemt toe

19 Vragen Zelfstandig groeien of nieuwe partner zoeken?
Hoe commercieel groeien t.o.v. grotere spelers?


Download ppt "2 agrarische familie’s Grote boerderijen"

Verwante presentaties


Ads door Google