De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loket Leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio Deelsessie over regionale samenwerking beleid en uitvoering leerlingenvervoer P.C. Verburg sr. beleidsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loket Leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio Deelsessie over regionale samenwerking beleid en uitvoering leerlingenvervoer P.C. Verburg sr. beleidsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Loket Leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio Deelsessie over regionale samenwerking beleid en uitvoering leerlingenvervoer P.C. Verburg sr. beleidsadviseur

2 Inhoud  Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio  Historie in samenwerking doelgroepenvervoer  Proces naar een gezamenlijk loket Oosterschelderegio  Werking in praktijk sinds 1 mei 2011  Resultaten  Toekomstperspectief  Randvoorwaarden /aandachtspunten

3 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)  Gemeenschappelijke Regeling van 7 gemeenten: - Borsele - Goes - Kapelle - Noord-Beveland, - Reimerswaal, - Schouwen-Duiveland, - Tholen  160.000 inwoners  GR bestaat al 25 jaar

4  SWVO voert beleids- en uitvoeringtaken uit voor gemeenten en regelt o.a. de inkoop en het beheer van WMO voorzieningen (doelgroepenvervoer, hulpmiddelen,huishoudelijke hulp).  Andere taken van SWVO zijn o.a.: –Regionale inkoop/beheer Algemeen Maatschappelijk werk –Voorbereiding/ontwikkelen regionaal Gezondheidsbeleid en Jeugdbeleid –Inkoop van educatie (volwasseneducatie/cultuureducatie) –Regionale afstemming op terrein van Bibliotheekwerk, Kunstuitleen jeugdbeleid- jeugdzorg Meer info via website www.swvo.nl www.swvo.nl  Bureau SWVO: 12 fte’s, begroting € 36 mln. SWVO (vervolg)

5 Historie in samenwerking doelgroepenvervoer  Gezamenlijke en gebundelde aanbesteding doelgroepenvervoer in 2007 (AWBZ, Leerlingenvervoer en WMO-vervoer) vanuit gedachte kwaliteitsverbetering en efficiëntere inkoop (schaalvoordeel)  Gezamenlijk beheer en overleg via SWVO waarbij frontofficefunctie bij gemeente blijft en backofficefunctie bij SWVO (aanbesteding

6 Proces naar gezamenlijk Loket LV Aanleiding Ambtelijk behoefte aan meer afstemming over- en borging kwaliteit beleid en uitvoering LV met als doel:  Vermindering kwetsbaarheid  Bereiken van efficiencywinst en kostenreductie  Vergroten expertise leerlingenvervoer  Eenheid in beleid  Een aanspreekpunt voor leerlingenvervoer in regio

7 Proces vervolg Febr 2010: Bestuursopdracht: onderzoek naar gewenste verdergaande samenwerking uitgaande van het centraliseren van processen/activiteiten:  Beschrijving huidige werkprocessen  Inventarisatie huidige omvang, formatie en kosten leelingenvervoer  Beschrijving van benodigde taken/functies bij volledige centralisatie Juni 2010 Advies tot centralisatie van alle beleids en uitvoeringtaken leerlingenvervoer in bestuur SWVO Oktober 2010 Colleges gemeenten nemen besluit over voornemen tot centralisatie beleid en uitvoeringstaken leerlingenvervoer

8 Proces vervolg November 2010-April 2011 Instellen projectteam voor implementatie / nadere uitwerking invulling centralisatie: personeel, werkgeverschap, rechtspositie, mandatering, benodigde iCT en huisvesting Advies GR OR gemeenten 1 april 2011 Definitief besluit gemeenten tot invoering Loket LV + start communicatietraject 1 mei 2011 Loket LV operationeel.

9 Loket Leerlingevervoer werking in de praktijk 4 gemeenten  Ca 380 aanvragen  310 aangepast vervoer overig OV en km vergoeding jaar  Omzet ca. 1,2 mln  Formatie totaal fte 1,65 waarvan nu 0,94 ingevuld.   0,5 fte beleidsmedewerker, 1 persoon   0,33 uitvoering 1 persoon   0,11 secretariaat 2 personen

10 Resultaten  Betere beoordeling (meer afwijzingen en toekenning OV)  Minder bezwaren door zoeken naar passende oplossing  Kostenbesparing  Uniforme regels  Meer tijd voor afstemming met scholen  Herkenbaarheid voor ouders en scholen is vergroot

11 Toekomstperspectief  Aansluiting meerdere gemeenten  Vereenvoudigen aanvraagproces  Nog meer investeren in relatie met scholen /ouders

12 Randvoorwaarden /aandachtspunten voor centralisatie taken leerlingenvervoer  Draagvlak voor samenwerking, ambtelijk en bestuurlijk  Zorg voor regeling voor personeel dat achterblijft bij gemeente (anders verkapte persuitbreiding)  Succes alleen bij gemotiveerd personeel die loket neer wil zetten  Zorg voor inbedding loket leerlingenvervoer in organisatie  Zorg voor goed communicatietraject •Binnen gemeenten/raden tijdens besluitvormingstraject •Naar scholen ouders


Download ppt "Loket Leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio Deelsessie over regionale samenwerking beleid en uitvoering leerlingenvervoer P.C. Verburg sr. beleidsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google