De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO - Communicatie- Inspraak belangenbehartigers Praktijk WMO-adviesraad in de gemeente Brummen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO - Communicatie- Inspraak belangenbehartigers Praktijk WMO-adviesraad in de gemeente Brummen."— Transcript van de presentatie:

1 WMO - Communicatie- Inspraak belangenbehartigers Praktijk WMO-adviesraad in de gemeente Brummen

2 Positiebepaling WMO = Participatiewet Kern: iedereen moet mee kunnen doen. Compensatie bij beperkingen Inspraak door burgers wettelijk verplicht WMO-adviesraad ingesteld door gemeentebestuur. Start:september 2007 Taken: gevraagd en ongevraagd adviseren Drie jaar verder. Centrale vraag nog steeds: Hoe betrekken wij burgers?

3 Organisatie Leden op persoonlijke titel. Structuur en werkwijze vastgelegd in reglement Gebruik van eigen en verkregen expertise Leden als contactpersonen Betrokkenheid en deskundigheid van anderen benutten. Jaarwerkplan en jaarverslag Naar een transparante structuur

4 Contacten Signalen van individuele burgers vertalen naar beleid Wijk- en dorpsraden; ouderenbonden; professionele instellingen als SWB Regionaal Overleg Landelijke koepel van WMO-raden Eigen website:www.wmoraadbrummen.nl Ondersteuning door Zorgbelang Gelderland

5 Belangrijke onderwerpen Advies over gemeentelijke 4-jaren beleidsnota en wmo-verordening. Mantelzorg – onderzoek – werkgroep Wijzigingen/bezuinigingen AWBZ Tarieven en beschikbaarheid PGB Advisering sportbeleid Gesprek met B. en W. over 2010-2014 Communicatie

6 Breed Overleg Ontstaan door Besluit B. en W juli 2007. Functies: afleggen verantwoording; inspiratiebron en klankbordgroep Breed Overleg = verplichting WMO-adviesraad Frequentie en werkwijze Response: aantallen en inhoud Effectief instrument? Wat doen we ermee? Hoe kan het beter?


Download ppt "WMO - Communicatie- Inspraak belangenbehartigers Praktijk WMO-adviesraad in de gemeente Brummen."

Verwante presentaties


Ads door Google