De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in de waterketen Paradigma: Van inhoud naar schaalgrootte en vorm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in de waterketen Paradigma: Van inhoud naar schaalgrootte en vorm."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in de waterketen Paradigma: Van inhoud naar schaalgrootte en vorm

2 Opzet presentatie • Wat vooraf ging in regio Groningen – Noord Drenthe • Strategie • Quick wins: regionaal niveau • Samenwerking in clusters • Vormen van samenwerking per schaalgrootte • Rol management • Ervaringen en adviezen

3 Strategie Doel • Kostenbesparing, Kwaliteitsverbetering en verminderen van Kwetsbaarheid centraal • Van inhoud naar vorm(en), afstemmen op effectieve schaal (clusterniveau, regionaal) • Suboptimale oplossingen vermijden • Management centraal in de samenwerking • Versterken van vertrouwen en kennis-vergroting onderwerpen

4 Quick wins Optimalisatie beheer door regionale samenwerking • Meten en monitoring • Gegevensbeheer en asset management • Afstemming nutsbedrijven • Onderhoudsbestekken, inkoop en aanbesteding • Beleidsontwikkeling en vaststellen gedeelde visie: 5 thema's als ambitie voor nabije toekomst: klant, omgeving, scheiden aan de bron, grondstoffen & energie en medewerkers.

5 Clustersamenwerking • Cluster: meest effectieve schaal voor afstemmen beleid investeringen in GWRP en zuiveringen. • Afstemmen op regionale Quick wins • Samenstelling 8 clusters: – Zuiveringskringen (25 !) – Bestaande gemeentelijke clusters • Vanuit inhoud, van onder af • Afvalwaterplannen opstellen en teams oprichten

6 Voorkeuren voor vormen Uitgangspunt voor vormkwestie:  Vaststellen scope bestuurlijke zeggenschap gezamenlijke samenwerkingsvorm/onderneming Voorkeursvorm clusters • (Starten met) netwerkorganisatie, gebaseerd op convenant. Doorgroei naar concentratie van taak bij gastorganisatie (gunnen bij excelleren) Voorkeursvorm clusters • Privaatrechtelijke SSC met DVO’s; concentratie capaciteit & kennis bij gastorganisatie (of zelfstandig)

7 Rol management • Draagvlak clusterindeling: aanbrengen urgentie en bewustwording perspectieven, belangen, weerstand • Identificeren stakeholders gemeenten en hen in stelling brengen • Verbinding clusters met regionale aanpak (optimalisatie schaal – onderwerp) • Meenemen eigen bestuur in urgentie, proces en doel • Secretarissen en afd.hoofden garanderen capaciteit

8 Ervaringen en adviezen Succes factoren en randvoorwaarden: • Sterke (ook inhoud) projectleiders & ambassadeur • Concretisering 3 K's in output/targets binnen 1 jaar • Bestuurders aangehaakt houden en 'ontwapenen' Valkuilen/dilemma’s: • Proces inhoudelijk goed; traag, geen tussenresultaten • Premature vormdiscussie zonder zicht op inhoud • Zeggenschap niet uitgediscussieerd-> geen draagvlak voor optimale vormen


Download ppt "Samenwerken in de waterketen Paradigma: Van inhoud naar schaalgrootte en vorm."

Verwante presentaties


Ads door Google