De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst mei 2010 voor medewerkers gezondheidscentra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst mei 2010 voor medewerkers gezondheidscentra."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst mei 2010 voor medewerkers gezondheidscentra

2 Visie -Wijkgerichte zorg, zowel preventief als curatief, afgestemd op de populatie in de wijk; -Meerwaarde door korte overleglijnen; -Voor chronisch zieke cliënten regie over de zorg -Open en collegiale samenwerking.

3 Missie De SGH biedt eerstelijnsgezondheidszorg volgens de geldende landelijke richtlijnen en standaarden, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.

4 Kernwaarden gelijkwaardigheid en respect; open communicatie; het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt; steeds gericht op kwaliteit; collegialiteit/teamgeest; ondernemend/innovatief.

5 Financiering gezondheidscentra Vanaf 1987: subsidieregeling; Permanente discussie over afschaffing (o.a. per 01-01-95) Vanaf 1 januari 2006: afbouw subsidieregeling; Vanaf 1 januari 2009: geen subsidie, alleen module.

6 Voorwaarden module geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ) vanaf 2009 Eén aanspreekbare multidisciplinaire organisatie; Output financiering; Zorgprogramma’s; Kwaliteitssysteem; Service niveau.

7 Outputfinanciering Prestatie indicatoren; Jaarverslag.

8 Zorgprogramma’s Diabetes COPD Astma CVRM Bewegingsapparaat Preventie

9 Kwaliteitssysteem Jaarverslag Klachtenopvang MIP/calamiteiten procedures Certificering Cliëntenraadpleging Cliëntenparticipatie

10 Service niveau Continuïteit van zorg; Inzage dossiers bij waarneming; Openingstijden van 8.00-18.00 uur; Telefoon beantwoorden binnen 2 min. (spoed binnen 30 sec.); E-mail consult.

11 Financiële organisatie per 1 januari 2009 -Per discipline, per locatie: minimaal kostendekkend op basis van tarieven beroepsgroepen -GEZ-module: voor administratie, voorwaarden GEZ, aansturen organisatie.

12 2009: -Nieuwe organisatiestructuur, dus: lerende organisatie; -Nieuwe financiële organisatie -Regelmatig overleg over disciplinecoördinatoren over resultaten en begroting; -Resultaat: aanpassing begroting 2010 (bijv. toerekening m2).

13 Resultaat 2009: -Afgesloten met een tekort; -Duidelijkheid over knelpunten; -Reserves aangesproken.

14 Uitgangspunt financiën 2010 Cliënt staat centraal: financiën inzetten voor hulp- en dienstverlening; Non-profit: geen winst oogmerk; Continuïteit van de organisatie, met een eigen vermogen van minimaal 10% van de exploitatie; Normen op basis van richtlijnen NZa; Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Gezondheidscentra; Behoud module Geïntegreerde Eerstelijn; Elke discipline werkt kostendekkend.

15 Inzet module GEZ Uit de module Geïntegreerde Eerstelijn wordt o.a. betaald: - administratie; - management en coördinatie; - kwaliteits- en projectondersteuning; - innovatie; - lidmaatschappen; - certificering; - ARBO en personeelsbeleid.

16 Doelstellingen financieel beleid 2010-2012: financieel resultaat 2010 positief voor elke discipline, per locatie; formatie per 1 januari 2011 conform de landelijke normen; eind 2012 eigen vermogen van 10% van de exploitatie.

17 Bewaking behalen doelstellingen Per maand: - rapportage omzet per discipline per locatie en, waar mogelijk, per medewerker; Per kwartaal: - overzicht resultaat (opbrengsten en kosten); - voorspelling resultaat 2010 (outlook 2010).

18 Resultaat 1 e kwartaal Voorspelling: begroting 2010 wordt behaald, als de huidige trend zich voortzet; Om doelstellingen op langere termijn te behalen: - omzet omhoog om aan normen te voldoen; - omzet omhoog om reserve tot aanvaardbaar niveau aan te vullen.

19 Onduidelijke toekomst Financiering 1 e lijnszorg niet voorspelbaar, door val kabinet; Verwachting: nog grotere macht van zorgverzekeraars; Verwachting: contractering per verzekeraar; Verwachting: behoud module GEZ nog in 2011 en 2012; Verwachting: geen uitbreiding financiering keten DBC’s; Duidelijkheid hierover na verkiezingen.

20 Wat te doen? Geloof in eigen kracht; Klantgericht werken; Service niveau omhoog; Groei aantal ingeschreven cliënten; Andere suggesties???


Download ppt "Informatiebijeenkomst mei 2010 voor medewerkers gezondheidscentra."

Verwante presentaties


Ads door Google