De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter ! Frank Bongers Voorzitter Bogin Apotex Symposium 24 november 2010,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter ! Frank Bongers Voorzitter Bogin Apotex Symposium 24 november 2010,"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter ! Frank Bongers Voorzitter Bogin Apotex Symposium 24 november 2010,

2 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Inhoud 1.Europese Generieke Industrie/Markt 2.Convenant/Transitie periode 3.Situatie 2010 4.Gevolgen Preferentie beleid 5.Toekomstige Ontwikkelingen 6.Quo vadis 2011 en daarna?

3 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter 1.Europese Generieke Industrie/Markt

4 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Kengetallen EU Generieke Industrie: •Aantal generieke bedrijven > 1000. •Medewerkers: 150.000. •Besparingen op EU niveau: 30 miljard €. •50% van volume,18 van de kosten. •Ook ontwikkeling nieuwe formuleringen •Niet te vergeten: Bio-similars! Een van de meest competitieve sectoren in EU!

5 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter

6 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter

7 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter

8 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter

9 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter

10 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter

11 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter 2. Convenant/Transitie periode

12 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Van overheidsregulering naar marktsturing. •Discussie over rol en honorering apotheekhoudende. •Streven om kortingen verregaand te beperken. MAAR: •Geen besluit over vorm van gereguleerde marktwerking. •Geen overeenstemming honorering. apotheekhoudende. •Sterke uitbreiding preferentie.

13 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter 3. Situatie 2010

14 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Prijzen generieke geneesmiddelen fors gedaald. •Sterke afname kortingen op apotheek niveau. •Verhoging Rx regelvergoeding. •Nog steeds sterke overheidssturing markt. •NZa van marktmeester tot marktregelaar. •Uitstel marktwerking tot wanneer of afstel? •Nieuwe vormen van (preferentie) beleid door Zorgverzekeraars.

15 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter 4. Gevolgen Preferentie beleid

16 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Toename discontinuïteit van levering van geneesmiddelen en dus klachten patiënten over frequent wisselen van “verpakking”. •Patiëntenvertrouwen daalt met als gevolg zorgen over effecten op therapietrouw. •Terugtrekking van producten door fabrikanten. •Discussie over kwaliteit generieke geneesmiddel.

17 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Prijzen generieke geneesmiddelen tot op bodem gedaald(KNMP persbericht). •Gemiddelde AIP prijs nu < 3 € ! (maandverpakking!) • Zorgen over levensvatbaarheid generieke industrie, ook in EU. •UK: discussie over “sustainability of Generic Industry”

18 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Eenzijdige focus op prijzen generieke geneesmiddelen. ( 60 % volume, 10 % kosten) •Problemen met logistiek planning industrie. •Te weinig focus op zinnig en kostenbewust voorschrijven. •Toename administratieve last apotheekhoudende en meer tijd nodig voor uitleg aan patient. MAAR OOK:

19 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter MAAR OOK: •Risico van minder nieuwe generieke introducties. •Gevolgen voor ontwikkeling en introducties van bio-similars? •Gevolgen beschikbaarheid in noodsituaties? •Ontstaan van monopolies of oligopolie?

20 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter 5. Toekomstige Ontwikkelingen

21 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Patiënt begrijpt het allemaal niet meer. •Onduidelijk of marktwerking doorgaat of tenminste in welke vorm. •Onduidelijk op welke termijn welke volgende stappen (kunnen) worden genomen. •Discussie over GVS hervormingen, uitsluitingen, beperkingen in voorschrijven,therapeutische substitutie. Maar wat zijn effecten daarvan voor de patiënten?

22 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Worden we een geneesmiddelen “spotmarkt”? •Focus zou moeten liggen op kwaliteit zorg voor patient. •Kwaliteit bevorderen van goed voorschrijven en afleveren (farmaceutische zorg) geneesmiddel! •Wat zijn de effecten van ketenzorg en functionele aanspraken?

23 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter •Accent zou moeten liggen op “markt” met competitieve prijzen door marktwerking en niet in uitsluiting van generieke leveranciers •Accent zou moeten liggen op beter voorschrijven door zorgverlener volgens eigen richtlijnen.

24 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter 6. Quo vadis 2011?

25 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Contouren oplossingsrichting •Uitgangspunt bij beleid moet de patiënt zijn. •Patiënt is gebaat met een helder geneesmiddelenbeleid, gericht op zinnig en kosteneffectief gebruik geneesmiddelen. •Uitwerking van het LTP VWS gericht op betere marktdynamiek is dringend noodzakelijk! Samenwerking met betrokken partijen, waaronder ook patiënten, essentieel.

26 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Contouren oplossingsrichting •Continuïteit en kwaliteit van aanbod is voorwaarde. •Om kosten te beperken is introductie en gebruik van nieuwe generieke geneesmiddelen en bio- similars essentieel. •Geen marktwerking op basis van uitsluiting •Maar door juiste marktdynamiek en afspraken marktwerking stimuleren.

27 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Contouren oplossingsrichting •Voor laaggeprijsde (generieke) geneesmiddelen geen preferentiebeleid. (KNMP,11-11-2010) •Preferentiebeleid achter de hand houden voor ongewenste prijsontwikkeling. •Beter gebruik generiek geneesmiddel door voorschrijven volgens standaarden, dus vaak starten met een (gouden standaard) generiek geneesmiddel?? Noot: bij 5% meer generiek voorschrijven, met behoud van kwaliteit, is 200 mio € te besparen!

28 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Contouren oplossingsrichting •Afspraken tussen apothekers en zorg- verzekeraars over vergoeding voor (inkoop van) geneesmiddelen door bv stimulans systeem en verbod op kortingen, of door andere afspraken over verrekening geneesmiddelenkosten ? •Goede, patiëntgerichte afspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars over vorm en kwaliteit farmaceutische zorg.

29 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter Contouren oplossingsrichting •Duidelijke afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners (1 e en 2 e lijn) over voorschrijven op praktijk (macro) niveau •Duidelijke afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over kwaliteit van (geneesmiddelen) zorg? •Gezamenlijke inzet ter realisatie mogelijke besparingen in geneesmiddelengebruik. (waaronder ook gebruik bio-similars). •Actieve rol apotheekhoudende hierin!

30 Apotex Symposium 24 november 2010 Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter! Dank u voor uw aandacht. Vragen? Frank Bongers Voorzitter Bogin


Download ppt "Gebruik Generiek Geneesmiddel kan altijd Beter ! Frank Bongers Voorzitter Bogin Apotex Symposium 24 november 2010,"

Verwante presentaties


Ads door Google