De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van makerij naar orthopedische dienstverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van makerij naar orthopedische dienstverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Van makerij naar orthopedische dienstverlening
ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 Van makerij naar orthopedische dienstverlening dr. ir. Che Hsin Falkenström Directeur OIM Orthopedie

2 Deze presentatie Korte schets huidige markt
Kostenontwikkeling in de gezondheidszorg Analyse markt orthopedische hulpmiddelen Kansen en bedreigingen Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

3 1. Korte schets huidige markt
Omvang van de markt 2004 Pro- en orthesen Orthopedische schoentechniek & voetzorg Compressie-therapie Markt Eur ,- Eur ,- 135 Orthopedische instrumentmakerijen 95 orthopedische schoenmakerijen Meer dan 200 leveranciers van TEK Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

4 Kostenontwikkeling in de gezondheidszorg
BNP Kosten 10% duurste verzekerden 1953 Eur ,- 3% 43% 2003 Eur ,- 13% 70% 2040 30% ? Loyaliteitsprincipe onder druk Prijsdruk Samenstelling pakket? Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

5 3. Analyse markt orth. hulpmiddelen
Typering van de veranderingen in de branche Van gereguleerde markt naar marktwerking Van aanbod gedreven naar vraag gedreven markt Toename conjunctuurgevoeligheid Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

6 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen
Rol zorgverzekeraar Deregulering: regie bij zorgverzekeraars Adequaatheidsbeginsel, transparantie Marktwerking: profilering in de markt Nieuw bekostigingssystematiek Wie betaalt, die bepaalt Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

7 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen
Innovatie behandeling en monitoring Betere behandeling diabetes patiënt Ontwikkeling behandelings en monitoringsmethodieken Minder amputaties (relatief) Amputaties op hogere leeftijd Toename orthesevoorzieningen Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

8 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen
Innovatie hulpmiddelen Meer halffabrikaten en eindproducten in plaats van onderdelen Verdere ontwikkeling mechatronica en neuro-technologie Snelle ontwikkeling gipsloze aanmeettechnieken Afname productie-component Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

9 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen
Innovatie diensten Nieuwe partijen op de markt, verschillende product/marktcombinaties Combinaties van diensten op één plek, verbreding dienstverlening Van productgericht naar probleemgericht Focus klantvriendelijkheid Integrale zorg Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

10 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen
Vergrijzing en levenswijze Toename 50% 65+ ers in 2020 Toename levensverwachting en 75+ ers Toename welvaartsziektes diabetes en herseninfarcten Toename vraag in aantallen Toename orthesevoorzieningen Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

11 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen
Middellang en lange termijn Prothesen Orthesen Orthopedische schoentechniek & voetzorg Compressie-therapie Stabilisatie aantallen Toename aantallen Toename relatief eenvoudige voorzieningen Toename relatief eenvoudige uit -voeringen Toename vraag naar voetzorg Toename vraag naar combinatiezorg Toename vraag naar hoogwaardige confectie artikelen Afname marge Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

12 Kortom Markt Zorgvraag neemt toe (vergrijzing en welvaartziekten)
Financierbaarheid gezondheidzorg onder grote druk Conjunctuurgevoeligheid neemt toe, consument Marktwerking, wie betaalt, die bepaalt Toenemende concurrentie (nieuwe toetreders) Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

13 4. Kansen “Meer cliënten bedienen tegen minder kosten”
Verbreding dienstverlening gericht op leveren integrale zorg Directe relatie met cliënt en zorginstelling, profilering in de markt Keuzes onderbouwen, transparantie bieden (protocollen), consequent in de organisatie doorvoeren, eigen bedrijfsfilosofie Onderzoeksfunctie vormgeven in eigen organisatie, gericht integrale zorg, verkorten doorlooptijden, behandelconcepten, en logistieke processen Strategische samenwerkingsverbanden Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

14 Van makerij naar dienstverlener
Dr ir C.H. Falkenström ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006


Download ppt "Van makerij naar orthopedische dienstverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google